Zaznacz stronę

Archiwum K&P - 2020

Praktyka Rynków Kapitałowych Kochański & Partners z nowym liderem

Polska Giełda Papierów Wartościowych przyciąga coraz więcej zagranicznych inwestorów. W pierwszym półroczu 2020 roku ich udział w obrotach na GPW wyniósł aż 58%. Reagując na pozytywne tendencje biznesowe, firma prawnicza Kochański & Partners wzmacnia swoją praktykę Rynków Kapitałowych. Wraz z początkiem października na jej czele w randze partnera stanął były Prezes Zarządu GPW, Jarosław Grzywiński. Jarosław jest specjalistą w zakresie prawa rynków kapitałowych, prawa […]

Debata ekonomiczna Rzeczpospolitej: jak w praktyce realizować ideę patriotyzmu gospodarczego

W czwartek, 24 września 2020 roku w redakcji Rzeczpospolitej odbyła się debata ekonomiczna. Wśród zaproszonych gości byli: Olga Semeniuk (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju), Mirosław Klepacki (prezes Apator S.A.), Katarzyna Dubno (dyrektor działu relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, Adamed), Piotr Patkowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów), Michał Stawecki (dyrektor marketingu Apart sp. z o.o.)  oraz Olgierd Świerzewski (radca prawny, partner, Executive Director […]

Obniżka stawki CIT: jesienne restrukturyzacje są wątpliwe

Kto pod koniec roku będzie przekształcał swój biznes, nie skorzysta z obniżonej stawki CIT. Zdaniem Agaty Dziwisz, adwokata i partnera w kancelarii Kochański & Partners, cel jest wyraźny: zniechęcić przedsiębiorców do przekształcania spółek pod koniec tego roku. – To kolejny już w ostatnich miesiącach przykład legislacji, która na pierwszy rzut oka daje przedsiębiorcom korzyści, ale równocześnie są one ograniczane tak, by nie wszyscy z nich korzystali – ocenia ekspertka. I przypomina, […]

Nowy katalog paliw ciekłych – obowiązki przedsiębiorców

Tylko do 8 października przedsiębiorcy mają czas na uzyskanie lub zmianę koncesji paliwowych lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. 8 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu*, które zmienia katalog paliw ciekłych, determinujących obowiązek uzyskania stosownej koncesji paliwowej lub uzyskania wpisu przedsiębiorcy do rejestru podmiotów przywożących takie paliwa. Oznacza to, że przedsiębiorcy, których działalność dotyczy paliw objętych zmianami, powinni […]

Frankowicze po wyroku unieważniającym umowę: ważne, aby zgoda kredytobiorcy była świadoma

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu to dopiero półmetek tzw. spraw frankowych z uwagi na konsekwencje, które są z tym związane. Wraz z odmrożeniem gospodarki związanym z pandemią Covid-19 obserwujemy zwiększony napływ pozwów dotyczących umów kredytu w walucie obcej. Dominującym roszczeniem kredytobiorców jest żądanie unieważnienia zawartej przed laty umowy. Wznowienie pracy sądów spowodowało, że część spraw zakończyła się wydaniem prawomocnych wyroków. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Analiza orzecznictwa […]

Energetyczna transformacja w chmurze

Żeby sprostać ciągłym zmianom – regulacyjnym, politycznym, cenowym czy związanym z popytem konsumpcyjnym – energetyce potrzebna jest chmura obliczeniowa. Nowy projekt ustawy może znacznie przyspieszyć proces wdrażania rozwiązań cloud computing. Jakie zmiany przyniosą znowelizowane przepisy? – wyjaśnia Wojciech Wrochna, LL.M., Partner, Szef Sektora Energetycznego w kancelarii Kochański & Partners. Energia w chmurach Coraz więcej podmiotów z branży energetycznej zarządza swoimi […]

Kto nie ujawni tego, co i tak wiadome, zapłaci podwójnie

Agata Dziwisz, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego w Kochański & Partners udzieliła komentarza dla „RZECZPOSPOLITEJ”: Spółki jawne bywają zwykle wykorzystywane do prowadzenia biznesu na niewielką skalę i najczęściej nie są narzędziem agresywnej optymalizacji. Jeśli po proponowanych zmianach ustawy będą musiały zapłacić CIT na skutek niezłożenia w terminie informacji o wspólnikach oraz osobach posiadających pośrednio prawo do udziału w zyskach spółki, będzie to nie tyle podatek, ile raczej kara […]

Kliniki in vitro a problem niepłodności w Polsce

Choć z problemem niepłodności mierzy się aż 20% par w Polsce, tylko 1/5 z nich podejmuje leczenie. Krajowy rynek klinik in vitro wciąż jest jednym z najmniejszych w Europie. Jeśli sytuacja się nie zmieni, do 2050 roku populacja w Polsce zmniejszy się aż o 14% Mały rynek, wysoka jakość usług W Polsce w 2015 roku działało jedynie 41 klinik leczenia niepłodności. W przeliczeniu na liczbę kobiet w wieku rozrodczym był […]

Zmiany do planowanej nowelizacji KSH – spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego dyskutowano proponowane zmiany w ramach planowanej nowelizacji KSH, dotyczącej, m.in. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. prawa koncernowego oraz reformy funkcjonowania rad nadzorczych. Zaproszenie Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przyjęło ponad 30 przedstawicieli polskich związków pracodawców oraz międzynarodowych izb handlowych. Kochański & Partners  wspiera merytorycznie Konfederację Lewiatan oraz Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP) w zgłaszaniu uwag […]

Kochański & Partners partnerem merytorycznym VIII Konkursu Arbitrażowego Lewiatan

  Dr Marek Jeżewski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Rozwiązywania Sporów w Kochański & Partners, dołączył do grona jurorów w tegorocznej edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL). Konkurs jest organizowany przez jeden z czołowych sądów arbitrażowych w Polsce – Sąd Arbitrażowy Lewiatan. To pierwsze i największe w kraju wydarzenie typu moot court przeznaczone dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku. Rywalizacja polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego […]

Różne ryzyko, ten sam podatek – eksperci o planie objęcia spółki komandytowej podatkiem CIT

Spółka komandytowa to dogodna forma prowadzenia biznesu np. w firmach rodzinnych. Jest optymalna dla wspólników, z których jeden nie chce ponosić ryzyka za zobowiązania spółki i wybiera rolę komandytariusza. Jednak ograniczona odpowiedzialność takiego wspólnika wcale nie oznacza braku opodatkowania jego dochodu. Uznanie spółek komandytowych za podatników CIT będzie prowadzić do zrównania ich podatkowego charakteru ze spółkami z o.o. W praktyce oznacza to zubożenie palety opcji, jakie mają do wyboru osoby chcące […]

Nie można zarejestrować imitacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

Tomasz Szambelan z praktyki prawa własności intelektualnej i przemysłowej komentuje w Rzeczpospolitej niedawny wyrok NSA. Sąd orzekł, że zarejestrowanie symbolu imitującego znak Międzynarodowego Czerwonego Krzyża mogłoby wprowadzać opinię publiczną w błąd. „Zakaz udzielania ochrony na znaki zawierające symbole organizacji międzynarodowej jest słuszny. Komentowany wyrok utrwala obowiązującą linię orzeczniczą, zgodnie z którą nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe, które zawierają symbol organizacji międzynarodowej. […]

Wspieramy przedsiębiorców w trudnych czasach

Od początku pandemii Covid-19 w Polsce służymy naszym klientom wszechstronnym wsparciem. Specjalnie utworzony zespół prawników jest do dyspozycji 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu. Pomagamy przedsiębiorcom minimalizować szkody, które ich biznesowi wyrządzają zawirowania związane z koronawirusem. Nasze doradztwo anty-Covidowe obejmuje następujące zagadnienia: Sprawy pracownicze – w tym praca zdalna, restrukturyzacja zatrudnienia i procedury Covid-19; Kontrakty handlowe – w tym aspekty zakłóceń […]

Design Thinking w zarządzaniu projektami – Olgierd Świerzewski na V Project Management Forum

Olgierd Świerzewski, radca prawny, Partner, Executive Director oraz Project Management Professional PMP® w Kochański & Partners znalazł się wśród prelegentów 5 edycji Project Management Forum organizowanego w dniach 14 – 15 września 2020 roku przez Puls Biznesu. Podczas trwających 2 dni wystąpień wybitni eksperci z zakresu Project Management’u podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem nowoczesnych metod i rozwiązań. Olgierd […]

#RatujBiznes – Wojciech Wrochna z Kochański & Partners wspiera przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa

Wojciech Wrochna, LL.M, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny włączył się w akcję  #RatujBiznes prowadzoną przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. To inicjatywa informacyjno-organizacyjna mająca na celu pomoc mikro, małym i średnim podmiotom dotkniętym skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. W ramach akcji Wojciech Wrochna udzielał przedsiębiorcom nieodpłatnych porad prawnych dotyczących możliwości otrzymania wsparcia, dostępnych ulg i zwolnień z należności publicznoprawnych.  

Polecenie pracy zdalnej możliwe także po 4 września

Kwestia pracy zdalnej wykonywanej na polecenie pracodawcy w związku z COVID-19 stała się przedmiotem najnowszych zmian w przepisach. Znowelizowane regulacje wejdą w życie już 5 września br. 20 sierpnia br. została ogłoszona nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Specustawa”). Znowelizowane przepisy obejmują m.in. regulacje […]

Kochański & Partners doradcą prawnym Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Firma prawnicza Kochański & Partners wygrała przetarg na obsługę prawną PSE S.A. – jedynego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Kancelaria będzie wspierać PSE w sprawach związanych z uregulowaniem kwestii formalno-prawnych dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej należącej do spółki. W ramach projektu prawnicy Kochański & Partners będą reprezentować klienta przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Będą też […]

Banki muszą wdrożyć rozwiązania chmurowe

Chmura to przyszłość polskiej bankowości. Wdrożenie technologii cloud computing jest niezbędne by zachować konkurencyjność i sprostać oczekiwaniom klientów. – W chmurze musi być każdy bank, który chce się liczyć na rynku. Żaden podmiot w Polsce nie neguje już potrzeby korzystania z technologii chmurowych. Banki muszą podjąć decyzję o wejściu do chmury nie tylko ze względu na utrzymanie statusu quo swoich klientów, ale przede wszystkich z uwagi na konieczność podążania za nowoczesnymi trendami i potrzebami użytkowników. […]

Francuski przepis na podział tortu medialnego?

Trwają dyskusje o planowanej dekoncentracji polskiego rynku mediów. Pomysłodawcy powołują się na przepisy w tym zakresie obowiązujące we Francji. Nasi eksperci analizują ewentualne konsekwencje ich wprowadzenia w Polsce. Czy ich wdrożenie byłoby zgodne z prawem unijnym? – Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wziąć pod uwagę nie tylko samo ich brzmienie, lecz także cel ich wprowadzenia i sposób stosowania, przy uwzględnieniu systemu prawnego jako całości – mówi Wojciech Wrochna, […]

Nie ma jasnych reguł, nie będzie podatku

W ustawie o CIT nie znajdziemy przepisów, które wprost określałyby, jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych powstają po stronie spółki kapitałowej w rezultacie połączenia ze spółką osobową (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej), polegającego na przeniesieniu całego majątku spółki osobowej (przejmowanej) na spółkę kapitałową (przejmującą) w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane wspólnikom spółki osobowej. Taka sytuacja była przyczyną sporów podatników z organami podatkowymi co […]

Zapowiedź kontroli inspekcji pracy w związku z pandemią COVID-19

    W związku z tym, że liczba chorych na COVID-19 zauważalnie rośnie, od 8 sierpnia weszły w życie przepisy wprowadzające dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem epidemii w tzw. strefie czerwonej i żółtej. Obszary zaliczane do stref z podwyższonym reżimem sanitarnym będą, w zależności od liczby zakażonych, na bieżąco aktualizowane. Pracodawcy, zwłaszcza ci, których siedziby znajdują się w obrębie szczególnie zagrożonych stref, powinni na bieżąco śledzić wytyczne dotyczące przeciwdziałania zakażeniom COVID-19. […]

Kredyty frankowe, czyli sądowe TSUEnami kosztem sektora bankowego?

    Mija pół roku od oficjalnego ograniczenia pracy sądów z uwagi na pandemię Covid-19 (co w praktyce oznaczało odwołanie większości rozpraw i zawieszenie biegu terminów procesowych) oraz dwa miesiące po wznowieniu pracy sądów na podstawie Tarczy antykryzysowej 3.0. Powrót do rozpraw w trybie jawnym spotkał się z dużym zadowoleniem prawników zaangażowanych w prowadzenie sporów sądowych, także z udziałem podmiotów z sektora bankowego. Jest to bardzo dobry moment na podsumowanie i zebranie […]

Obligo giełdowe a ceny energii?

Dr Michał Będkowski-Kozioł wyjaśnia w Dzienniku Gazecie Prawnej, jak funkcjonowałby rynek bez obliga giełdowego, czyli obowiązku kupowania energii na Towarowej Giełdzie Energii. W jaki sposób ewentualne zniesienie obliga wpływałoby na import? „Jeżeli nie ma obliga, to wytwórca energii ma swobodę wyboru podmiotu, do którego chce sprzedać energię. Może tę energię sprzedać w kontraktach długoterminowych wybranej spółce obrotu, która z kolei będzie chciała sprzedać ją w kontraktach długoterminowych swoim klientom. […]

Rządowy projekt zmian w Kodeksie Spółek Handlowych („KSH”)

  5 sierpnia 2020 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało szczegółowe założenia projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zakłada on przede wszystkim wprowadzenie tzw. prawa holdingowego regulującego relacje prywatno-prawne spółki dominującej i spółek zależnych. Zmiany obejmują również stworzenie kategorii „interesu grupy spółek” oraz instytucji holdingu faktycznego, której brakowało w dotychczasowych przepisach. Projekt zakłada też m.in. uszczegółowienie praw i obowiązków rad nadzorczych spółek w celu […]

Polska w czołówce własności intelektualnej | Alert prawny

Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce państw, rejestrujących najwięcej znaków towarowych UE – wynika z najnowszego raportu EUIPO, unijnego urzędu ds. własności intelektualnej. W dynamicznym tempie rośnie liczba znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, które zgłaszają polscy przedsiębiorcy i instytucje. W ciągu dekady odnotowaliśmy średni wzrost o prawie 120%, co pozwala mieć nadzieję na nasz awans w zestawieniu w następnych latach.   Znaki towarowe UE Zgodnie z najnowszym […]

Delegowanie pracowników po 30 lipca 2020 r. | Alert prawny

Mobilność pracowników została w ostatnich miesiącach istotnie ograniczona z uwagi na pandemię Covid-19. Pracodawcy delegujący pracowników do pracy za granicą powinni jednak pamiętać o zmianach, które zaczną obowiązywać po 30 lipca 2020 r. Nowe zasady delegowania są efektem wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wszystkie państwa członkowskie UE powinny […]

Koniec Tarczy Prywatności – stanowiska organów nadzoru i praktyczny przewodnik

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nieważności Tarczy Prywatności UE – USA (Privacy Shield)[1] z 16 lipca 2020 r. wywołał prawdziwe „trzęsienie ziemi” w świecie danych osobowych [więcej o wyroku tutaj]. Co oznacza wyrok TSUE Wiele podmiotów transferujących dane osobowe do Stanów Zjednoczonych z dnia na dzień straciło dotychczasową podstawę prawną pozwalającą na legalny transfer danych. Decyzja w sprawie adekwatności dotycząca USA nie stanowi […]

Nowe przepisy o kontroli niektórych inwestycji

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. weszły w życie nowe przepisy ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Nowelizacja ma na celu zwiększenie kontroli Prezesa UOKIK w zakresie nabywania polskich przedsiębiorstw, których przedmiot działalności jest istotny dla szeroko pojętego zdrowia, bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie ochrony strategicznych podmiotów na polskim rynku, osłabionych gospodarczo przez sytuację związaną z wybuchem pandemii COVID-19. Regulacje zostały wprowadzone […]

Kolejny sukces procesowy Kochański & Partners – sąd umorzył sprawę przeciwko dziennikarzowi Onetu

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia umorzył postępowanie karne przeciwko Mikołajowi Podolskiemu, dziennikarzowi Onetu, który pisał o przestępstwach seksualnych w Trójmieście. Dziennikarza reprezentował mec. Mateusz Ostrowski, partner i szef praktyki postępowań sądowych w Kochański & Partners. Mikołaj Podolski opisał sprawę przestępstw pedofilskich, jakich miał się dopuścić w Trójmieście m.in. Krystian W., pseudonim „Krystek”. Dziennikarz oparł swój artykuł na aktach, które zostały mu udostępnione za zgodą sądu. […]

Ranking Rzeczpospolitej: Kochański & Partners wśród liderów wzrostu

W tegorocznej edycji rankingu kancelarii prawnych Rzeczpospolitej firma Kochański & Partners znalazła się w pierwszej dziesiątce kancelarii, które odnotowały najbardziej dynamiczny wzrost w ciągu ostatniej dekady. Ponadto kapituła redakcyjna wyróżniła nas za zaangażowanie w działania regulacyjne stanowiące odpowiedź na pandemię koronawirusa. Organizatorzy rankingu Rzeczpospolitej przeanalizowali dynamikę wzrostu kancelarii porównując łączną liczbę prawników w 2020 roku z liczbą prawników sprzed 10 lat. W ciągu dekady […]

Milion złotych kary za błąd w zgłoszeniu do rejestru beneficjentów rzeczywistych

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że sprawdzi nie tylko, czy spółki zobowiązane do złożenia danych faktycznie wywiązały się z zadania, ale także, czy zrobiły to rzetelnie. Póki co karać może za brak zgłoszenia. Wkrótce jednak nawet milion złotych kary może grozić tym, którzy podali nieprawdziwe dane. Co ważne, na nierzetelne spółki doniosą, np. banki. Paweł Mardas, adwokat, partner w firmie prawniczej Kochański & Partners, nie ma jednak wątpliwości, że projektowane zmiany przepisów […]

Sukces procesowy Kochański & Partners przed Sądem Najwyższym – wynagrodzenie dla twórców

W przypadku filmów dodawanych do gazet (tzw. insertów) ich współtwórcom należy się dodatkowe wynagrodzenie, ale tylko od faktycznie sprzedanych kopii, a nie od całego nakładu. Ponadto wysokość tantiem nie może być arbitralnie narzucana przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Takie wnioski płyną z orzeczenia Sądu Najwyższego, który przychylił się do argumentacji prawników Kochański & Partners reprezentujących naszego klienta – Ringier Axel Springer Polska. Autorem skargi kasacyjnej było Stowarzyszenie […]

Wyrok TSUE w sprawie transferu danych do USA

W dniu 16 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie C-311/18 (Data Protection Commissioner/Maximilian Schrems i Facebook Ireland) Co orzekł Trybunał? Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE- USA (Privacy Shield). Jednocześnie Trybunał orzekł, że Decyzja Komisji Europejskiej 2010/1250 w sprawie standardowych klauzul umownych na podstawie których może być dokonywany transfer danych […]

Lipiec miesiącem zmian w prawie podatkowym

Lipiec obfituje w zmiany legislacyjne w zakresie podatków. 1 lipca 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy zarówno te, których wejście zaplanowane było na tę datę, jak i te, których obowiązywanie odroczono z powodu pandemii koronawirusa (nowa matryca stawek VAT i WIS). Nowa matryca stawek VAT 1 lipca 2020 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została zastąpiona: Nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz […]

Pieniądze w chmurze. Ma być taniej i bezpieczniej.

Za chwilę nasze dane finansowe z bankowych serwerów trafią do chmury. Chmury zarządzanej przez wielkie firmy takie jak Google czy Microsoft. Co to dla nas oznacza? Czy informacje o naszych finansach będą bezpieczniejsze, a aplikacje bankowe będą działać sprawniej i szybciej? Czy może wręcz odwrotnie? Czy przenoszenie danych do chmur jest nieodwracalnym trendem i jak Polska wypada tu na tle świata?  M.in. o tym z Mecenasem Danielem Kozłowskim rozmawia w kolejnym odcinku programu […]

CSR to nie są wydatki na reprezentację

Agata Dziwisz, partner, szef praktyki prawa podatkowego w Kochański & Partners zwraca dodatkowo uwagę, że organ w przeprowadzonej analizie odniósł się również do potencjalnego zakwalifikowania poniesionych wydatków jako kosztów reprezentacji, również wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Ekspertka tłumaczy, że za takie wydatki zgodnie z orzecznictwem uznaje się koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest wykreowanie oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. Zdaniem organu […]

Sektor bankowy wciąż w kryzysie [raport Kochański & Partners]

Polskie banki nadal nie rozpoczęły odrabiania strat poniesionych w związku z pandemią koronawirusa. Analitycy alarmują: jeśli szybko nie zostaną podjęte konkretne działania, kryzys w sektorze bankowym jeszcze się pogłębi. Covidowy kryzys w polskiej bankowości  Sektor bankowy w Polsce wyjątkowo boleśnie odczuł skutki pandemii koronawirusa notując w połowie maja spadki rzędu 45% w porównaniu z poziomem ze stycznia. Co gorsza, nic nie zapowiada szybkiego wyjścia z kryzysu. Aktualne wyceny […]

Alert prawny | Tarcza antykryzysowa z perspektywy pracodawców

Właśnie weszły w życie kolejne elementy tzw. Tarczy Antykryzysowej, która w założeniu ustawodawcy ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią COVID-19. Z perspektywy pracodawcy istotne są następujące rozwiązania: Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w przypadku przestoju ekonomicznego Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ta forma dofinansowania jest dostępna […]

Nowe rozporządzenie MDR i projekt rozporządzenia w zakresie VAT

1 lipca 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami („Rozporządzenie MDR”). Ponadto, w ostatnich dniach opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych („Projekt rozporządzenia VAT”). Oto najważniejsze zmiany wynikające […]

Tarcza Finansowa: pomoc dla dużych przedsiębiorców

Duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach tzw. Tarczy Finansowej – programu wsparcia przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków pandemii SARS-CoV-2 w Polsce, realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Finansowanie jest obsługiwane bezpośrednio przez PFR i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. Udostępnienie finansowania dużym przedsiębiorcom ma na celu zapewnienie im szybkiego dostępu do płynności finansowej, przekazanie rekompensat w związku ze szkodami wynikającymi […]

Od 1 lipca zmiany w prawie podatkowym

1 lipca 2020 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa o zmianie ustawy o CIT, ustawy o VAT oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zawierająca szereg istotnych zmian  w zakresie przepisów podatkowych. Znowelizowane przepisy można podzielić na trzy grupy: Przepisy w zakresie przeciwdziałania skutkom powstania rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych; Zmiany w ustawie o VAT dotyczące opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, tzw. „Quick fixes”; […]

Restrukturyzacja w dobie COVID-19

Wszedł już w życie kolejny pakiet Tarczy Antykryzysowej – tym razem w wersji 4.0. Wprowadza rozwiązania, które mają stanowić wsparcie dla przedsiębiorców odczuwających negatywne ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Nowe przepisy mają dać szanse przedsiębiorcom na uzdrowienie swojej sytuacji oraz przede wszystkim przetrwanie. Wprowadzone wcześniej „wakacje upadłościowe” to zdecydowanie za mało, stąd nowe instrumenty prawne. Na wstępie warto wspomnieć, że prawo restrukturyzacyjne przewiduje już […]

Tarcza Finansowa już dla wszystkich przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa spowodowała istotne zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, które zrodziły ryzyko masowej upadłości przedsiębiorstw i zwolnień pracowników. W kancelarii Kochański & Partners wspieramy naszych klientów zmagających się z negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 zarówno przy wnioskowaniu o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ((o tej formie wsparcia piszemy tu: https://www.kochanski.pl/pl/tarcza-antykryzysowa-dofinansowanie-wynagrodzen-z-fgsp/), jak i przy ubieganiu się o pomoc finansową w ramach programu zwanego Tarczą Finansową, uruchomionego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. […]

Rok chmury w bankowości [raport Kochański & Partners]

Sektor bankowy okrzyknął rok 2020 „rokiem chmury”. Jeszcze niedawno ZBP szacował, że przejście z fazy wczesnej adaptacji technologii chmurowej do fazy powszechnego stosowania zajmie bankom od dwóch do pięciu lat. Dziś nie ma już wątpliwości, że inwestycje gigantów technologicznych, łagodniejsze podejście regulatora do wdrożeń i pandemia koronawirusa znacząco przyspieszą ten proces. „Zachmurzenie” w Polsce Według danych Eurostatu poziom wykorzystania rozwiązań chmurowych w Polsce wynosi zaledwie 20%. […]

Jak sfinansować polski atom? – wywiad z Wojciechem Wrochną

Wojciech Wrochna w wywiadzie dla BiznesAlert mówi o postępach prac w zakresie projektu polskiej energetyki jądrowej. Obecnie spółka PGE EJ1 zajmująca się tym projektem prowadzi prace nad wyborem lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Równolegle toczą się negocjacje na szczeblu rządowym co do zasad realizacji tej inwestycji oraz jej uczestników. Polska uczestniczy także w dyskusjach w ramach Unii Europejskiej na temat roli energetyki jądrowej w osiąganiu ambitnych celów […]

Jednak spadki – jak COVID-19 wpływa na farmację [raport Kochański & Partners]

Międzynarodowy kapitał inwestycyjny skupi się na firmach, które będą w stanie opracować lekarstwo na COVID-19. Tymczasem polski sektor farmaceutyczny, wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, odnotowuje poważne spadki w stosunku do notowań sprzed pandemii koronawirusa. Zaskakujące spadki Choć światowe firmy farmaceutyczne reagują na COVID-19 stosunkowo łagodnie, polski sektor odnotowuje intensywne spadki wynoszące w połowie marca aż 50% w porównaniu do wartości z początku roku. Nic nie zapowiada również szybkiego […]

WIPO Proof – nowe narzędzie dla ochrony praw twórców

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) wprowadziła nowe, przełomowe rozwiązanie. Dzięki WIPO Proof twórcy uzyskają możliwość oficjalnego potwierdzenia istnienia utworu w postaci cyfrowego pliku w konkretnej dacie. W przeciwieństwie do znaków towarowych czy wzorów przemysłowych, utwory nie są skatalogowane w jednym rejestrze. Istnieją co prawda pewne rozwiązania dające możliwość potwierdzenia konkretnej daty powstania utworu, lecz są to jedynie doraźne metody. Najnowsze narzędzie zaproponowane przez WIPO umożliwi […]

Tarcza Antykryzysowa 4.0 | Alert Prawa Pracy

Właśnie wszedł w życie kolejny pakiet Tarczy Antykryzysowej – tym razem już w wersji 4.0*. Tarcza 4.0 wprowadza rozwiązania, które mają stanowić wsparcie dla przedsiębiorców odczuwających negatywne ekonomiczne skutki COVID-19. Art. 77 Tarczy 4.0 zmienia przepisy tzw. specustawy z marca b.r. i wprowadza szereg rozwiązań istotnych z punktu widzenia pracodawców.   Zasady pracy zdalnej w związku z COVID-19: Nowe przepisy doprecyzowują zasady […]

Ułatwienia podatkowe w czwartej odsłonie Tarczy

Właśnie weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0, która ma pomóc firmom radzić sobie z zawirowaniami biznesowymi spowodowanymi przez pandemię koronawirusa. Poniżej prezentujemy najważniejsze korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania podatkowe przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 4.0. Nowy termin wdrożenia pliku JPK_V7 Obowiązek stosowania nowej struktury JPK_V7 został przesunięty na 1 października 2020 r. (poprzednim terminem był 1 lipca 2020 r.) Szybsza ulga na złe […]

Oszczędź sobie milion… problemów!

Już tylko do 13 lipca spółki mają czas, aby złożyć swoje zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Warto podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wszystkich spółek prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych oraz spółek partnerskich). Spółki powinny dopełnić formalności za pośrednictwem specjalnej platformy teleinformatycznej. Jeśli się z tym spóźnią, to muszą się liczyć z karą finansową w wysokości do 1 miliona złotych! Zanim spółka dokona zgłoszenia, musi przeprowadzić […]

Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem

W dzisiejszej Rzeczpospolitej Agata Dziwisz komentuje wyrok NSA dotyczący kwalifikacji płatności związanych z wcześniejszym wypowiedzeniem umowy najmu do kosztów uzyskania przychodu: Organy podatkowe często prezentują stanowisko, że płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu nie stanowią dla najemców kosztów uzyskania przychodu, szczególnie jeśli przyjmują formę odszkodowania lub kary umownej. Organy najczęściej kwalifikują takie wydatki jako niemające związku z uzyskaniem przychodów lub z zachowaniem […]

COVID-19 a budownictwo – wpływ pandemii na sektor budowlano-nieruchomościowy [raport Kochański & Partners]

Polskie firmy budowlano-nieruchomościowe zaskakująco dobrze radzą sobie w obliczu pandemii koronawirusa. Po niewielkich początkowych stratach sektor odnotowuje systematyczne wzrosty. Pojawia się jednak pytanie, jak rynek zareaguje na drastyczny spadek liczby udzielanych kredytów hipotecznych.   Sektor budowlano-nieruchomościowy w Polsce Polski sektor budowlano-nieruchomościowy zareagował na pandemię nadzwyczaj łagodnie notując w połowie marca spadek w granicach 21-26%. Co więcej, indeksy wskazują na pozytywną tendencję w postaci wysokiego […]

Estoński CIT w Polsce z wieloma zastrzeżeniami

W dzisiejszej Rzeczpospolitej Agata Dziwisz komentuje udogodnienia dla przedsiębiorców – tzw. „estoński CIT”: O popularności „estońskiego CIT” zdecydują szczegółowe rozwiązania, których jeszcze nie znamy. Na podstawie informacji ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów można pokusić się o twierdzenie, że np. po zakazie posiadania udziałów w innych spółkach czy ograniczeniu przychodów pasywnych z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, do których potencjalnie jest ono kierowane. Oczywiście propozycja promowania inwestycji w polskie firmy zasługuje […]

Urlop wypoczynkowy w dobie pandemii

Panująca pandemia wpłynęła nie tylko na organizację systemu pracy pracowników samorządowych, ale także na plany samych pracowników, w tym w szczególności plany urlopowe. Powstaje więc pytanie: czy i jak można zmienić terminy urlopów oraz kto może to zrobić? Udzielanie urlopu wypoczynkowego Zasady udzielania i ustalania urlopu wypoczynkowego pracowników samorządowych nie znalazły odrębnego uregulowania w pragmatykach służbowych i w tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w jednostce samorządu terytorialnego […]

Sądy IP i zmiany w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej

Już 1 lipca wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej (Sądy IP) do systemu sądownictwa powszechnego. Nowe przepisy mają zapewnić sprawne rozstrzyganie spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej przez wyspecjalizowanych sędziów. Sądy IP Wraz z wejściem w życie nowelizacji, Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd wyspecjalizowany do spraw własności intelektualnej i przemysłowej, będzie posiadał wyłączną właściwość w sprawach dotyczących […]

Wpływ COVID-19 na gospodarkę – co widać w indeksach

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie sektory gospodarki wywołując jeden z największych kryzysów ekonomicznych w ciągu ostatnich 100 lat. Dziś, niemal 5 miesięcy od wybuchu epidemii, obserwujemy powolny powrót do tzw. „nowej normalności”, choć na poprawę sytuacji w niektórych branżach przyjdzie jeszcze poczekać. Stopniowy powrót do normalności Od połowy marca 2020 r. polski rynek stopniowo się stabilizuje. Widać to zarówno w indeksach giełdowych, jak i w podejściu i aktywności biznesu. […]

Co widać w indeksach? – wpływ COVID-19 na gospodarkę [raport Kochański & Partners]

Eksperci Kochański & Partners przeanalizowali najważniejsze indeksy giełdowe – zarówno na głównym parkiecie GPW, jak i wybrane indeksy zagraniczne. Nasz raport „Co widać w indeksach” wskazuje na przemożny wpływ koronawirusa na gospodarkę: Schemat reakcji indeksów giełdowych na świecie jest podobny – spadki rozpoczęte w połowie lutego trwały przez miesiąc, by następnie w różnym tempie rozpocząć odrabianie strat. Główne sektory polskiej gospodarki w różnym stopniu ucierpiały z powodu […]

COVID-19 a sytuacja cudzoziemców w Polsce

Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 ma niewątpliwie wpływ na pobyt cudzoziemców w Polsce, w szczególności w zakresie legalności ich pobytu i pracy. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla tych osób, których dokumenty legalizujące pracę i pobyt utraciły ważność w trakcie pandemii lub też starają się oni uzyskać nowe. Przedłużenie legalności pobytu Tarcza Antykryzysowa (przepisy mające na celu niwelowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19) automatycznie przedłuża ważność […]

Nowy JPK_V7 dopiero od 1 października 2020 r. – co to oznacza dla przedsiębiorców?

Pandemia koronawirusa i wprowadzane w związku z nią restrykcje szczególnie silnie odbiły się na  przedsiębiorcach. Wielu z nich, mimo etapowego odmrażania kolejnych gałęzi gospodarki, wciąż walczy o utrzymanie płynności finansowej. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przesunięciu na 1 października 2020 r. terminu wejścia w życie obowiązku stosowania nowej struktury JPK_V7. Odroczenie obowiązku odciąży podatników dotkniętych skutkami pandemii i pozwoli im […]

Prawo energetyczne – nowe terminy w czasach COVID-19

W związku z panującym stanem epidemii tarcza 2.0* wydłużyła terminy obowiązujące podmioty działające w sektorze energetycznym. Nowe daty zostały przedstawione poniżej. Nowy termin Przedłużona została ważność decyzji o udzieleniu koncesji, które wygasają w czasie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, nie później niż 30 dni przed upływem okresu jej obowiązywania. […]

POLISHCLOUD ACADEMY: Banki coraz bliżej chmury – dzięki współpracy z czołowymi firmami w obszarze doradztwa i technologii

Związek Banków Polskich, Microsoft, Google Poland, Operator Chmury Krajowej, Accenture oraz kancelaria Kochański & Partners nawiązały współpracę w celu promocji rozwiązań chmury obliczeniowej w sektorze bankowym w Polsce. Podmioty te opracowały projekt PolishCloud Academy, w ramach którego będą prowadzić bezpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu wdrożeń chmurowych dla przedstawicieli instytucji finansowych. Polskie banki są światowymi liderami nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania […]

„Podręcznik bezpiecznego powrotu do pracy”: dlaczego potrzebny?

W związku ze znoszeniem znacznej części ograniczeń wprowadzonych na skutek wystąpienia epidemii COVID-19, wielu pracodawców rozważa stopniowy powrót do pracy w zakładach pracy. Decyzja w tym zakresie powinna zostać poprzedzona kompleksową oceną ryzyka zawodowego, przystosowania zakładu pracy pod względem technicznym, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz możliwych zmian w zakresie czasu pracy powracających pracowników. Pracodawca rozważający powrót do świadczenia pracy w trybie „przed COVID-19”, lub też […]

Gospodarka odpadami – nowe terminy w czasach COVID-19

W związku z panującym stanem epidemii tarcza 3.0* wydłużyła terminy na realizację obowiązków nałożonych na podmioty działające w sektorze gospodarki odpadami. Nowe daty zostały przedstawione poniżej. *Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875)   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Milena Kazanowska – KędzierskaAdwokat, Starszy PrawnikT: +48 539 908 […]

Nowoczesne formy reklamy w bankowości – szkolenie

Już 29 maja odbędzie się kolejna edycja szkolenia online w ramach Digital Banking Academy organizowanej przez Związek Banków Polskich z udziałem prawniczki K&P. Agnieszka Choromańska-Malicka (counsel w praktyce prawa własności intelektualnej i przemysłowej) przedstawi otoczenie prawne nowoczesnych form reklamy. Podczas wystąpienia nasza ekspertka opowie o ramach prawnych reklamy natywnej, content marketingu, virali oraz współpracy z influencerami. W ramach szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze warunki zgodności […]

Powrót do „nowej normalności” w pracy

W związku z pandemią SARS-CoV-2 wdrożono w Polsce środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby. Niezależnie od tego, czy zagrożenie będzie miało charakter stały, czy też możliwe będzie szybkie wyeliminowanie wirusa z przestrzeni publicznej, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i miejsc pracy. Od 18 maja rozpoczął się nowy etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych w działalności gospodarczej i życiu społecznym w związku z COVID-19. Ten nowy etap „odmrażania […]

Nowa strategia biznesowa Kochanski & Partners – z nowym zespołem marketingu

Kancelaria Kochański & Partners (K&P) wdraża nową strategię biznesową. Firma będzie jeszcze mocniej niż dotąd wychodzić na rynki międzynarodowe i zawierać strategiczne alianse z kluczowymi kancelariami zagranicznymi. Działaniom tym towarzyszy przeformułowanie modelu biznesowego i bliższa, kompleksowa współpraca z klientami. Równolegle firma planuje przemodelowanie struktur i procesów w ramach K&P, szczególnie w obszarze marketingu i rozwoju biznesu. Procesem transformacji pokieruje nowa szefowa zespołu marketing & […]

Firma prawnicza Kochański & Partners wyróżniona w rankingu Media Law International 2020

Mamy przyjemność poinformować, że kancelaria Kochański & Partners znalazła się wśród najlepszych firm prawniczych świadczących usługi z zakresu prawa mediów wyróżnionych w prestiżowym rankingu Media Law International (MLI) 2020. Wyróżnienie jest efektem wieloletniego doświadczenia prawników K&P zdobytego podczas obsługi czołowych podmiotów na rynku medialnym w Polsce oraz zaangażowania w złożone, interdyscyplinarne projekty. Gratulujemy całemu zespołowi Sektora Medialnego, w szczególności liderom praktyki – Mecenasowi […]

Prawnicy Kochański & Partners wyróżnieni w rankingu IP Stars 2020

Mamy przyjemność poinformować, że do sukcesu Kochański & Partners w rankingu IP STARS 2020 dołączyli wyróżnieni indywidualnie specjaliści w zakresie prawa własności intelektualnej.   Mecenas Piotr Kochański (Adwokat, Założyciel firmy prawniczej K&P) otrzymał tytuł Patent Star 2020, a Karolina Marciniszyn (Rzecznik patentowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej) – Trade Mark Star 2020.   Eksperci K&P już po raz 5. […]

Tarcza Antykryzysowa – dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

W dniu 31 marca 2020 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będąca jednym z elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej (regulacje następnie zmienione ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). Wśród przyjętych rozwiązań znalazły się w szczególności regulacje dotyczące dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników u tych przedsiębiorców, u których nastąpił spadek […]

Tarcza Antykryzysowa z perspektywy pracodawców

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) są elementami tzw. Tarczy Antykryzysowej, która w założeniu ustawodawcy ma stanowić wsparcie […]

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – zmiany w zakresie sektora usług finansowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza Antykryzysowa 2.0”) uzupełnia rozwiązania wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) tzw. („Tarcza Antykryzysowa 1.0”). Poniżej […]

Nowelizacja prawa budowlanego

Uproszczone postępowanie legalizacyjne   Z dniem 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego. Wejście w życie nowelizacji stanowić będzie wręcz rewolucyjną zmianę w zakresie legalizacji nielegalnie wzniesionych budynków tzw. „samowoli budowlanych”. Zmiana wprowadza między innymi uproszczone postępowanie legalizacyjne, jako legalizacja samowoli budowalnych, liczących więcej niż 20 lat. Postępowanie ma być co do zasady wszczynane z urzędu przez organ nadzoru […]

Zniesienie ograniczeń dotyczących wywozu lub zbycia poza terytorium polski środków do dezynfekcji, gogli ochronnych oraz maseczek chirurgicznych

19 kwietnia 2020 r. (w niedzielę) weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii („Rozporządzenie COVID – 19”). Rozporządzenie COVID – 19 znosi dotychczasowe ograniczenia dotyczące wywozu lub zbycia poza terytorium Polski środków przeznaczonych do dezynfekcji, gogli ochronnych. jak również maseczek chirurgicznych. Oznacza to, że od dnia […]

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmiany w k.p.a.

Czy to właściwa odpowiedź na dzisiejsze potrzeby i prawdziwa zmiana w administracji?   Dnia 15 kwietnia br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych („projekt”). Wejście ustawy w życie skutkować będzie rewolucyjnymi wręcz zmianami w sposobie doręczania i wnoszenia pism przez organy / do organów administracji publicznej.   Zasada doręczania korespondencji przez podmioty publiczne z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego   Z art. 4 ust. 1 […]

Nowe źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw – subwencje finansowe

Pojawia się nowe istotne źródło środków finansowych dla przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci spadkiem sprzedaży związanym z epidemią COVID-19. Po spełnieniu określonych warunków standardowe małe lub średnie przedsiębiorstwo może bezzwrotnie pozyskać od Państwa około 1,5 mln złotych (w pewnych sytuacjach kwoty te mogą być większe – maksymalnie do 3,5 mln zł). Mowa o programach pomocowych opisanych w art. 21a. ust. 1 ustawy z dnia 4 […]

“Wakacje upadłościowe” być może już niebawem

Jak wskazywaliśmy w poprzednim naszym artykule dotyczącym kwestii restrukturyzacji i upadłości w kontekście panującej obecnie pandemii COVID-19, te szczególne okoliczności zasadniczo nie wpływają na bezwzględne terminy i warunki zgłoszenia upadłości w przypadku niewypłacalności. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zgłoszenie upadłości przez reprezentantów przedsiębiorcy jest nie tyle ich uprawnieniem, co przede wszystkim obowiązkiem, z którym wiążą się surowe zasady odpowiedzialności osobistej. Po dacie publikacji pierwszego naszego artykułu Ministerstwo […]

Szczególne zasady lokalizacji inwestycji telekomunikacyjnych

W kontekście dyskusji o konieczności przyspieszenia inwestycji w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, warto przypomnieć szczególne zasady lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych, wynikające z ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług  i sieci telekomunikacyjnych („ustawa”), w tym również ze zmian do tej ustawy wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług  i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1815).   […]

Firma prawnicza Kochański & Partners wyróżniona w rankingu The Legal 500 EMEA 2020

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, iż firma prawnicza Kochański & Partners została wyróżniona w rankingu The Legal 500 EMEA 2020 w następujących 9 dziedzinach prawa: Bankowość i finanse Prawo gospodarcze / korporacyjne / fuzje i przejęcia Rozwiązywanie sporów Energetyka i surowce naturalne Prawo własności intelektualnej Nieruchomości Restrukturyzacje i upadłości Prawo podatkowe TMT 16 prawników otrzymało rekomendacje indywidualne, w tym 2 prawników znalazło się […]

Maszty telefonii komórkowej

Ułatwienia dla budowy masztów telefonii komórkowej. Zmiany w Prawie budowlanym i Prawie ochrony środowiska wprowadzane w Tarczy Antykryzysowej   Uchwalona przez Sejm 9 kwietnia 2020 roku ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza daleko idące zmiany zarówno do Prawa budowlanego, jak i do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zmiany te, jeżeli wejdą w życie w omówionym kształcie, znacząco ułatwią budowę i przebudowę […]

Przywóz skażonego alkoholu na potrzeby produkcji środków do dezynfekcji, a obowiązek wpisu do rejestru podmiotów przywożących

W czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców zajęło się produkcją m.in. środków do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz pomieszczeń. Część z nich na potrzeby produkcji dokonuje przywozu skażonego alkoholu z zagranicy. W związku z tym pojawiają się pytania, czy na podmiocie, który dokonuje przywozu do Polski skażonego alkoholu oznaczonego kodem CN 2207 20 00 w związku z produkcją płynu do dezynfekcji, ciąży obowiązek dokonania wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe, prowadzonego przez Prezesa […]

Ograniczenia wywozu lub zbycia produktów ochronnych w okresie epidemii wirusa SARS–COV–2

W czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wielu przedsiębiorców zajęło się produkcją lub obrotem m.in. środkami do dezynfekcji, maseczkami, rękawiczkami, ochraniaczami, kombinezonami oraz goglami ochronnymi („produkty ochronne”). Jest to bardzo dobry kierunek z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na te towary (duży popyt), jak również potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ludzi. Pojawiają się jednak pytania, czy w okresie epidemii możliwy jest eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa tych produktów. W niniejszym alercie […]

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze regulacje dotyczące sektora usług finansowych

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 567) wraz z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568) (tzw. Tarcza Antykryzysowa), […]

Tarcza antykryzysowa – zmiany zasad funkcjonowania spółek handlowych

W naszym alercie prawnym z 25 marca 2020 r. informowaliśmy Państwa o projekcie przepisów w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Przepisy, które weszły w życie 31 marca 2020 r. nieco różnią się od projektu, o którym informowaliśmy w ramach naszego alertu prawnego. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia zmian, dotyczących funkcjonowania spółek handlowych, wprowadzonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

Zachowanie płynności finansowej firm wobec zobowiązań podatkowych

Dnia 31 marca 2020 roku Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”. Dodatkowo wydane zostały rozporządzenia wykonawcze do Tarczy. Niestety, ułatwienia przewidziane w Tarczy w zakresie odroczenia płatności podatków oraz wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych są bardzo skromne. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszej trudnej sytuacji obowiązki te mogą okazać się decydujące dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego przygotowaliśmy poniższe podsumowanie co […]

Pakiet osłonowy dla firm – Specustawa w związku z pandemią Covid-19

Dnia 31 marca 2020 roku Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”. Dodatkowo wydane zostały rozporządzenia wykonawcze do Tarczy. Finalne rozwiązania różnią się od wcześniejszych projektów. Poniżej podsumowanie najważniejszych z nich.     Zmiany w podatku dochodowym PIT/CIT Odroczenie do 31 maja 2020 roku terminu zapłaty CIT oraz złożenia deklaracji CIT-8 (dla niektórych podatników nawet do 31 lipca 2020 roku). Rozliczenie PIT za 2019 rok […]

Dziury w tarczy antykryzysowej – Specustawa w związku z pandemią Covid-19

Dnia 31 marca 2020 roku Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”. Dodatkowo wydane zostały rozporządzenia wykonawcze do Tarczy. Finalne rozwiązania różnią się od wcześniejszych projektów. Poniżej przedstawiamy Państwu rozwiązania, które zostały ostatecznie pominięte oraz zwracamy uwagę na pułapki dla podatników.     Brak regulacji w zakresie przyspieszenia zwrotu z rachunków VAT W Tarczy brak rozwiązań mających na celu przyspieszenie zwrotu VAT z rachunków split payment […]

Koronawirus na tle innych pandemii – czy okaże się bardziej śmiercionośny od grypy hiszpanki?

Nowy koronawirus w błyskawicznym tempie, bo w zaledwie trzy miesiące od pojawienia się w Chinach, zakaził pół miliona ludzi na całym świecie, powodując śmierć ponad 22 tysięcy osób i doprowadzając do niemal całkowitego zatrzymania światowej gospodarki. Niektórzy naukowcy oceniają, że do czasu wygaśnięcia pandemii, COVID-19 zabije miliony ludzi. Wywołujący ją wirus przed specjalistami od chorób zakaźnych kryje nadal wiele niewiadomych – nieznany jest na przykład dokładny wskaźnik […]

Tarcza antykryzysowa a instytucje pożyczkowe

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Antykryzysowa”) – Dz. U. 2020 poz. 374 i Dz. U. 2020 poz. 567 i Dz.U. z 2020 poz. 568; ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych […]

Klauzule umowne w umowach kredytowych a koronawirus

Pandemia koronawirusa wpływa na wszelkie aspekty działalności biznesowej na całym świecie. Rodzi pytania i problemy z wykonywaniem już istniejących umów kredytowych, jak również refleksję co do przyszłych zapisów w takich dokumentach. Poniżej prezentujemy zestawienie klauzul, które mają w sytuacji pandemii koronawirusa największe znaczenie. Proponujemy zarówno dokonać analizy już podpisanych dokumentów kredytowych, jak i zastanowić się nad potencjalnymi zmianami klauzul umownych, które mogą znaleźć się […]

Rynki kapitałowe w obliczu epidemii

W obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 marca 2020 roku dokonał aktualizacji kolejnego z serii Pakietów Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju stanowiących proponowany zestaw działań wspomagających funkcjonowanie sektorów nadzorowanych, w obszarze rynku kapitałowego („PIN dla rynku kapitałowego”). Warto nadmienić, że katalog ten stanowi swoistą inicjatywę ustawodawczą i już teraz niektóre jego założenia znajdują odzwierciedlenie […]

EBA przedstawia kolejne wyjaśnienia w zakresie środków ograniczających wpływ Covid-19 na sektor bankowy w UE

Po wezwaniu do zapewnienia elastyczności w ramach komunikatu wydanego w sprawie działań mających przeciwdziałać kryzysowi związanemu z Covid-19 w działalności bankowej z dnia 25 marca 2019 r. („Pierwszy Komunikat Kryzys Covid-19”). W dniu 31 marca 2020 r. EBA wydała kolejny komunikat („Drugi Komunikat Kryzys Covid-19”) w zakresie środków ograniczających wpływ Covid-19 („Kryzys Covid-19”) na sektor bankowy w UE. Ma ono na celu wyszczególnienie dalszych możliwych działań, które […]

Przestój ekonomiczny lub obniżony czas pracy

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy Zespół prawników Kochański & Partners z sukcesem złożył już w imieniu swoich Klientów pierwsze wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia programu i jego korzyści dla Przedsiębiorców. Warunki uzyskania dofinansowania Dofinansowanie otrzymywane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Konieczną przesłanką uzyskania dofinansowania jest spadek […]

Regulacje prawne dotyczące maseczek chirurgicznych i masek ochronnych w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

Maseczki chirurgiczne i maski ochronne – klasyfikacja W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce zwiększyło się zapotrzebowanie na maseczki chirurgiczne i maski ochronne („maseczki”), które w zależności od ich przeznaczenia stanowią wyroby medyczne lub środki ochrony indywidualnej. W niniejszym alercie wskazujemy podstawowe informacje dotyczące najczęściej stosowanych zasad dopuszczania do obrotu takich produktów na terenie Polski. Maseczki stanowiące wyroby medyczne – obowiązek zgłoszenia Na podmiotach wprowadzających do obrotu […]

Uproszczone regulacje prawne dotyczące środków do dezynfekcji w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

Środki do dezynfekcji (produkty biobójcze) – pozwolenie tymczasowe W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2w Polsce zwiększyło się zapotrzebowanie na środki do dezynfekcji, które stanowią produkty biobójcze. Wobec tego wprowadzono specjalne, uproszczone zasady dopuszczania do obrotu takich produktów. Z uwagi na wystąpienie w Polsce stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego, którego nie można powstrzymać innymi środkami, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („Prezes URPL”) w ramach […]

Stan epidemii bez wpływu na termin składania ofert wstępnych w aukcji na rezerwacje częstotliwości

Epidemia wirusa SARS-Cov-2 rodzi obawy o przyszłość. Ale uczy nas też czegoś bardzo ważnego. Jak ułożyć na nowo nasze życie, naszą pracę. Jak bezpiecznie i szybko robić zakupy. Jak kontaktować się z bliskimi, gdy nie można spotkać się z nimi osobiście. Jak iść do szkoły, do pracy, na uczelnię, nie wychodząc z domu. Jak szybko skonsultować się z lekarzem, nie czekając na wizytę w szpitalu czy przychodni. Co jest naprawdę potrzebne, a z czego w zasadzie […]

Tarcza antykryzysowa a sektor nieruchomości

W dniu 1 kwietnia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. „tarczy antykryzysowej”.   Z punktu widzenia branży nieruchomości najbardziej istotnymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez tarczę antykryzysową są: wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron z umów o korzystanie z powierzchni handlowej (np. umów najmu / […]

Tarcza antykryzysowa pomoże w zachowaniu terminu na sprzeciw

Podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje istotne zmiany dotyczące biegu terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zgodnie z art. 31 j. ust. 1. ustawy, w okresie od dnia 8 marca 2020 roku do dnia 30 czerwca […]

Umowy w sprawie zamówień publicznych a COVID-19

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Specustawa”), uchwalona przez Sejm w dniu 28 marca 2020 r., przewiduje istotne zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych, mające na celu kontynuowanie realizacji zamówienia w okresie występowania COVID-19 oraz uniknięcie potencjalnych sporów na tle odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Poniżej […]

Gospodarka odpadami w czasie epidemii koronawirusa COVID-19

Gospodarka odpadami jest kluczowym ogniwem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego kraju. Jakiekolwiek problemy w jej działaniu mogą skutkować tragicznymi oraz niebezpiecznymi dla zdrowia i życia ludzi konsekwencjami. Wychodząc naprzeciw postulatom branży odpadowej o wprowadzenie w czasie epidemii koronawirusa COVID-19 szczególnych wymagań i procedur związanych z gospodarką komunalną, w tym z odbiorem czy przetwarzaniem odpadów komunalnych, w dniu 28 marca 2020 r. uchwalone zostały przez Sejm zmiany do ustawy […]

Braki i błędy pakietu osłonowego dla firm – kwestie podatkowe

W imieniu zespołu doradztwa podatkowego firmy prawniczej Kochański & Partners, informujemy, że pojawił się zapowiadany przez Ministerstwo Rozwoju projekt „Pakietu osłonowego dla firm”. W niniejszym opracowaniu prezentujemy Państwu propozycje rozwiązań (zarówno samego Ministerstwa Rozwoju, jak i ekspertów podatkowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców), które – pomimo wcześniejszych zapowiedzi – nie zostały na razie uwzględnione w projekcie Pakietu osłonowego. Wskazujemy również na negatywne dla przedsiębiorców zapisy, które […]

Projekt pakietu osłonowego dla firm – kwestie podatkowe

W imieniu zespołu doradztwa podatkowego firmy prawniczej Kochański & Partners, informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, pojawił się pierwszy projekt przepisów dotyczący tzw. „Pakietu osłonowego dla firm”. W niniejszym opracowaniu, w skrótowej formie prezentujemy Państwu główne, korzystne dla przedsiębiorców założenia projektowanych zmian dotyczące kwestii podatkowych.   Zmiany w podatku dochodowym PIT/CIT Możliwość jednorazowego rozliczenia straty poniesionej w roku bieżącym do kwoty 5 mln […]

Stan wyjątkowy, a praca dziennikarzy i redaktorów naczelnych

W ostatnich dniach, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych, pojawiają się informacje o możliwości wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Stan wyjątkowy został już wprowadzony m.in. w Czechach i Słowacji. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 nie nakładała na prasę żadnych obowiązków czy ograniczeń. Odmiennie sytuacja kształtuje się w przypadku ustawy o stanie wyjątkowym. Poniżej przedstawiamy zestawienie nakazów i zakazów, […]

Prawo bankowe | Kredyty | Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Panująca na świecie sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa silnie oddziałuje także na sektor bankowy. Banki, współpracując z innymi instytucjami, podejmują pilne działania mające na celu utrzymanie stabilności finansowej oraz wsparcie swoich klientów. Obecne warunki są bez wątpienia uciążliwe i problematyczne zarówno dla banków, jak i dla ich klientów, dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań, które nie obciążą nadmiernie żadnej ze stron.   Czy kredytobiorcy mogą liczyć na zawieszenie […]

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

Stan na dzień 23.03.2020 (projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „Projekt”) Trwają konsultacje projektów nowych regulacji wprowadzających elementy tarczy antykryzysowej. Wielu pracodawców czeka na szczegóły zapowiedzianego mechanizmu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych założeń projektowanych rozwiązań. W jakich sytuacjach możliwe dofinansowanie? Zgodnie […]

Bieżące działania prawne na wypadek braku kluczowych osób

Bieżące działania prawne na wypadek kwarantanny, izolacji, objęcia kordonem sanitarnym kluczowych osób w firmie / przedsiębiorstwie.   W firmach i przedsiębiorstwach przykłady: ustanawianie prokury i innych pełnomocnictw lub ich odwołanie (przegląd sytuacji), uzupełnianie składów zarządów, także w spółkach zależnych i grupach kapitałowych, pobranie aktualnych wypisów, wyciągów, odpisów itp. z rejestrów, w tym ksiąg wieczystych itp., udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw sądowych i innych tego wymagających; pełnomocnictwa […]

Działania EBA w odniesieniu do kryzysu związanego z Covid-19

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wydał nowy komunikat w związku z Covid-19 W dniu 25 marca 2019 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) wydał nowy komunikat w sprawie działań mających przeciwdziałać kryzysowi związanemu z Covid-19 („Kryzys Covid-19”). Komunikat odnosi się do 3 obszarów: funkcjonowania systemu wymogów ostrożnościowych, w tym kwestii dotyczących: a) klasyfikacji niespłaconych pożyczek, których de facto dotyczą niewykonania zobowiązania, b) identyfikacji zagrożonych […]

Rządowa polityka nowej szansy – szerokie wsparcie przedsiębiorców

Konieczność wieloelementowego wsparcia przedsiębiorców w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej wynikającej z pandemii COVID-19 jest faktem. W ramach pakietu ustaw pomocowych zaprezentowanych przez Rząd 24 marca 2020 roku przedstawiono m.in. projekt Ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, zwany także Polityką Nowej Szansy. Na ten program wsparcia z budżetu Państwa ma zostać przeznaczona sumarycznie w okresie 10 lat kwota 1,2 mld zł. […]

Tarcza antykryzysowa – projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom wspólników i członków organów spółek, wskazujemy, jakie rozwiązania pozwolą zminimalizować utrudnienia wynikające z obowiązywania stanu epidemii oraz podsumowujemy propozycje zmian Kodeksu spółek handlowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Trwają prace nad rządowym projektem tzw. „tarczy antykryzysowej”, mającej zapobiec negatywnym skutkom pandemii. Projekt ten zakłada też nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia proponowanych zmian. Zarząd Dotychczas […]

COVID-19 I Kompleksowe wsparcie finansowo-prawne dla branży hotelarskiej

Kancelaria Kochański & Partners jest ponad stuosobową, zorientowaną na biznes firmą prawniczą zdecydowaną dostarczać swoim Klientom innowacyjne i efektywne rozwiązania prawne, z zastosowaniem najbardziej profesjonalnych standardów dla branży prawniczej. Kancelaria posiada ekspertyzę w doradztwie prawnym i finansowym na rzecz branży nieruchomości, w tym podmiotów działających w segmencie hotelowym. Na przełomie 2019 oraz 2020 roku kancelaria doradzała przy jednej z największych transakcji w regionie CEE, wartej 1,06 mld […]

Kancelaria Kochański & Partners wyróżniona w rankingu IP Stars 2020

  Z przyjemnością informujemy, że firma prawnicza Kochański & Partners po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych kancelarii wyróżnionych w rankingu IP STARS 2020 w kategorii „Trade mark contentious”. Wysoka pozycja w rankingu jest efektem zaangażowania prawników K&P w realizację złożonych projektów z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz wyrazem uznania i zaufania naszych Klientów. Gratulujemy całemu zespołowi Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej: Piotrowi Kochańskiemu, Karolinie […]

Tarcza antykryzysowa a Umowy Najmu

W celu złagodzenia negatywnych skutków wywołanych pandemią koronawirusa m.in. w sektorze nieruchomościowym, rząd przygotował w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania legislacyjne mają na celu w szczególności wsparcie najemców powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, których działalność została ograniczona lub zakazana, […]

Prawo upadłościowe i restrukturyzacja w kontekście COVID-19

Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 ma bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorców. Dla wielu COVID-19 będzie stanowić bezpośrednią przyczynę, która już doprowadziła, albo – w nieodległej przyszłości – może doprowadzić do naruszenia jego płynności finansowej. Dla wielu będzie to przyczyna utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Test niewypłacalności obowiązkiem Zarządzających Polskie prawo przewiduje następujące przesłanki niewypłacalności: utrata zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (domniemanie […]

Zachowanie płynności finansowej firm wobec zobowiązań podatkowych

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z aktualną sytuacją, tj. pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, niezależnie od Tarczy Antykryzysowej planowanej przez Ministerstwo Rozwoju, przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie już istniejących możliwości pozwalających na złagodzenie bieżących obowiązków podatkowych. Zdajemy sobie sprawę, że w tej trudnej sytuacji obowiązki wynikające z przepisów podatkowych, mogą okazać się decydujące dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec tego, przedstawiamy Państwu szereg już istniejących rozwiązań, związanych z zachowaniem […]

Czynności bankowe vs. koronawirus

I. Podstawowe informacje o formach czynności prawnych   1. Forma zawarcia umowy Zgodnie z art. 76 Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy strony zastrzegły w umowie, że określona czynność ma zostać dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu tej formy. Jednakże, jeśli strony zastrzegły formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną bez podania skutków niezachowania tej formy, przyjmuje się, że jest to zastrzeżenie do celów dowodowych. 2. Forma zmiany, […]

Tarcza antykryzysowa – jaka pomoc dla przedsiębiorców?

Stan na dzień 19 marca 2020 godz. 15:00 Projekt regulacji mający wesprzeć polską gospodarkę W środę, 18 marca 2020 roku, Rząd przyjął projekt regulacji mających wesprzeć polską gospodarkę w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. „Tarcza antykryzysowa” to pakiet osłonowy, który składać się ma z pięciu filarów: Bezpieczeństwo Pracowników – wartość wsparcia 30 mld zł Finansowanie Przedsiębiorstw – wartość wsparcia 74,2 mld zł Ochrona […]

Standard PolishCloud przyspieszy przejście Banków do chmury

19 marca 2020 roku Związek Banków Polskich opublikował standard PolishCloud dotyczący wdrożeń chmury obliczeniowej w bankach.  Zawiera on praktyczną analizę najważniejszych aktów prawnych związanych z zagadnieniem usługi chmurowej dla sektora finansowego, w tym komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 roku. PolishCloud przygotowywany jest przez Bankową Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich, której głównym doradcą prawnym jest firma prawnicza Kochański & Partners. […]

Rekomendowany pracodawcom tryb postępowania w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia COVID-19

Rekomendowany pracodawcom tryb postępowania w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia COVID-19 Powiadomienie lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) o potwierdzonym u pracownika zakażeniu COVID-19. (lista PSSE jest dostępna pod adresem: https://gis.gov.pl/mapa/) ↓ Powiadomienie pracowników o potwierdzonym zakażeniu COVID-19 w zakładzie pracy. Powiadomienie innych osób (współuczestników spotkania, konferencji, wyjazdu), które mogły mieć bezpośredni kontakt z zakażonym pracownikiem, o potwierdzonym przypadku zakażenia COVID-19. ↓ Rozważenie zamknięcia zakładu pracy […]

Powołaliśmy Zespół Naprawczy do wsparcia w zakresie odpowiedzialności Członków Zarządu w obliczu postępowania restrukturyzacyjnego

POWOŁALIŚMY ZESPÓŁ NAPRAWCZY DO WSPARCIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU W OBLICZU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO  Pandemia koronawirusa zachwiała gospodarką na całym świecie. W tej sytuacji, przedsiębiorcy muszą przygotować się na każdy możliwy scenariusz wydarzeń. Jednym z nich jest rozważenie możliwości i niezbędnych, często wyprzedzających sytuację, kroków zmierzających do ochrony swojego biznesu. Niezwykle istotne jest podjęcie przez właścicieli oraz członków władz odpowiednich działań we właściwym terminie, ponieważ jakiekolwiek opóźnienie w tym […]

Koronawirus a sektor Nieruchomości Retail

Pojawianie się w Polsce coraz większej ilości stwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 zmusiło rząd do podjęcia działań dążących do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym celu Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego, które weszło w życie w dniu 14 marca 2020 roku. Rozporządzenie objęło swoim zakresem również segment rynku nieruchomości retail, ograniczając czasowo możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w centrach handlowych, co […]

Kochański & Partners głównym doradcą prawnym przy jednej z największych transakcji nieruchomościowych 2019 roku

11 marca 2020 roku doszło do finalizacji jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości w regionie CEE, wartej 1,06 mld euro. Grupa kapitałowa AccorInvest Group S.A, wiodący inwestor i zarządca na międzynarodowym rynku hotelarskim, stała się właścicielem 98,6% akcji polskiej sieci hotelowej Orbis S.A. (należących uprzednio do Accor S.A. i Accor Polska sp. z o.o.). Głównym doradcą prawnym nabywcy była kancelaria Kochański & Partners. […]

Koronawirus | powołany specjalny zespół ekspertów Kochanski & Partners

  W związku z wybuchem pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2 ) i mnożącymi się w związku z tym pytaniami, kancelaria Kochański & Partners powołała specjalny zespół ekspertów, dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Z uwagi na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, spółki będą zmagać się z wyzwaniami na wielu obszarach.  Z jednej strony, pracodawcy powinni rozważyć podjęcie działań w celu ochrony zdrowia swoich pracowników. Z drugiej zaś, ucierpieć mogą […]

Kochański & Partners wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2020

Z dumą informujemy, że firma prawnicza Kochański & Partners została po raz kolejny wyróżniona w prestiżowym rankingu Chambers Europe. W tegorocznej edycji K&P jest rekomendowana w kategorii Corporate/M&A. Wyróżnienie jest efektem wytężonej pracy i zaangażowania prawników K&P w realizację ciekawych, interdyscyplinarnych projektów z zakresu prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć. Stanowi ono również dowód zaufania i uznania naszych Klientów, których potrzeby i cele biznesowe Kochański & Partners zawsze stawia […]

COVID-19 | Badać temperaturę czy nie – oto jest pytanie

Wielu pracodawców w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie swoich pracowników, kontrahentów, klientów podejmuje z własnej inicjatywy działania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w ich zakładach pracy. Jednym z pierwszych dylematów, jaki pojawił się w kontekście walki z COVID-19 było, czy  przedsiębiorca może dokonywać przesiewowych pomiarów temperatury, zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich innych, którzy przekraczają bramy zakładu pracy. Na tym tle rozgorzała dyskusja wśród prawników. Zdrowy rozsądek […]

Podróże pracowników a COVID-19

W ostatnich dniach wielu pracodawców podjęło działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 w zakładzie pracy. W tym celu pracodawcy m.in. pozyskują informacje o wyjazdach pracowników za granicę, odwołują służbowe wyjazdy zagraniczne, wprowadzają rekomendacje dotyczące ograniczenia podróży prywatnych. Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do nieodbywania wyjazdów prywatnych do regionów zagrożonych zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19? Nie. Pracodawca nie ma uprawnienia do ustalania zasad spędzania przez pracownika urlopu, także […]

Maciej Mackiewicz z Kochański & Partners opowie o nowym obliczu cyberprzestępczości na Digital Banking Academy

Dnia 13 marca 2020 roku w ramach Digital Banking Academy odbędzie się szkolenie Nowe oblicze cyberprzestępczości i AML V. Jednym z prelegentów jest Maciej Mackiewicz (Adwokat, Partner, Szef Praktyki Technologie, Ochrona Danych i Forensic w kancelarii Kochański & Partners), który opowie o współpracy międzysektorowej na rzecz ochrony przychodów i przeciwdziałania przestępczości. Digital Banking Academy to inicjatywa edukacyjna Związku Banków Polskich, organizowana pod patronatem Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych […]

Koronawirus a rozwój gospodarki światowej

Koronawirus będzie miał wpływ na gospodarkę światową – stwierdził 27 lutego 2020 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Negatywne skutki uderzyły w szczególności w przedsiębiorstwa funkcjonujące w oparciu  o globalny łańcuch dostaw. Wpływ koronawirusa na gospodarki światowe wynika z szybkiego tempa jego rozprzestrzeniania się, niepewności co do wystąpienia jego możliwych mutacji, a także nieznajomości potencjalnych powikłań choroby. Mimo, że liczba ofiar koronawirusa nie jest wysoka w stosunku do liczby ofiar […]

Pracodawca kontra koronawirus

Wzrost zagrożenia zarażeniem koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce powoduje, że pracodawcy powinni rozważyć podjęcie działań w celu ochrony zdrowia swoich pracowników. Jakie są obowiązki i jakie uprawnienia pracodawców w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)? Czego pracownicy mogą oczekiwać od swoich pracodawców? Poniżej podsumowanie kilku najczęstszych dylematów. Czy pracodawca ma prawo zapytać pracowników, czy byli w rejonach zagrożonych wirusem? TAK. Uzasadnieniem dla takich pytań jest obowiązek […]

Wybuch epidemii koronawirusa (COVID-19) i rosnące ryzyko roszczeń umownych

Rosnące ryzyko roszczeń wobec chińskich przedsiębiorstw Chiny są jednym z kluczowych graczy w globalnym łańcuchu dostaw, zaopatrującym duże przedsiębiorstwa produkcyjne w towary, komponenty i produkty końcowe, co w kontekście niedawnego wybuchu epidemii koronawirusa przekłada się na szereg trudności organizacyjnych i prawnych. W ramach zapobiegania i zwalczania epidemii koronawirusa rząd Chin w niektórych obszarach kraju wprowadził szereg ograniczeń, w tym całkowite lub częściowe zamknięcie miast, ograniczenie swobodnego […]

Usługa chmurowa dla sektora finansowego

Kancelaria Kochański & Partners jest głównym doradcą prawnym Bankowej Grupy Roboczej przy Związku Banków Polskich pracującej nad stworzeniem polskiego standardu wdrożeń chmury obliczeniowej w bankach, m.in. w oparciu o najnowszy komunikat UKNF z 23 stycznia 2020 roku, dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Bankowa Grupa Robocza przygotowuje standard, tzw. PolishCloud, zawierający praktyczną analizę wszystkich istniejących aktów prawnych […]

2019 CEE DEAL OF THE YEAR AWARD – Kochański & Partners wśród nominowanych

  CEE Legal Matters, renomowany, opiniotwórczy portal i magazyn branżowy poświęcony rynkom prawniczym z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, ogłosił listę kancelarii nominowanych do prestiżowej nagrody 2019 CEE Deal of the Year Award.  Wśród nich znalazła się kancelaria Kochański & Partners (K&P), nominowana za obsługę transakcji nabycia 85,8% akcji spółki Orbis S.A. przez grupę kapitałową AccorInvest Group S.A. Kancelaria K&P była głównym […]

Jessup International Law Moot Court Competition

Magdalena Papiernik (Adwokat, Starszy Prawnik K&P)  była sędzią podczas polskich eliminacji do Jessup International Law Moot Court Competition, najbardziej prestiżowego konkursu prawa międzynarodowego na świecie.  Eliminacje odbyły się w ostatni piątek i sobotę (1-2.02.2020 r.)  w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jessup to największy konkurs typu moot court na świecie, w którym co roku biorą udział studenci z ponad 700 wydziałów prawa z różnych jurysdykcji. Zwycięzca […]

