Zaznacz stronę

Pakiet osłonowy dla firm – Specustawa w związku z pandemią Covid-19

Dnia 31 marca 2020 roku Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”. Dodatkowo wydane zostały rozporządzenia wykonawcze do Tarczy. Finalne rozwiązania różnią się od wcześniejszych projektów.

Poniżej podsumowanie najważniejszych z nich.

 

 

Zmiany w podatku dochodowym PIT/CIT
 • Odroczenie do 31 maja 2020 roku terminu zapłaty CIT oraz złożenia deklaracji CIT-8 (dla niektórych podatników nawet do 31 lipca 2020 roku).
 • Rozliczenie PIT za 2019 rok do 31 maja 2020 roku wywołuje takie skutki, jak złożenie czynnego żalu.
 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty w wysokości do 5 mln zł z dochodem za rok 2019.
 • Odroczenie do 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na PIT pobranych przez płatnika za marzec oraz kwiecień 2020 roku z tytułu wynagrodzeń.
 • Wydłużenie z 3 do 14 dni terminu na zawiadomienie o wpłacie na rachunek spoza tzw. Białej listy podatników VAT– na okres epidemii.
 • Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania określonych darowizn przekazanych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku na cele przeciwdziałania COVID-19: wysokości od 100% do 200% kwoty darowizny.
 • Zwolnienie dłużników z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi.
 • Odroczenie do 20 lipca 2020 roku terminu płatności podatku od przychodów z budynków należnego za miesiące marzec-maj 2020 roku.
 • Odroczenie do 31 maja 2020 roku obowiązku złożenia IFT-2r.

 

 

Podatek od nieruchomości
 • Możliwość wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 roku oraz obniżenia tego podatku.
 • Możliwość przedłużenia przez Radę Gminy do 30 września 2020 roku terminu do zapłaty rat podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień-czerwiec 2020 roku.

 

 

Pozostałe
 • Możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku naliczania opłaty prolongacyjnej – ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku (ewentualnie zaległości podatkowej wraz z odsetkami, odsetek od zaliczek które uległy przeterminowaniu) lub rozłożenia na raty zapłaty podatku (ewentualnie zaległości podatkowej wraz z odsetkami, odsetek od przeterminowanych zaliczek).
 • Zawieszenie terminów MDR (maksymalnie do 30 czerwca 2020 roku).
 • Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w:
 1. postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 2. postępowaniach egzekucyjnych,
 3. postępowaniach karnych skarbowych,
 4. postępowaniach administracyjnych,
 5. postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych i kontrolach celno-skarbowych – na okres epidemii.

 

 

UWAGA: Większość rozwiązań wymaga spełnienia szeregu dodatkowych warunków.

 

 

Pomagamy Klientom w bieżących sprawach podatkowych, w tym również związanych z koniecznością przygotowania biznesu do nowych realiów prowadzenia działalności w czasach pandemii COVID – 19

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Agata Dziwisz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl