Zaznacz stronę

Energetyczna transformacja w chmurze

25 września 2020 | Aktualności, Wiedza

Żeby sprostać ciągłym zmianom – regulacyjnym, politycznym, cenowym czy związanym z popytem konsumpcyjnym – energetyce potrzebna jest chmura obliczeniowa. Nowy projekt ustawy może znacznie przyspieszyć proces wdrażania rozwiązań cloud computing. Jakie zmiany przyniosą znowelizowane przepisy? – wyjaśnia Wojciech Wrochna, LL.M., Partner, Szef Sektora Energetycznego w kancelarii Kochański & Partners.

Energia w chmurach

Coraz więcej podmiotów z branży energetycznej zarządza swoimi zasobami przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej. Szacuje się, że światowy rynek rozwiązań umożliwiających cyfryzację zarządzania wzrośnie do poziomu 64 mld USD w 2025 roku (w stosunku do 52 mld USD w 2018 roku).

Kluczową funkcją cloud computingu w energetyce jest centralizacja zarządzania infrastrukturą. Specjalne konsole zapewniają nie tylko wgląd w środowisko informatyczne i biznesowe, ale także dają możliwość sprawdzenia stanu i dostępności aplikacji oraz monitorowania ważnych zdarzeń. Dla podmiotów z sektora energetycznego szczególnie istotna jest szybkość wyciągania wniosków z analiz prowadzonych na infrastrukturze oraz generowania raportów.

Chmura w energetyce niesie za sobą też szereg innych korzyści. Przede wszystkim zapewnia optymalizację wydajności przedsiębiorstwa – pozwala na łączenie operacji fizycznych i infrastruktury IT oraz redukcję kosztów. Wprowadzenie rozwiązań chmurowych usprawnia również proces podejmowania decyzji w organizacji, dzięki czemu firmy mogą szybciej reagować na wahania rynku i zmiany zapotrzebowania na energię.

Co istotne, proces implementacji cloud computing w branży energetycznej nie wymaga inwestycji w infrastrukturę IT. Wdrożenia chmurowe mogą przebiec relatywnie szybko i bez utrudnień dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Szanse i wyzwania

Główną barierą w wykorzystaniu technologii chmurowej w energetyce na szeroką skalę są skomplikowane regulacje prawne lub wręcz przeciwnie – ich brak.

Rozwiązaniem może się okazać przygotowywana nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 1997 roku, która ma zawierać przepisy dotyczące m.in. inteligentnego opomiarowania oraz wprowadzać instytucję tzw. operatora informacji rynku energii.

„Projekt ustawy przewiduje nałożenie na operatora systemu dystrybucyjnego obowiązku  instalacji  liczników  zdalnego  odczytu, które będą skomunikowane z  systemem zdalnego  odczytu w punktach  pomiarowych. Instalacja powinna nastąpić do 31 grudnia 2028 roku. Nowelizacja reguluje też obowiązki operatorów systemów elektroenergetycznych oraz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną względem operatora informacji rynku energii w zakresie przekazywania danych i informacji  pomiarowych. Taka zmiana umożliwi prawidłowe przyporządkowanie poszczególnych zdarzeń i informacji pomiarowych do konkretnych odbiorców” – komentuje Wojciech Wrochna.

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym wymogiem wszelkich projektów technologicznych. Dlatego operatorzy systemów elektroenergetycznych oraz operator informacji rynku energii będą musieli stosować takie środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią ochronę przetwarzanych informacji pomiarowych. Operatorzy będą zobowiązani do zabezpieczenia ich przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub udostępnianiem osobom nieuprawnionym.

Nowe regulacje mają się przyczynić do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej oraz zapewnić niezakłócony dostęp do energii elektrycznej. Odbiorcy zyskają możliwość rozliczenia energii elektrycznej według rzeczywistego zużycia, a dane  pomiarowe będą należycie chronione. Pozytywnym skutkiem projektowanych rozwiązań będzie także poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz docelowo zmniejszenie energochłonności gospodarki „– dodaje Wojciech Wrochna.

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl