Zaznacz stronę

Nowe terminy i zakres raportowania cen transferowych oraz wyrok TSUE dot. podatku VAT | Tax Focus

30 maja 2023 | Aktualności, Tax Focus, The Right Focus, Wiedza

Zbliżają się terminy na dopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2022 r.

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty powiązane zobowiązane są:

  • Sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych do końca dziesiątego, a nie jak wcześniej dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
  • Złożyć informację o cenach transferowych do końca jedenastego, a nie jak wcześniej dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
  • Dołączyć do dokumentacji lokalnej dokumentację grupową Master File do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (termin nie uległ zmianie w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów)

Na ten moment nie ma informacji, aby Ministerstwo Finansów, tak jak w latach poprzednich, pracowało nad przesunięciem terminów na dopełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych.

W stosunku do poprzednich lat rozszerzeniu ulega również zakres raportowania informacji o cenach transferowych za 2022 r. Do formularza TPR dodano m. in.:

  • Wskazanie organu (naczelnika urzędu skarbowego), do którego składana jest informacja o cenach transferowych
  • Nowy wskaźnik finansowy kalkulowany jako udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach z działalności operacyjnej podmiotu
  • Informację dotyczącą wartości transakcji podlegającej raportowaniu, która przypada na kraj siedziby lub zarządu kontrahenta
  • Informację o rodzaju raportowanej transakcji
  • Dodatkowe informacje w zakresie przeprowadzonych korekt porównywalności (tj. czy korekta porównywalności zmieniła wynik o mniej lub więcej niż 30 proc. lub informację o braku możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik)
  • Obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – w wyniku tej zmiany podatnicy nie będą musieli składać dwóch różnych dokumentów dotyczących tego samego przedmiotu różnymi kanałami elektronicznymi a wyłącznie jeden zintegrowany formularz

VAT – prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie przepisów UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 25 maja 2023r. w sprawie C114/22 stwierdził, że podatnik dokonujący transakcji gospodarczej uważanej za pozorną i dotkniętą nieważnością w świetle prawa krajowego nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT, bez wykazania spełnienia przesłanek przepisów unijnych o pozorności transakcji lub faktycznego jej dokonania w wyniku oszustwa.

Powyższy wyrok TSUE oznacza, że artykuł 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy VAT jest niezgodny z dyrektywą 2006/112/WE.

Przypominamy, że w polskim systemie prawnym każdy podatnik, w przypadku którego artykuł 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy VAT był podstawą wydania decyzji kwestionującej prawo do odliczenia podatku naliczonego może skutecznie wzruszyć decyzję administracyjną. Nawet jeżeli prawomocny wyrok sądu potwierdził jej zgodność z prawem.

Zgodnie z art. 241 par. 2 pkt 2 Ordynacji Podatkowej podatnik może wnieść żądanie wznowienia postępowania w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym UE.

Nasz zespół podatkowy służy kompleksowym wsparciem w powyższym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Pustułka

Wojciech Śliż


Zobacz inne publikacje Tax Focus
Krajowy System e-Faktur

 

Najnowsza Wiedza