Zaznacz stronę

Braki i błędy pakietu osłonowego dla firm – kwestie podatkowe

W imieniu zespołu doradztwa podatkowego firmy prawniczej Kochański & Partners, informujemy, że pojawił się zapowiadany przez Ministerstwo Rozwoju projekt „Pakietu osłonowego dla firm”.

W niniejszym opracowaniu prezentujemy Państwu propozycje rozwiązań (zarówno samego Ministerstwa Rozwoju, jak i ekspertów podatkowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców), które – pomimo wcześniejszych zapowiedzi – nie zostały na razie uwzględnione w projekcie Pakietu osłonowego. Wskazujemy również na negatywne dla przedsiębiorców zapisy, które znalazły się w przedmiotowym projekcie.

 

Brak regulacji w zakresie przyspieszenia zwrotu VAT i ułatwień w zakresie split payment

  • Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w projektowanym akcie nie znalazły się jakiekolwiek rozwiązania mające na celu przyspieszenie zwrotu VAT na rachunek Podatnika;
  • Nie przewidziano również uproszczeń w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

Brak odroczenia terminu na dopełnienie obowiązków ewidencyjnych

  • W projekcie Pakietu osłonowego nie znajdziemy także postanowień dotyczących odroczenia obowiązków ewidencyjnych takich jak m. in.: CIT-8, IFT2R czy CbC-P, które większość podatników obowiązana jest wypełnić do 31 marca 2020 r.

 

Brak odroczenia terminów płatności PIT, CIT i VAT

  • Projekt nie przewiduje wydłużenia terminów płatności zobowiązań podatkowych w zakresie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług;
  • Wyjątkiem jest tu możliwość zawieszenia poboru zaliczek na podatek m.in. ze stosunku służbowego (obowiązki płatnika).

 

Odroczenie w zakresie tzw. milczącej interpretacji podatkowej

  • Projektowane przepisy przewidują możliwość przedłużenia o kolejne trzy miesiące terminu na wydanie interpretacji indywidualnej, co będzie miało negatywny dla podatników skutek w postaci odroczenia w zakresie tzw. milczącej interpretacji;
  • Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, w przypadku, gdy organ nie zdąży wydać interpretacji w terminie trzech miesięcy, uznaje się, że podatnik uzyskał pozytywną dla siebie interpretację (tzw. „milcząca interpretacja”). Nowe regulacje spowodują odroczenie na co najmniej trzy kolejne miesiące możliwości uzyskania milczącej interpretacji.

 

Rzekome „odroczenie” terminu na złożenie TPR-C

  • Projekt osłonowy przewiduje odroczenie złożenia TPR-C dla podmiotów, których rok obrotowy jest krótszy niż 12 miesięcy i zakończył się przed dniem 31 grudnia 2019 r. – do dnia 30 września;
  • Należy wskazać, że na gruncie obecnych przepisów podatnicy, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, mają obowiązek złożyć TPR-C do dnia 30 września;
  • W rezultacie odroczenie terminu na złożenie TPR-C nie stanowi realnego ułatwienia dla firm, które mają obowiązek takiego raportowania.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Agata Dziwisz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl