Zaznacz stronę

Debata: Rejestr Akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji

Obowiązkowa dematerializacja akcji będzie w bieżącym roku niewątpliwie tematem przewodnim dla spółek akcyjnych, ich akcjonariuszy oraz doradców prawnych. Już dzisiaj problematyka rejestru akcjonariuszy budzi wiele pytań, na które rynek szuka odpowiedzi, natomiast waga zmian wynikających ze zmiany KSH jest tak duża, że niezbędne jest możliwie szybkie wypracowanie pewnej praktyki rynkowej w celu sprawnego i bezpiecznego dostosowania do nowych regulacji.

Warto przedyskutować te kwestie w gronie ekspertów, wśród których Kochański & Partners rezprezentować będzie Paweł Mardas, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć.

Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w debacie, która odbędzie się 29-go stycznia br. na Sali Notowań GPW przy ul. Książęcej 4 w Warszawie o godzinie 17.30. Planowane zakończenie: około godz. 20.00

Tezy do dyskusji:

»Obowiązek dematerializacji akcji – jakaś alternatywa?

»Konsekwencje zmian prawnych dla spółek i akcjonariuszy

»Perspektywa spółki publicznej

»Problemy praktyczne związane z przygotowaniem do otwarcia rejestru

»Jawność rejestru akcjonariuszy

»Instytucja świadectwa rejestrowego – wątpliwości w kontekście WZA

»Rola domu maklerskiego

»Rodzaje ryzyka i przykłady sytuacji zapalnych / konfliktów interesów związanych z rejestrem akcjonariuszy (spółki, zarządy, akcjonariusze, podmiot prowadzący rejestr, inne)

»Potencjalny wpływ na rozwój rynku kapitałowego ogółem oraz na wzrost liczby debiutantów na GPW

 

 

Więcej informacji

 

Relacja fotograficzna z debaty poniżej: