Zaznacz stronę

Sektor Usług Finansowych

Nasi prawnicy świadczą doradztwo prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów: banków, klientów korporacyjnych oraz instytucji finansowych, w szczególności firm inwestycyjnych, funduszy typu venture capital/private equity, towarzystw ubezpieczeniowych i domów maklerskich. Obsługujemy transakcje zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania transakcji finansowania czy restrukturyzacji finansowej w takich sektorach jak m.in.: nieruchomości, energetyka, infrastruktura i budownictwo, nowe technologie, przemysł farmaceutyczny i ochrona zdrowia.

Udzielamy profesjonalnego doradztwa prawnego obejmującego m.in. następujące obszary: bieżąca działalność instytucji finansowych, strukturyzowanie transakcji, finansowanie projektów, finansowanie nabycia spółek oraz aktywów, leasing, finansowanie nieruchomości, kredyty konsorcjalne, restrukturyzacja i upadłość podmiotów gospodarczych, oferty papierów dłużnych, akcji i instrumentów pochodnych. Reprezentujemy również Klientów w kontaktach z organami nadzoru finansowego we wszelkich sprawach związanych z ich działalnością oraz realizowanymi projektami.

Usługi

Acquisition Finance

Nasz zespół doradza spółkom i instytucjom finansowym w pełnym zakresie zagadnień związanych z finansowaniem transakcji fuzji i przejęć (acquisition finance). Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu zarówno kredytodawców jak i kredytobiorców, dzięki czemu rozumiemy oczekiwania obu stron transakcji.

czytaj więcej

Asset Finance i Leasing

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym różnorodnych transakcji zabezpieczonych aktywami (asset-based transactions), transakcji leasingu oraz finansowania strukturalnego. Obsługujemy zarówno krajowe, jak i transgraniczne projekty asset finance, w tym także finansowane z zastosowaniem leasingu finansowego i operacyjnego. Współpracujemy z wieloma bankami oraz przeprowadzamy transakcje na rynkach kapitałowych, zarówno polskim jak i zagranicznych.

czytaj więcej

Kredyty Konsorcjalne

Nasi prawnicy doradzają kredytodawcom, organizatorom i agentom w zakresie udzielania kredytów konsorcjalnych, a także członkom konsorcjów przystępujących do transakcji finansowania oraz kredytobiorcom kredytów konsorcjalnych.

czytaj więcej

Project Finance

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania i negocjowania dokumentacji finansowej, w tym umów hedgingowych, umów zabezpieczeń oraz wszelkich innych dokumentów finansowania. Doradzamy przy realizacji krajowych i transgranicznych projektów.

czytaj więcej

Finansowanie nieruchomości

Nasz zespół reprezentuje banki, fundusze, kredytodawców i inwestorów specjalizujących się w finansowaniu nieruchomości, ale także kredytobiorców we wszelkiego rodzaju transakcjach finansowania pojedynczych oraz całych portfeli nieruchomości komercyjnych.

czytaj więcej

Restrukturyzacja i prawo upadłościowe

Nasza praktyka obejmuje kompleksowe doradztwo prawne we wszelkiego rodzaju postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, zarówno w aspektach transakcyjnych, jak i sądowych. Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej oraz dostarczaniu rozwiązań mających na celu ochronę interesów zarówno wierzycieli zainteresowanych dochodzeniem swoich wierzytelności, jak również dłużników poszukujących różnych możliwości restrukturyzacji swojego zadłużenia.

czytaj więcej

 

Finansowanie Strukturalne

Nasz zespół posiada obszerną wiedzę na temat wszystkich rodzajów transakcji finansowych przeprowadzanych z bankami oraz instytucjami finansowymi. Oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach krajowych i transgranicznych transakcji finansowania strukturalnego, mając na uwadze w szczególności indywidualne potrzeby finansowe naszych Klientów.

czytaj więcej

 

Regulacje finansowe

Nasi prawnicy doradzają bankom, instytucjom finansowym, takim jak domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, a także innym przedsiębiorstwom w kwestii ograniczeń prawnych i wymogów regulacyjnych związanych z ich działalnością i strategiami biznesowymi.

czytaj więcej

 

Instrumenty Pochodne

Świadczymy doradztwo w zakresie symetrycznych i asymetrycznych instrumentów pochodnych,
a także strukturyzowanych produktów finansowych, w szczególności instrumentów zabezpieczających i zabezpieczeń związanych z transakcjami finansowymi.

czytaj więcej

Doświadczenie

ING Bank Śląski S.A.

Doradztwo na rzecz ING (kredytodawcy) w sprawie kredytów udzielonych przez ten bank Grupie Solan – polskiemu producentowi granulatu ziemniaczanego w Polsce i w Europie – na potrzeby refinansowania kosztów nabycia spółek będących właścicielami nieruchomości.

Barclays Bank plc

Doradztwo obejmujące aspekty prawa polskiego w transakcji finansowania nabycia udziałów spółek w Polsce i w Niemczech. Obsługa obejmowała przygotowanie umowy kredytowej w zakresie polskich zagadnień prawnych oraz sporządzenia polskich dokumentów zabezpieczenia.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.

Rozszerzenie obecnej działalności bankowej Bank of Tokyo-Mitsubishi na kraje bałtyckie zgodnie z Dyrektywą 2006/48/WE. Kancelaria świadczyła doradztwo w złożonych kwestiach regulacyjnych na gruncie prawa europejskiego i polskiego dotyczących działalności transgranicznej oraz utworzenia oddziału instytucji kredytowej. Koordynowaliśmy prace dotyczące Łotwy, Litwy i Estonii.

Nasi liderzy

Aktualności