Zaznacz stronę
Izba Francuska_obrazek

Rozmowa z autorami ustawy – webinar CCIFP

Prace nad nowelizacją ustawy Kodeks Spółek Handlowych wciąż trwają. Jednym z podmiotów biorących udział w konsultacjach projektu jest  Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), którą wspiera kancelaria Kochański & Partners.

Przedstawiciele firm zrzeszonych CCIFP spotkały się 13 października 2020 r. z autorami nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych – Filipem Ostrowskim, Dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego z Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz z prof. dr hab. Andrzejem Szumańskim, Przewodniczącym Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego, aby porozmawiać o nowelizacji KSH.

Spotkanie poprowadzili nasi eksperci: Rafal Rapala, Radca prawny, Starszy Partner, Szef Grupy Praktyk Transakcyjnych oraz Aneta Serowik, Adwokat, Starszy Prawnik w Praktyce Prawa Korporacyjnego oraz Praktyce Transakcyjnej.

Dyskusje nad nową wersją projektu dotyczyły m.in. zmienionych zasad przystąpienia spółki do grupy spółek, możliwości wyjścia przez wspólników mniejszościowych ze spółki zależnej, kwestii nieformalnych poleceń, czy wyłączenia decydentów od odpowiedzialności za wykonywanie wiążących poleceń.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące postulatów CCIFP dostępne są tutaj.