Zaznacz stronę

Kto nie ujawni tego, co i tak wiadome, zapłaci podwójnie

Agata Dziwisz, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego w Kochański & Partners udzieliła komentarza dla „RZECZPOSPOLITEJ”:

Spółki jawne bywają zwykle wykorzystywane do prowadzenia biznesu na niewielką skalę i najczęściej nie są narzędziem agresywnej optymalizacji. Jeśli po proponowanych zmianach ustawy będą musiały zapłacić CIT na skutek niezłożenia w terminie informacji o wspólnikach oraz osobach posiadających pośrednio prawo do udziału w zyskach spółki, będzie to nie tyle podatek, ile raczej kara za zaniechanie pewnego formalizmu. Przecież Krajowa Administracja Skarbowa bez trudu może uzyskać informacje z KRS o tym, jacy wspólnicy tworzą spółkę jawną. Ma też szerokie uprawnienia do zwalczania wykorzystywania spółek do tworzenia struktur mających na celu unikanie opodatkowania. Takie nakładanie dodatkowych obowiązków informacyjnych wygląda zatem na przyznanie, że KAS po prostu nie potrafi korzystać z narzędzi, którymi dysponuje, i przerzuca na podatników obowiązki, których sama powinna dopełniać.