Zaznacz stronę

Jednak spadki – jak COVID-19 wpływa na farmację [raport Kochański & Partners]

29 czerwca 2020 | Aktualności, Wiedza

Międzynarodowy kapitał inwestycyjny skupi się na firmach, które będą w stanie opracować lekarstwo na COVID-19. Tymczasem polski sektor farmaceutyczny, wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, odnotowuje poważne spadki w stosunku do notowań sprzed pandemii koronawirusa.

Zaskakujące spadki

Choć światowe firmy farmaceutyczne reagują na COVID-19 stosunkowo łagodnie, polski sektor odnotowuje intensywne spadki wynoszące w połowie marca aż 50% w porównaniu do wartości z początku roku. Nic nie zapowiada również szybkiego wyjścia z kryzysu – do początku czerwca straty udało się odrobić jedynie do poziomu 28%.

Trudna sytuacja polskich firm wynika w dużej mierze ze spadku ilości kupowanych wyrobów farmaceutycznych w wyniku ograniczenia wizyt pacjentów w aptekach i placówkach medycznych w obawie przed zakażeniem koronawirusem. Na kryzys w sektorze wpływa również załamanie się globalnego łańcucha dostaw. Wiele komponentów medycznych było bowiem dostarczane do Polski z Chin i Włoch.

Wyścig po szczepionkę

To właśnie ograniczony potencjał opracowania szczepionki na koronawirusa jest jedną z głównych przyczyn kryzysu na polskim rynku farmaceutycznym. Szybkie wprowadzenie leku na COVID-19 jest jednym z najistotniejszych wyzwań, przed którymi stanął światowy sektor farmaceutyczny w dobie pandemii. Pierwsza firma, która tego dokona, będzie mogła osiągnąć skokowy wzrost przychodów o niespotykanej skali. Dlatego światowi inwestorzy lokują kapitał w te koncerny, które wydają się najbliższe wynalezienia szczepionki. Amerykańska firma Gilead Sciences, która otwarcie informuje o postępach w pracy nad szczepionką, odnotowała na początku pandemii wysoki wzrost wartości giełdowej. Jednak optymizm inwestorów szybko ostygł. Obserwacja zmiany wyceny firmy pozwala przypuszczać, że napływ kapitału ma raczej charakter spekulacyjny. Na początku maja bank JP Morgan obniżył rekomendacje dla akcji Gilead Sciences do poziomu neutralnego.

USA i Niemcy odrabiają straty

W porównaniu do Polski dość optymistycznie przedstawia się sytuacja amerykańskiego sektora produkcji leków. Indeks farmaceutyczny, po spadku rzędu 24,5% w drugiej połowie marca, systematycznie odrabiał straty do poziomu 2,9%. Pozytywny trend wynika z dużego potencjału technologicznego amerykańskich firm, umożliwiającego im zaspokojenie dynamicznie zmieniających się potrzeb konsumentów. Na przykład koncern Pfizer dzięki sprzedaży szczepionki na zapalenie płuc odnotował w ostatnich miesiącach skokowy wzrost przychodów.

Długofalowe perspektywy rozwoju amerykańskiej branży farmaceutycznej zależeć będą jednak od stabilizacji w stosunkach z Chinami, które są jednym z głównych partnerów biznesowych USA.

Podobny do amerykańskiego schemat reakcji indeksów giełdowych na pandemię odnotował sektor farmaceutyczny w Niemczech, który po stratach na poziomie 28% osiągnął w czerwcu wartość z początku roku. Pandemia COVID-19 ukazała jednak silne uzależnienie Niemców od globalnego łańcucha dostaw – nagłe zamknięcie granic spowodowało problemy z dostępem do lekarstw na lokalnym rynku.

 

POBIERZ RAPORT

Najnowsza Wiedza

Trudny czas kryptowalut

Rok 2022 nie jest łaskawy dla rynku kryptowalut – postępujący spadek wartości coinów, problemy giełdy FTX i załamanie zaufania powodują, że pojawiają się pytania o przyszłość krypto. Czy uregulowanie rynku kryptoaktywów może być panaceum na bolączki tego rynku?

Wszedł w życie Akt o usługach cyfrowych (DSA) nazywany „Konstytucją Internetu”

Akt o usługach cyfrowych to niewątpliwie kluczowy akt prawny Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Znaczenie i potencjalny wpływ Rozporządzenia DSA porównywany jest przez niektórych z RODO. O ile porównanie to pod kątem skali oddziaływania obydwu aktów prawnych wydaje się być nie do końca zasadne, o tyle DSA tak samo jak RODO znajdzie bezpośrednie zastosowanie w krajach unijnych.

Klauzula deadlock w umowach wspólników

Nierzadko wspólnicy nie zgadzają się ze sobą co do sposobu zarządzania i kontrolowania spółki, a także kierunku i strategii. Posiadanie i prezentowanie różnych poglądów może być korzystne dla biznesu, niemniej jednak brak zgody i potencjalny impas oraz brak możliwości podejmowania decyzji (ang. deadlock) mogą być dla firmy (a w dłuższej perspektywie również i dla wspólników) bardzo szkodliwe.

Kary umowne a poprawne wypełnienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną, w której przybliżył zasady prawidłowego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie przesłanki wykluczenia z postępowania na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Urząd stwierdził, że wykonawca nie ma obowiązku informowania zamawiającego o każdej karze umownej naliczonej mu w przeszłości. O jakich karach wykonawca musi wspomnieć w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, a które może pominąć?

Kłopotliwe zwolnienie z podatku u źródła | Tax Focus

Zwolnienie z podatku u źródła od dywidend przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT niejednokrotnie wzbudzało wiele kontrowersji wśród podatników ze względu na niespójną linię interpretacyjną stosowaną przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.