Zaznacz stronę

XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Kochański & Partners partnerem organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych XI Kongresu Prawników Spółek Giełdowych, który odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2020 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

W Bloku II pierwszego dnia kongresu w panelu pt.: Ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej: 

  • Nieoczywiste wymogi MAR
  • Ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych
  • Transakcje osób blisko związanych

Kancelarię Kochański & Partners reprezentować będą Paweł Mardas, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć oraz Mateusz Ostrowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych.

Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne. W otwierającej debacie zaproszeni prelegenci przeanalizują Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (obowiązki notyfikacyjne; identyfikacja beneficjenta w grupie kapitałowej; ryzyka dla spółki i zarządu) oraz omówią wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych (omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła (WHT); schematy podatkowe (MDR) – czy i jakie znaczenie mają w praktyce funkcjonowania spółek giełdowych; zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR; odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR). Następnie zajmiemy się problematyką restrukturyzacji z perspektywy dłużnika i wierzyciela (komunikacja z wierzycielami; dostępne opcje restrukturyzacji; zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi) oraz zostanie zaprezentowany eVoting na Walnych Zgromadzeniach (nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń; aplikacje KDPW w kontekście obowiązków informacyjnych spółek publicznych; święto akcjonariatu – jak mogą wyglądać walne zgromadzenia). Na zakończenie pierwszego bloku uczestnicy poznają mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne (polityka wynagrodzeń; ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy; polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych).

W trakcie drugiej sesji plenarnej eksperci rynku kapitałowego, najpierw skoncentrują się na czynnikach zwiększających odpowiedzialność spółki i jej władz (nowe trendy w prawie oraz działaniu organów; jak nowości legislacyjne przekładają się na odpowiedzialność członków zarządu; rola prawnika wewnętrznego w budowaniu systemu legal compliance spółki) oraz na zagadnieniach dotyczących emisji obligacji po nowemu (praktyczne skutki zmian regulacyjnych; konsekwencje zaniechanych zmian; najważniejsze wyzwania emitentów). Następnie przeanalizowane zostaną ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej (nieoczywiste wymogi MAR; ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych; transakcje osób blisko związanych). Debata zamykająca drugą sesję przedstawi walne zgromadzenia w przyszłości (trendy i kierunki zmian w przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń; jak będą wyglądały; kto i w jaki sposób będzie w nich uczestniczył).

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadzimy symulację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbędą się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień prawnych. Po lunchu zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej pt. „Najważniejsze wyzwania regulacyjne” podczas której, omówimy poniższe kwestie: MAR – praktyka nadzorcza i zakres proponowanej nowelizacji; rola służb prawnych w identyfikacji szans i ryzyk w obszarach ESG; wymogi i procedury dotyczące sygnalistów; obowiązkowa dematerializacja akcji i warrantów oraz planowane zmiany regulacyjne i ich potencjalne implikacje.

Szczegółowe informacje