Zaznacz stronę

Kliniki in vitro a problem niepłodności w Polsce

17 września 2020 | Aktualności, Wiedza

Choć z problemem niepłodności mierzy się aż 20% par w Polsce, tylko 1/5 z nich podejmuje leczenie. Krajowy rynek klinik in vitro wciąż jest jednym z najmniejszych w Europie. Jeśli sytuacja się nie zmieni, do 2050 roku populacja w Polsce zmniejszy się aż o 14%

Mały rynek, wysoka jakość usług

W Polsce w 2015 roku działało jedynie 41 klinik leczenia niepłodności. W przeliczeniu na liczbę kobiet w wieku rozrodczym był to najniższy wynik w Unii Europejskiej. Rosnące zapotrzebowanie na usługi powoduje jednak pozytywny trend wzrostowy na polskim rynku. W latach 2015-2019 powstało 30 nowych klinik. Co ciekawe, choć rynek jest niewielki, jakość i skuteczność terapii leczenia niepłodności w Polsce należy do najwyższych w Europie. Aż 32% przeprowadzonych zabiegów in vitro zakończyło się sukcesem.

Ograniczeniem w podjęciu leczenia jest jednak cena. Za zabieg in vitro w polskiej klinice trzeba zapłacić od 6 500 do nawet 25 000 zł. A polskie pary nie mogą liczyć na pomoc finansową państwa w pokryciu kosztów leczenia. In vitro było refundowane ze środków państwowych jedynie przez krótki okres – w latach 2013-2016.

Dofinansowanie z samorządów

Osoby zmagające się z problemem niepłodności mogą natomiast ubiegać się o wsparcie władz lokalnych. Ratusz Warszawy ogłosił, że w latach 2020-2022 przeznaczy na finansowanie in vitro 11 milionów złotych, natomiast Łódź i Bydgoszcz przekazały na ten cel odpowiednio 1 milion i 500 000 zł. Program dofinansowania terapii in vitro przedstawiły również władze Krakowa, Wrocławia, Poznania, Częstochowy, Szczecina oraz Sosnowca. Polskie miasta wybierają w drodze przetargu kliniki leczenia niepłodności, w których można skorzystać z refundowanej terapii. Oferowane przez lokalne władze środki nie zawsze są jednak w stanie pokryć całkowite koszty leczenia. W województwie mazowieckim oraz lubuskim pary mogą wnioskować o dofinansowanie wynoszące nawet 18 000 zł, jednak średnia pomoc w większości regionów Polski wynosi zazwyczaj od 5000 do 6000 zł. Należy również pamiętać, że każdy lokalny program ma ograniczenia co do liczby uczestników – zazwyczaj ze wsparcia może skorzystać ok. 100 par rocznie.

Programy prorodzinne nie odnoszą skutku

Mimo podejmowanych inicjatyw prorodzinnych takich jak program 500+, sytuacja demograficzna Polski maluje się w czarnych barwach. W 2019 roku wskaźnik urodzeń był najniższy od czasów II wojny światowej. Według prognoz jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, do 2050 roku nasza populacja zmniejszy się aż o 14%. Dla porównania – w całej Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii spadek wyniesie zaledwie 1%. Znacząco zmniejszy się również liczba polskich kobiet w wieku reprodukcyjnym – z 9,3 mln w 2015 roku do 5,8 mln w 2050.

Spadek liczby urodzeń wynika m.in. z przesunięcia granicy wieku, w którym kobiety decydują się na dziecko. Obecnie większość Polek zachodzi w pierwszą ciążę między 26. a 31. rokiem życia, czyli 6-8 lat później niż na początku lat 90. Wpływa to na zmniejszenie się liczby narodzin w stosunku do liczby kobiet w wieku reprodukcyjnym (15-49 lat). Współczynnik płodności w Polsce wynosi dziś 1,43, podczas gdy jego optymalna wartość dla stabilnego rozwoju demograficznego to przedział od 2,10 do 2,15. Według prognoz trend spadkowy będzie się pogłębiał – już w 2020 roku współczynnik ma wynieść 1,38.

Coraz więcej Polaków dotkniętych niepłodnością

Jedną z istotnych przyczyn niskiego współczynnika urodzeń w Polsce jest problem niepłodności, z którą zmaga się aż 15-20% polskich par. To dużo więcej niż w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, w których trudności z posiadaniem potomstwa ma średnio 10-12% par.

Mimo alarmującej skali problemu tylko 20% par decyduje się na podjęcie leczenia niepłodności. Dla porównania – w Europie Zachodniej z pomocy lekarzy korzysta aż połowa z nich. Z czego wynika niechęć Polaków do szukania wsparcia? Przede wszystkim ze społecznego napiętnowania. Tematowi leczenia niepłodności, szczególnie z wykorzystaniem metody in vitro, towarzyszą bioetyczne wątpliwości wyrażane w debacie publicznej, szczególnie wśród środowisk katolickich. Dodatkowo pary odczuwają często presję ze strony rodziny czy otoczenia. W ostatnich latach nastąpiły jednak istotne zmiany w podejściu do terapii leczenia niepłodności, szczególnie w dużych miastach. Wynikają one m.in. z kampanii mających na celu zwiększenie świadomości problemu niepłodności prowadzonych przez kliniki, reprezentantów środowisk naukowych oraz samych pacjentów.

Zapraszamy do kontaktu

Szymon Balcerzak
Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego i Analiz
T: +48 602 672 947
E: s.balcerzak@kochanski.pl

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.