Zaznacz stronę

Nowa uchwała SN – czy czeka nas spowolnienie w funkcjonowaniu sądu zamówień publicznych

10 maja 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

26 kwietnia 2023 r. Izba Pracy Sądu Najwyższego wydała uchwałę stwierdzającą, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednoosobowym na podstawie tzw. ustawy covidowej ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, ponieważ nie jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego i prowadzi do nieważności postępowania. Uchwała ta ma moc zasady prawnej i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Jaki powinien być skład sądu drugiej instancji

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, w postępowaniu apelacyjnym sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. Wyjątek od tej reguły ustanowiła dopiero ustawa covidowa, która – z uwagi na zagrożenia związane z pandemią – dopuściła możliwość powoływania składów jednoosobowych.

Uchwała Sądu Najwyższego a rynek zamówień publicznych

Pozornie mogłoby się wydawać, że uchwała Sądu Najwyższego nie ma szczególnego związku z rynkiem zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych ustanowiło bowiem własną instytucję, która rozpatruje spory powstałe na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli Krajową Izbę Odwoławczą.

Od wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą istnieje jednak środek odwoławczy – skarga do sądu zamówień publicznych, czyli Sądu Okręgowego w Warszawie, który stosuje przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. A zatem także te, które mówią o składzie sądu. Innymi słowy, zasadą jest tutaj trzyosobowy skład orzekający.

Skutki nowej uchwały Sądu Najwyższego

Obecnie trudno jednoznacznie przewidzieć skutki nowej uchwały SN.

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie (a zatem także rozpoznający sprawy skargowe XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych) zamierza zastosować się do treści uchwały.

Bezpośrednią konsekwencją tej decyzji jest odwoływanie niektórych wyznaczonych wcześniej rozpraw i uzupełnianie składów orzekających. W przyszłości może to również oznaczać wydłużenie postępowań skargowych.

Jak pomagamy w postępowaniu przed sądem zamówień publicznych?

  • Analizujemy dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Analizujemy zasadność wniesienia skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
  • Przygotowujemy skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub odpowiedzi na skargi i reprezentujemy strony przed sądem zamówień publicznych

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl