Zaznacz stronę
Nowe Ograniczenia W Związku Z Covid

Nowe ograniczenia dla handlu i usług w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Dnia 7 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. („Rozporządzenie”), które wprowadza nowe ograniczenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności w placówkach handlowych i usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 („Obiekty”) oraz w hotelach i kinach. Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 29 listopada 2020 r.

Galerie i Parki Handlowe

Przepisy Rozporządzenia wprowadzają w Obiektach (do których zaliczyć należy również parki handlowe) zakaz handlu detalicznego oraz świadczenia działalności usługowej, poza wyjątkami wprost wskazanymi w Rozporządzeniu.

Jeśli chodzi o wyłączenia spod ww. zakazu, są one następujące:

  • dopuszczono handel detaliczny, obejmujący przede wszystkim sprzedaż żywności, produktów kosmetycznych (innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych (w tym przez apteki lub punkty apteczne), wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazet lub książek, artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, artykułów dla zwierząt domowych, usług telekomunikacyjnych, części i akcesoriów do samochodów lub motocykli oraz paliw;
  • dopuszczono działalność usługową, której przeważająca część obejmuje usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetyczne, usługi optyczne, medyczne, bankowe, pocztowe, logistyczne oraz usługi kurierskie, ubezpieczeniowe, naprawę pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawę lub wymianę opon i dętek, myjnie samochodowe, usługi ślusarskie, szewskie, krawieckie, pralnicze, gastronomiczne tylko w zakresie przygotowywania i podawania żywności na wynos lub przygotowywania i dostarczania żywności.

Rozporządzenie wprowadza dodatkowo całkowity zakaz prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych zlokalizowanych w Obiektach.

Adresatami powyższych ograniczeń są właściciele oraz najemcy powierzchni odpowiednio handlowej oraz usługowej.

Zwracamy uwagę, że zobowiązania wynikające z umów najmu obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, które objęte są zakazem, zostały ponownie czasowo wygaszone na podstawie art. 15 ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nasze wsparcie

W świetle powyższego, kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji w szczególności w zakresie:

  • analizy umów najmu/dzierżawy/innych uprawniających do korzystania z powierzchni pod kątem postanowień dotyczących siły wyższej, możliwości żądania obniżenia czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz innych opłat określonych w umowie, w tym odpowiedzialności wynajmującego za wady prawne lokalu;
  • negocjacji z drugą stroną umowy, w tym w zakresie polubownego załatwienia sprawy, zawarcia odpowiednich porozumień / aneksów do umów – w szczególności dotyczących przedłużenia umów o okres wygaśnięcia zobowiązań z umowy na czas trwania ww. zakazu działalności;
  • w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – przygotowaniu odpowiedniej strategii procesowej jak najlepiej zabezpieczającej interesy Klienta;
  • analizy umów kredytowych pod kątem ewentualnego ryzyka w przypadku przestoju w płatnościach wynikających z umów;
  • jakichkolwiek innych czynności niezbędnych do zabezpieczenia Państwa interesów.

Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają pozostałe działy kancelarii, które świadczą pomoc prawną we wszystkich dziedzinach na które wpływ ma stan zagrożenia epidemicznego, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego, zagadnień z zakresu prawa handlu i dystrybucji.

Zespół Kochański & Partners nieustannie monitoruje proces legislacyjny oraz pozostaje na bieżąco z wprowadzanymi zmianami w prawie w celu jak najlepszej obsługi klienta.

 


Zapraszamy do kontaktu:

Paweł Cholewiński

Paweł Cholewiński

Radca prawny, Partner, Szef Grupy Praktyk Transakcyjnych / Nieruchomości, Fuzje i Przejęcia

+48 883 323 475

p.cholewinski@kochanski.pl

Weronika Duda

Weronika Duda

Radca prawny, Counsel, Praktyka Nieruchomości, Szef Praktyki German Desk

+48 888 736 561

w.duda@kochanski.pl