Zaznacz stronę

Nowa uchwała SN – czy czeka nas spowolnienie w funkcjonowaniu sądu zamówień publicznych

10 maja 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

26 kwietnia 2023 r. Izba Pracy Sądu Najwyższego wydała uchwałę stwierdzającą, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednoosobowym na podstawie tzw. ustawy covidowej ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, ponieważ nie jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego i prowadzi do nieważności postępowania. Uchwała ta ma moc zasady prawnej i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Jaki powinien być skład sądu drugiej instancji

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, w postępowaniu apelacyjnym sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. Wyjątek od tej reguły ustanowiła dopiero ustawa covidowa, która – z uwagi na zagrożenia związane z pandemią – dopuściła możliwość powoływania składów jednoosobowych.

Uchwała Sądu Najwyższego a rynek zamówień publicznych

Pozornie mogłoby się wydawać, że uchwała Sądu Najwyższego nie ma szczególnego związku z rynkiem zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych ustanowiło bowiem własną instytucję, która rozpatruje spory powstałe na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli Krajową Izbę Odwoławczą.

Od wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą istnieje jednak środek odwoławczy – skarga do sądu zamówień publicznych, czyli Sądu Okręgowego w Warszawie, który stosuje przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. A zatem także te, które mówią o składzie sądu. Innymi słowy, zasadą jest tutaj trzyosobowy skład orzekający.

Skutki nowej uchwały Sądu Najwyższego

Obecnie trudno jednoznacznie przewidzieć skutki nowej uchwały SN.

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie (a zatem także rozpoznający sprawy skargowe XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych) zamierza zastosować się do treści uchwały.

Bezpośrednią konsekwencją tej decyzji jest odwoływanie niektórych wyznaczonych wcześniej rozpraw i uzupełnianie składów orzekających. W przyszłości może to również oznaczać wydłużenie postępowań skargowych.

Jak pomagamy w postępowaniu przed sądem zamówień publicznych?

  • Analizujemy dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Analizujemy zasadność wniesienia skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
  • Przygotowujemy skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub odpowiedzi na skargi i reprezentujemy strony przed sądem zamówień publicznych

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl