Zaznacz stronę

Kliniki in vitro a problem niepłodności w Polsce

17 września 2020 | Aktualności, Wiedza

Choć z problemem niepłodności mierzy się aż 20% par w Polsce, tylko 1/5 z nich podejmuje leczenie. Krajowy rynek klinik in vitro wciąż jest jednym z najmniejszych w Europie. Jeśli sytuacja się nie zmieni, do 2050 roku populacja w Polsce zmniejszy się aż o 14%

Mały rynek, wysoka jakość usług

W Polsce w 2015 roku działało jedynie 41 klinik leczenia niepłodności. W przeliczeniu na liczbę kobiet w wieku rozrodczym był to najniższy wynik w Unii Europejskiej. Rosnące zapotrzebowanie na usługi powoduje jednak pozytywny trend wzrostowy na polskim rynku. W latach 2015-2019 powstało 30 nowych klinik. Co ciekawe, choć rynek jest niewielki, jakość i skuteczność terapii leczenia niepłodności w Polsce należy do najwyższych w Europie. Aż 32% przeprowadzonych zabiegów in vitro zakończyło się sukcesem.

Ograniczeniem w podjęciu leczenia jest jednak cena. Za zabieg in vitro w polskiej klinice trzeba zapłacić od 6 500 do nawet 25 000 zł. A polskie pary nie mogą liczyć na pomoc finansową państwa w pokryciu kosztów leczenia. In vitro było refundowane ze środków państwowych jedynie przez krótki okres – w latach 2013-2016.

Dofinansowanie z samorządów

Osoby zmagające się z problemem niepłodności mogą natomiast ubiegać się o wsparcie władz lokalnych. Ratusz Warszawy ogłosił, że w latach 2020-2022 przeznaczy na finansowanie in vitro 11 milionów złotych, natomiast Łódź i Bydgoszcz przekazały na ten cel odpowiednio 1 milion i 500 000 zł. Program dofinansowania terapii in vitro przedstawiły również władze Krakowa, Wrocławia, Poznania, Częstochowy, Szczecina oraz Sosnowca. Polskie miasta wybierają w drodze przetargu kliniki leczenia niepłodności, w których można skorzystać z refundowanej terapii. Oferowane przez lokalne władze środki nie zawsze są jednak w stanie pokryć całkowite koszty leczenia. W województwie mazowieckim oraz lubuskim pary mogą wnioskować o dofinansowanie wynoszące nawet 18 000 zł, jednak średnia pomoc w większości regionów Polski wynosi zazwyczaj od 5000 do 6000 zł. Należy również pamiętać, że każdy lokalny program ma ograniczenia co do liczby uczestników – zazwyczaj ze wsparcia może skorzystać ok. 100 par rocznie.

Programy prorodzinne nie odnoszą skutku

Mimo podejmowanych inicjatyw prorodzinnych takich jak program 500+, sytuacja demograficzna Polski maluje się w czarnych barwach. W 2019 roku wskaźnik urodzeń był najniższy od czasów II wojny światowej. Według prognoz jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, do 2050 roku nasza populacja zmniejszy się aż o 14%. Dla porównania – w całej Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii spadek wyniesie zaledwie 1%. Znacząco zmniejszy się również liczba polskich kobiet w wieku reprodukcyjnym – z 9,3 mln w 2015 roku do 5,8 mln w 2050.

Spadek liczby urodzeń wynika m.in. z przesunięcia granicy wieku, w którym kobiety decydują się na dziecko. Obecnie większość Polek zachodzi w pierwszą ciążę między 26. a 31. rokiem życia, czyli 6-8 lat później niż na początku lat 90. Wpływa to na zmniejszenie się liczby narodzin w stosunku do liczby kobiet w wieku reprodukcyjnym (15-49 lat). Współczynnik płodności w Polsce wynosi dziś 1,43, podczas gdy jego optymalna wartość dla stabilnego rozwoju demograficznego to przedział od 2,10 do 2,15. Według prognoz trend spadkowy będzie się pogłębiał – już w 2020 roku współczynnik ma wynieść 1,38.

Coraz więcej Polaków dotkniętych niepłodnością

Jedną z istotnych przyczyn niskiego współczynnika urodzeń w Polsce jest problem niepłodności, z którą zmaga się aż 15-20% polskich par. To dużo więcej niż w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, w których trudności z posiadaniem potomstwa ma średnio 10-12% par.

Mimo alarmującej skali problemu tylko 20% par decyduje się na podjęcie leczenia niepłodności. Dla porównania – w Europie Zachodniej z pomocy lekarzy korzysta aż połowa z nich. Z czego wynika niechęć Polaków do szukania wsparcia? Przede wszystkim ze społecznego napiętnowania. Tematowi leczenia niepłodności, szczególnie z wykorzystaniem metody in vitro, towarzyszą bioetyczne wątpliwości wyrażane w debacie publicznej, szczególnie wśród środowisk katolickich. Dodatkowo pary odczuwają często presję ze strony rodziny czy otoczenia. W ostatnich latach nastąpiły jednak istotne zmiany w podejściu do terapii leczenia niepłodności, szczególnie w dużych miastach. Wynikają one m.in. z kampanii mających na celu zwiększenie świadomości problemu niepłodności prowadzonych przez kliniki, reprezentantów środowisk naukowych oraz samych pacjentów.

Zapraszamy do kontaktu

Szymon Balcerzak
Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego i Analiz
T: +48 602 672 947
E: s.balcerzak@kochanski.pl

Najnowsza Wiedza

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.

Kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w nowym prawie i wskazujemy na ich możliwe konsekwencje. W naszej opinii część nowych postanowień może być problematyczna np. dla zarządów spółek zależnych.

Przyczyny obecnej rewolucji ESG w biznesie

ESG, jako nowy trend biznesowo-marketingowy, cieszy się z rosnącym zainteresowaniem kolejnych rynków i ich uczestników. Coraz więcej firm publikuje swoje strategie ESG lub stara się wykazać, że ich działalność jest zgodna z założeniami właściwymi dla ESG. I nie bez powodu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. przez PwC, 83 proc. konsumentów wskazało, że biznes powinien implementować najlepsze praktyki z obszaru ESG w swojej działalności, a 86 proc. pracowników chciałoby pracować w firmach, które to robią.

Kryptowaluty wciąż kuszą inwestorów

Chociaż obecne notowania kryptowalut nie są najlepsze, zwłaszcza w porównaniu z listopadem 2021 r. kiedy krypto sięgały najwyższych poziomów w historii – prawie 3 bilionów dolarów  –  ten rynek jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Świadczyć o tym może m. in. liczba kryptowalutowych milionerów, która w chwili obecnej wynosi prawie 80 000.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.