Eksperci Kochanski & Partners współautorami komentarza do prawa energetycznego

Komentarz do prawa energetycznego wydawnictwa C.H. Beck to pierwsze i unikatowe obszerne omówienie ustaw dotyczących regulacji energetycznych, dokonane przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Współautorami publikacji są eksperci kancelarii Kochański & Partners – dr. iur. Michał Będkowski-Kozioł (Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe) oraz mec. Wojciech Wrochna, LL.M (Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny). Publikacja „Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach […]

Aleksander Petrys laureatem konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce walutowej

Aleksander Petrys, który rozwija się zawodowo w kancelarii Kochański & Partners, zajął II miejsce w konkursie na najlepszą Pracę Dyplomową o tematyce walutowej. To już II edycja konkursu, którego celem jest propagowanie tematu walutowego wśród studentów, zainteresowanie ich tematyką rynku forex, ideą fintechów, nowoczesnych kantorów internetowych, a także sposobów wymiany walut. Nasz Laureat jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagroda została […]

Koncert Noworoczny z okazji objęcia przez Chorwację przewodnictwa w Radzie UE

Z okazji objęcia z dniem 1 styczna 2020 roku przez Republikę Chorwacji przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, konsulat Republiki Chorwacji w dniu 25 stycznia 2020 roku zorganizował Koncert Noworoczny. Uroczystość zgromadziła około 600 osób, która przybyła na zaproszenie konsula honorowego Pawła Włodarczyka, w tym korpus dyplomatyczny, władze polityczne i samorządowe, służby mundurowe i duchowieństwo. Uroczystość zaszczycił swoją osobą także ambasador Republiki Chorwacji Tomislav Vidosević. Kochański & Partners reprezentował […]

XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

K&P partnerem organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych XI Kongresu Prawników Spółek Giełdowych, który odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2020 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. W Bloku II pierwszego dnia kongresu w panelu pt.: Ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej:  Nieoczywiste wymogi MAR Ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych Transakcje osób blisko związanych Kancelarię Kochański & Partners reprezentować będą Paweł Mardas, Adwokat, […]

Druga edycja przewodnika The Legal 500: Private Equity

Na 2020 rok The Legal 500 przygotował drugą edycję przewodnika po prawie Private Equity stworzonego we współpracy z czołowymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Publikacja, skierowana do prawników in-house, przedstawia holistyczne spojrzenie na kwestie związane z obszarem Private Equity w 21 różnych światowych jurysdykcjach. Przewodnik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień takich jak fuzje i przejęcia, programy motywacyjne dla kadry zarządzającej czy finansowanie zadłużenia. Publikacja zawiera również komentarze, opinie […]

Piotr Kochański i Axel Kalinowski (London Stock Exchange) o dostępie do zagranicznego kapitału podczas Kongresu Polskiego Kapitału organizowanego przez Forbes

Dla wielu polskich firm jedną z najpoważniejszych barier, stających na drodze do międzynarodowego rozwoju, stanowi trudny dostęp do kapitału lokalnego. Nie jest to jednak przeszkoda, której nie da się pokonać. Z uwagi na prężny rozwój polskich przedsiębiorstw, zagraniczne rynki kapitałowe stają się coraz łatwiej dostępne. Pozwala to nie tylko na rozwój oferowanych produktów, ale również na pozyskiwanie tam kapitału. Dzięki wykorzystaniu IPO, dual listingu na dojrzałych rynkach kapitałowych lub funduszy Private Equity […]

Początek roku z awansami w Kochański & Partners

  Rok 2020 w Kochański & Partners rozpoczął się licznymi awansami. K&P regularnie powiększa swój zespół o wykwalifikowanych radców prawnych, adwokatów oraz personel pomocniczy, a także docenia współpracowników, którzy swoim zaangażowaniem i nakładem pracy przyczyniają się do rozwoju nie tylko własnego, ale także firmy. Na stanowisko Starszego Prawnika (Senior Associate) zostały awansowane Anna Golenia (Praktyka Prawa Pracy), Aleksandra Piech (Praktyka Technologie / Ochrona Danych / Forensics) […]

Debata: Rejestr Akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji

Obowiązkowa dematerializacja akcji będzie w bieżącym roku niewątpliwie tematem przewodnim dla spółek akcyjnych, ich akcjonariuszy oraz doradców prawnych. Już dzisiaj problematyka rejestru akcjonariuszy budzi wiele pytań, na które rynek szuka odpowiedzi, natomiast waga zmian wynikających ze zmiany KSH jest tak duża, że niezbędne jest możliwie szybkie wypracowanie pewnej praktyki rynkowej w celu sprawnego i bezpiecznego dostosowania do nowych regulacji. Warto przedyskutować te kwestie w gronie […]

Coraz bliżej chmur: Nowy komunikat UKNF w sprawie rozwiązań chmurowych dla sektora usług finansowych.

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował dziś (tj. 24.01.2020 r.) długo oczekiwany komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Jego założenia wpisują się w standardy opracowywane przez grupę roboczą przy Związku Banków Polskich, której głównym partnerem prawnym jest kancelaria Kochański & Partners, projektem zarządza Accenture, a jego Liderem jest Grzegorz Pędzisz, CIO Idea Banku. Nowy komunikat […]

Kochański & Partners doradcą przy konsolidacji trzech spółek akcyjnych z grupy kapitałowej FORMASTER

Firma prawnicza Kochański i Partnerzy (K&P) była doradcą prawnym w zakresie procedury konsolidacji (połączenie przez przejęcie) trzech spółek akcyjnych z grupy kapitałowej FORMASTER, największego w Polsce producenta i dystrybutora filtrów dzbankowych (filtry marki DAFI). Połączeniu podlegały Spółki FORMASTER S.A. jako spółka przejmująca oraz DAFI PRO S.A. oraz DAFI MARKET S.A. jako spółki przejmowane. Całkowita wartość łączonych spółek wynosi ponad 300 mln PLN. Na skutek […]

Paweł Mardas dla Forbes: Transakcje kupowania firm są bardzo ryzykowne

W 2018 r. wartość transakcji fuzji i przejęć (M&A) spadła o 40 proc. – do poziomu 6,5 mld euro. Rok 2019 podsumował Paweł Mardas, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Partner w kancelarii Kochański i Partnerzy (K&P), podczas rozmowy w trakcie IV Kongresu Polskiego Kapitału

Seminarium: Dematerializacja akcji – Rewolucja dla spółek i akcjonariuszy

  Rok 2020 stawia przed spółkami akcyjnymi oraz komandytowo-akcyjnymi szereg wyzwań. Kluczową zmianę zarówno dla samych spółek, jak i ich akcjonariuszy, stanowić będzie obowiązek dematerializacji akcji. Aby sprostać temu obowiązkowi, konieczne będzie podjęcie szeregu działań, które doprowadzą do prawidłowej i skutecznej zamiany akcji papierowych, na elektroniczne. Podczas śniadania opowiemy, jakie dokładnie zmiany przyniesie nadchodzący rok oraz jak się do nich przygotować. Wydarzenie współorganizowane […]

Śniadanie podatkowe: Zmiany w podatkach 2019/2020

Zmiany w podatkach 2019/2020 Biała lista podatników, split payment, zatory płatnicze, APA, wiążące informacje stawkowe: Co się zmieniło, a co zmieni się w przyszłości? Jak mogą Państwo na tych zmianach skorzystać? Co warto zrobić jak najszybciej? Które będą najistotniejsze dla Państwa branży? O tym opowiedzieliśmy w trakcie bezpłatnego śniadania podatkowego, które odbyło się 16 stycznia 2020 w siedzibie Kochański & Partners, Metropolitan, […]

Kochanski & Partners gościem Akademii Praktykanta na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin

    15 stycznia 2020 roku na WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Daniel Kozłowski, adwokat, Starszy Prawnik oraz Maciej Kuranc, Prawnik byli gośćmi wydarzenia z cyklu Akademii Praktykanta z prelekcją pt. „Sektor usług finansowych jako ścieżka kariery prawnika”. Prawnicy z kancelarii K&P opowiedzieli o pracy w Sektorze Usług Finansowych, podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz przedstawili jakie możliwości rozwoju czekają na studentów w jednej z wiodących w Polsce […]

Kochanski & Partners wraz z Delta Capital Partners (USA) zapraszają na Litigation Finance Seminar

Kochański & Partnerzy wraz z Delta Capital Partners zapraszają do udziału we wspólnym seminarium, podczas którego zaprezentowane zostaną tematyka Finansowania Sporów oraz różnorodność usług świadczonych przez obu organizatorów (K&P oraz Delta). Finansowanie Sporów jest branżą wspierającą podmioty, które nie posiadają kapitału wystarczającego do wszczęcia i prowadzenia postępowania spornego, albo posiadając taki kapitał są zainteresowane podzieleniem się ryzykiem z innym podmiotem – w tym wypadku zapewniającym finansowanie. Delta, amerykański […]

Dr Izabela Andrzejewska-Czernek i mec. Agnieszka Choromańska-Malicka z Kochanski & Partners współautorkami prestiżowej publikacji na temat prawa podatkowego 

  Izabela Andrzejewska-Czernek (doktor prawa, radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym) i Agnieszka Choromańska-Malicka (adwokat specjalizujący się w prawie własności intelektualnej) z kancelarii Kochański & Partners są współautorkami publikacji „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Dotyczy ona związków prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa – m.in. z prawem konstytucyjnym, cywilnym, własności intelektualnej, […]

Konferencja: Kompleksowe przeciwdziałanie cyberzagrożeniom

  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Kochański i Partnerzy mają przyjemność zaprosić na konferencję “Kompleksowe przeciwdziałanie cyberzagrożeniom”, która odbędzie się 15 stycznia 2020 roku. Na początku spotkania prelegenci przedstawią wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji (aspekty prawne; aspekty informatyczne; bezpieczeństwo a elastyczność). W dalszej kolejności omówią identyfikację zagrożeń (czy zarząd jest świadomy ryzyka; analiza ryzyka; szkolenia, teoria i praktyka). Drugą część konferencji rozpocznie sesja na temat międzynarodowych standardów bezpieczeństwa informacji (zgodność z normami i standardami bezpieczeństwa informacji; przygotowanie do procesu […]