Zaznacz stronę
Znaki Towarowe

Zespół prawa własności intelektualnej wśród wyróżnionych IP Stars 2023

Dynamiczny rozwój technologii powoduje, że ochrona znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych staje się jednym z priorytetów biznesowych i potężnym źródłem przewag konkurencyjnych każdej firmy. A jej brak, w dłuższej bądź krótszej perspektywie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego misją naszego zespołu Prawa Własności Intelektualnej i przemysłowej jest nie tylko zapewnienie klientom jak najbardziej skutecznej ochrony i informowanie ich o wszelkich sposobach jej maksymalizacji, ale też systemowa edukacja rynku w zakresie IP. I m.in. dlatego znajdujemy się wśród tegorocznych wyróżnionych rankingu IP Stars 2023.

Jesteśmy wśród gwiazd własności intelektualnej

W majowej odsłonie tego najważniejszego na świecie zestawienia ekspertów od prawa własności intelektualnej poznaliśmy najlepszych senior practitioners, wśród których, z indywidualnymi rekomendacjami, znaleźli się Piotr KochańskiKarolina Marciniszyn.

Piotr Kochański otrzymał aż 2 wyróżnienia:

  • Patent star 2023 (patenty)
  • Trade mark star 2023 (znaki towarowe)

Karolina Marciniszyn została natomiast doceniona w kategorii Trade mark star 2023.

Najlepszy zespół ds ochrony znaków towarowych

W kwietniu nasz zespół Prawa Własności Intelektualnej i przemysłowej, czyli Karolina Marciniszyn i Tomasz Szambelan został wyróżniony rekomendacjami w rankingu IP Stars 2023 w następujących kategoriach:

  • Spory dotyczące znaków towarowych (trade mark disputes)
  • Postępowania dotyczące znaków towarowych (trade mark prosecution)

Są to nowe obszary nagradzania, dotychczas bowiem w rankingu IP Stars obowiązywała jedna, ogólna kategoria Spory dotyczące znaków towarowych Trade mark contentious.

Oznacza to, że organizatorzy rankingu widzą rosnącą rolę zagadnień z obszaru ochrony znaków towarowych w postępowaniach spornych, np. przy transakcjach M&A obejmujących również przekazanie praw własności intelektualnej czy praw autorskich.

Doświadczony zespół

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie nasz zespół IP wygrał kilka znaczących spraw o naruszenie znaków towarowych dla firm z branży farmaceutycznej, medialnej i FMCG oraz uzyskał pozytywne rozstrzygnięcia w sporach dotyczących reklamy (fałszywa reklama) oraz w postępowaniach o unieważnienie znaku przed Urzędem Patentowym RP.

Ma też mocną markę, jeśli  chodzi o domeny i obszar UDRP, czyli negocjacje, odzyskiwanie i spory sądowe dotyczące nazw domen.

Na co dzień zajmuje się również pełnym spektrum zgłoszeń patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Mamy doświadczenie w korzystnym rozwiązywaniu spraw dla naszych klientów, czy to poprzez uzyskanie wstępnego nakazu, pozycjonowanie sprawy do ugody, czy też wniesienie sprawy do sądu.

Pełną listę wyróżnionych firm znajdziecie pod linkami:

Nagrody indywidualne

Trade mark disputes i Trade mark prosecution prosecution (tabele opatrzone rokiem 2023)


Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

+48 602 218 217

p.kochanski@kochanski.pl

Karolina Marciniszyn

Karolina Marciniszyn

Rzecznik patentowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej

+48 883 323 468

k.marciniszyn@kochanski.pl