Zaznacz stronę

Projekt pakietu osłonowego dla firm – kwestie podatkowe

W imieniu zespołu doradztwa podatkowego firmy prawniczej Kochański & Partners, informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, pojawił się pierwszy projekt przepisów dotyczący tzw. „Pakietu osłonowego dla firm”.

W niniejszym opracowaniu, w skrótowej formie prezentujemy Państwu główne, korzystne dla przedsiębiorców założenia projektowanych zmian dotyczące kwestii podatkowych.

 

Zmiany w podatku dochodowym PIT/CIT

 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty poniesionej w roku bieżącym do kwoty 5 mln zł z dochodem za rok 2019
  (w drodze korekty deklaracji za 2019 rok) – pod określonymi warunkami;
 • Możliwość odroczenia do 1 czerwca 2020 roku terminu płatności należnych za marzec oraz kwiecień 2020 roku zaliczek na PIT ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników – pod określonymi warunkami;
 • Wydłużenie z 3 do 14 dni terminu na zawiadomienie o wpłacie na rachunek spoza tzw. Białej listy na okres zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 • Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania określonych darowizn przekazanych w 2020 roku na cele przeciwdziałania COVID-19;
 • Zwolnienie dłużników z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi – pod określonymi warunkami;
 • Odroczenie do 20 lipca 2020 roku terminu płatności podatku od przychodów
  z budynków należnego za miesiące marzec-maj 2020 roku – pod określonymi warunkami.

Zmiany w podatku VAT

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 roku obowiązku składania nowych plików kontrolnych JPK_V7 (poszerzonych o dane z deklaracji VAT) przez dużych przedsiębiorców.

Podatek od nieruchomości

 • Możliwość wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 roku –
  w pewnych sytuacjach;
 • Możliwość przedłużenia przez Wójta; Burmistrza, Prezydenta Miasta do 30 września 2020 roku terminu zapłaty rat podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień-czerwiec 2020 roku – w pewnych sytuacjach.

Zwolnienie z PCC umów pożyczek

 • Zwolnienie z PCC umów pożyczek zawartych do 31 sierpnia 2020 roku – pod pewnymi warunkami.

Sprawozdania finansowe

 • Możliwość wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia pozwalającego na zmiany terminów dotyczących obowiązków sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych.

Zawieszenie terminów postępowań i kontroli

 • Możliwość zawieszenia z urzędu lub na wniosek postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych;
 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Zawieszenie terminów MDR

 • Zawieszenie w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2020 roku terminów na dopełnienie obowiązków MDR dotyczących schematów innych niż transgraniczne.

 

UWAGA:  Większość rozwiązań wymaga spełnienia dodatkowych, często niejasnych warunków.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Agata Dziwisz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl