Zaznacz stronę

Rozwój biometanu pomoże osiągnąć cele środowiskowe | Transformacja energetyczna a biopaliwa

5 czerwca 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Kwestie środowiskowe głęboko oraz nieodwracalnie zmieniają każdą dziedzinę naszego życia. W związku z postępującą transformacją energetyczną konieczne jest stopniowe odchodzenie od wykorzystania wysokoemisyjnych źródeł energii (tj. głównie paliw kopalnych) na rzecz tych odnawialnych (OZE). Przykładami takich odnawialnych źródeł są energia słoneczna, wiatrowa, wodna, ale także różnego rodzaju biopaliwa. Dla współczesnej gospodarki szczególnie interesująca może być ostatnia ze wspomnianych kategorii, gdyż charakterystyka biopaliw przypomina w dużej mierze dotychczas używane rodzaje paliw. Oznacza to, że obecnie wykorzystywana infrastruktura może być użytkowana tak jak dotychczas lub że dalsze jej wykorzystanie będzie wymagać nieznacznych nakładów związanych z adaptacją. Biopaliwa mogą być atrakcyjne także dla szeroko pojętego przemysłu, który – chcąc wypełnić cele środowiskowe swoich polityk ESG – może w ten sposób zwiększyć udział odnawialnych paliw dla własnych potrzeb produkcyjnych.

Czym jest biometan

W uproszczeniu, biopaliwa mogą występować w różnych stanach – gazowym, ciekłym lub stałym. Przykładem biopaliw gazowych jest tzw. biogaz, tj. to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie (na którą mogą składać się np. ścieki, materiały roślinne czy odpady komunalne). Technologie biogazowe są korzystnym rozwiązaniem dla środowiska. Pozwalają przerabiać zanieczyszczenia w postaci odpadów organicznych na nowe rodzaje paliw, za pomocą których można generować energię elektryczną lub cieplną. Szczególnym rodzajem biogazu jest biometan, tj. biogaz który został oczyszczony w tak dużym stopniu, że swoimi parametrami przypomina gaz ziemny. Dzięki temu biometan może być traktowany jako odnawialna alternatywa dla tradycyjnie wykorzystywanych paliw kopalnych.

Perspektywy produkcji biometanu w Polsce

Choć udział odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym wzrasta, to technologie nastawione na produkcję biogazów (w tym biometanu) zdają się generalnie stać w miejscu. W tym zakresie Polska odstaje np. od gospodarki francuskiej czy niemieckiej, gdzie ilość funkcjonujących biogazowni jest znacznie większa. Ten stan rzeczy można traktować jednak jako okazję biznesową, gdyż popyt na nowe inwestycje nastawione na produkcję biometanu będzie prawdopodobnie wzrastać. Świadczy o tym m.in. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do sejmu 8 maja 2023 r.

W założeniu projekt ten ma umożliwić wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału polskiej gospodarki (w szczególności sektora rolno-spożywczego). Stworzenie precyzyjnych ram prawnych dla technologii biometanowych, w szczególności poprzez wprowadzenie definicji biometanu, pozwoli inwestorom lepiej ocenić wymagania regulacyjne przed podjęciem decyzji o realizacji nowych projektów. Dzięki temu być może już w niedalekiej przyszłości możliwe będzie zatłaczanie biometanu do polskich sieci przesyłowych, które tym samym zredukuje krajowe zapotrzebowanie na gaz ziemny.

Interesują Cię inwestycje w biometan?

Nasi eksperci pomogą Ci się do tego przygotować

Wojciech Wrochna, LL.M.

Bartosz Brzyski

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl