Zaznacz stronę
309 DSC07810f (Mały)

Prace szczególnie niebezpieczne wymagają precyzyjnych regulaminów

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, brak procedur może zostać uznany za jedną z jego przyczyn.

W tych zakładach pracy, w których pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, pracodawcy powinni pamiętać o wdrożeniu instrukcji bhp odpowiednio precyzyjnie opisujących warunki bezpiecznego wykonywania tego typu prac. Liczy się przy tym nie sam fakt przygotowania instrukcji, ale istotne jest, czy jej treść spełnia odpowiednie wymogi.

Jak pokazuje wyrok NSA, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają uprawnienia do kontroli, czy funkcjonujące u pracodawcy instrukcje bhp są odpowiednio szczegółowe i czy w zrozumiały dla pracowników sposób wskazują standardy bezpiecznego wykonywania pracy. Jeśli instrukcje bhp są opracowanie w sposób wadliwy, inspektorzy PIP mogą ingerować w ich treść nakazując opracowanie i wdrożenie procedur, które będą odpowiadały wymogom określonym w przepisach.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w § 41 nakłada na pracodawcę obowiązek formułowania treści postanowień instrukcji BHP poprzez wskazanie czynności, które należy wykonywać przed rozpoczęciem danej pracy, zasad i sposobu bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych. Procedury, które opisują sposób postępowania przy wykonywaniu prac zakwalifikowanych jako szczególnie niebezpieczne, nie mogą być enigmatyczne, zbyt ogólne. Muszą być spójne oraz powinny zawierać szczegółowe wytyczne, w tym w zakresie organizacji pracy. Pracodawca powinien formułować instrukcje w sposób, który będzie czytelny i zrozumiały dla pracowników. Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, brak odpowiednio przygotowanych procedur może zostać uznany za jedną z przyczyn takiego wypadku. A to z kolei może rodzić daleko idące konsekwencje finansowe związane z ustaleniem ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za skutki wypadku przy pracy.

Autor: Anna Gwiazda Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy w Kochański & Partners.

Artykuł został opublikowany na łamach Rzeczpospolita