Zaznacz stronę

Zachowanie płynności finansowej firm wobec zobowiązań podatkowych

Dnia 31 marca 2020 roku Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”. Dodatkowo wydane zostały rozporządzenia wykonawcze do Tarczy.

Niestety, ułatwienia przewidziane w Tarczy w zakresie odroczenia płatności podatków oraz wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych są bardzo skromne.

Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszej trudnej sytuacji obowiązki te mogą okazać się decydujące dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego przygotowaliśmy poniższe podsumowanie co do możliwości, którymi dysponują Państwo w tym zakresie:

 

 

Odroczenie podatku lub umorzenie zaległości podatkowych
 • Przepisy Ordynacji podatkowej pozwalają na odroczenie terminu płatności podatku, a nawet już istniejącej zaległości podatkowej (wraz z odsetkami).
 • W uzasadnionych przypadkach, organ podatkowy może również umorzyć istniejące już zaległości podatkowe (wraz z odsetkami).
 • Dla zastosowania tych możliwości Podatnik musi złożyć wniosek do odpowiedniego organu podatkowego.
 • Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Rozłożenie zobowiązań na raty

 • Podatnicy mogą się również starać o rozłożenie przyszłych zobowiązań podatkowych lub istniejących zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) na raty.
 • Również w tym wypadku Podatnik musi złożyć wniosek do właściwego organu podatkowego, który musi być odpowiednio uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Opłata prolongacyjna

 • Przepisy Tarczy przewidują możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku naliczania opłaty prolongacyjnej – w niektórych przypadkach.
 • Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek.
 • Podatnik może zawnioskować o czasowe zawieszenie obowiązku pobierania zaliczek na podatek.
 • Wniosek nie jest ograniczony czasowo i nie jest obarczony opłatą prolongacyjną.
 • Uwolnione środki mogą zostać wykorzystane do spłacenia innych bieżących zobowiązań.

Co istotne, Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej otrzymali wytyczne dotyczące udzielania ulg podatkowych w przypadku wystąpienia przesłanki koronawirusa. Wytyczne zawierają instrukcje co do preferencyjnego traktowania przedsiębiorców z niektórych branż (np. transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy). Oznacza to, że wnioski o udzielenie ulg przez firmy niemieszczące się w zakresie tych branż powinny być szczególnie precyzyjnie uzasadnione. 

Odroczenia na podstawie Tarczy

 • Odroczenie do dnia 31 maja 2020 roku terminu zapłaty CIT oraz złożenia deklaracji CIT-8 (dla niektórych podatników do 31 lipca 2020 roku).
 • Odroczenie do dnia 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na PIT pobranych przez płatnika za marzec oraz kwiecień 2020 roku z tytułu wynagrodzeń.
 • Odroczenie do dnia 20 lipca 2020 roku terminu płatności podatku od przychodów.z budynków należnego za miesiące marzec-maj 2020 roku.
 • Potencjalne wprowadzenie zwolnienia, obniżenia podatku od nieruchomości lub przedłużenia terminu zapłaty rat tego podatku przez Radę Gminy.

 

Pomagamy Klientom w bieżących sprawach podatkowych, w tym również związanych z koniecznością przygotowania biznesu do nowych realiów prowadzenia działalności w czasach pandemii COVID – 19 oraz w efektywnym pozyskiwaniu ulg podatkowych.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Agata Dziwisz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl