Zaznacz stronę

Sale & leaseback

Obszar finansowy

Sale and leaseback – wygodny sposób pozyskania kapitału

W toku  transakcji sale and leaseback przedsiębiorstwo sprzedaje swoją nieruchomość bankowi lub funduszowi.

W ten sposób instytucja finansowa staje się jej nowym właścicielem, a jednocześnie wynajmującym, ponieważ równolegle z nabyciem nieruchomości oddaje ją do użytku dotychczasowemu właścicielowi (przedsiębiorstwu) na podstawie długoterminowej umowy najmu, dzierżawy albo leasingu. Zapewnia to instytucji finansowej stały przypływ gotówki w postaci opłat czynszowych.

Wskutek zastosowania takiego rozwiązania, przedsiębiorca staje się najemcą sprzedanej nieruchomości, opłacając czynsz nowemu właścicielowi, a także ponosząc koszty związane z utrzymaniem obiektu. Dzięki temu zyskuje znaczny kapitał, który może wykorzystać w dowolnym celu – zarówno na finansowanie bieżącej działalności, jak i na inwestycje – nie tracąc możliwości korzystania z nieruchomości.

 

Dwa modele

Model 1 – klasyczny leasing zwrotny

Najbardziej typowy model – polega na sprzedaniu nieruchomości, następnie otrzymaniu jej w leasing, jednak z gwarancją możliwości jej odkupu po upływie trwania leasingu. W ramach opłat leasingowych przedsiębiorca nie tylko ponosi na rzecz instytucji finansowej koszty finansowania oraz zysku, ale również – co do zasady – spłaca część wartości nieruchomości. Jeżeli po okresie leasingu przedsiębiorca zdecyduje się ją odkupić, wartość tych spłat zaliczana jest na poczet ceny odkupu, pomniejszając ostateczną cenę nieruchomości.

Model 2 – najem zwrotny

Rozwiązanie rzadziej spotykane – jego istotę stanowi brak gwarancji odkupu nieruchomości, którą przedsiębiorca sprzedaje i następnie wynajmuje. W ramach opłat czynszowych przedsiębiorca ponosi wyłącznie koszty związane z pozyskaniem finansowania oraz pokrywające zysk instytucji finansowej, która nieruchomość nabyła. Ponosi więc niższe koszty, jednak w zamian uzyskuje jedynie prawo do korzystania z obiektu przez czas trwania umowy, tracąc jednak pewność, czy instytucja finansowa odsprzeda mu nieruchomość po upływie tego terminu.

 

Korzyści wynikające z takiej formy finansowania:

  • Pozyskiwanie co do zasady tańszego większego kapitału na inwestycje, porównując z kredytem zabezpieczonym hipoteką (zazwyczaj środki pozyskiwane ze sprzedaży nieruchomości są porównywalne z jej wartością);
  • Możliwość dalszego korzystania nieruchomości w zamian za czynsz płatny na rzecz instytucji finansowej;
  • Co do zasady prawo odkupu nieruchomości w przyszłości, po upływie okresu leasingu;
  • Możliwe refinansowanie istniejących już inwestycji – spłaty mniej korzystnych kredytów lub pożyczek.

Ze względu na wyżej wskazane zalety, obecnie liczba transakcji Sale & Leaseback na rynku nieruchomości stale rośnie. Popularność takiej formy finansowania jest zauważalna szczególnie podczas kryzysu. Wynika to z obawy przedsiębiorców, którzy szu­ka­ją rozwiązań zapewniających im uwolnienie środków.

 

Jak możemy Państwu pomóc?

Kochański & Partners oferuje pełne wsparcie przy transakcjach Sale & Leaseback, począwszy od asysty przy doborze instytucji finansującej, po pełną obsługę prawną transakcji (w szczególności poprzez przygotowanie i wynegocjowanie odpowiednich dokumentów transakcyjnych).

Zapraszamy do kontaktu:

Paweł Cholewiński

Paweł Cholewiński

Radca prawny, Partner, Szef Grupy Praktyk Transakcyjnych / Nieruchomości, Fuzje i Przejęcia

+48 883 323 475

p.cholewinski@kochanski.pl