Zaznacz stronę
20201007_Fiskus źle Interpretuje Przepisy Dotyczące Kosztów

Fiskus źle interpretuje przepisy dotyczące kosztów

Aleksandra Pizon-Jaworska, Radca prawny, Associate w Kochański & Partners w komentarzu dla Rzeczpospolitej:

Wprawdzie wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim nie przesądza wprost o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu należności z tytułu VAT oraz podatku akcyzowego zapłaconych przez przedstawiciela pośredniego za niewypłacalnego importera, daje jednak nadzieję na ukształtowanie się korzystnego stanowiska w tym zakresie. Jak słusznie zauważył WSA w Gorzowie Wielkopolskim zaskarżona interpretacja została wydana w innym, niż przedstawiony we wniosku, stanie faktycznym. Dyrektor KIS wskazał bowiem na skutki podatkowe dla agencji celnej działającej w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, zamiast dla agencji celnej działającej jako przedstawiciel pośredni. Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Dyrektora KIS, że powyższe nie ma znaczenia dla możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych ponoszonych za importera zobowiązań publicznoprawnych. Charakter odpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego oraz przedstawiciela pośredniego jest bowiem diametralnie różny.

Zgodnie z przepisami Kodeksu celnego przedstawiciel pośredni działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby co oznacza, że jest on dłużnikiem celnym zobowiązanym obok osoby na rzecz której dokonuje zgłoszenia celnego do uregulowania zobowiązań przywozowych lub wywozowych. Na co słusznie uwagę zwrócił WSA. Również drugi argument dotyczący braku definitywnego charakteru analizowanych wydatków nie spotkał się z aprobatą WSA. Słusznie bowiem uznał, że o tym czy dany wydatek ma charakter definitywny nie może decydować fakt, że ponoszącemu ten wydatek przysługuje roszczenie regresowe w stosunku dłużnika solidarnego. Roszczenie to ma charakter samoistny, na co wskazywały już wielokrotnie sądy, w tym Sąd Najwyższy w uchwale z 17 lipca 2003 r. (sygn. akt III CZP 43/03). Kwestia prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, które przedstawiciel pośredni ponosi za niewypłacalnego importera nie była dotychczas przedmiotem analizy sądów administracyjnych. Należy zatem mieć nadzieję, że komentowane orzeczenie zapoczątkuje korzystną dla tych podmiotów linię orzeczniczą. Trzeba jednak zaczekać na uprawomocnienie się komentowanego orzeczenia.

Całość artykułu dla subskrybentów dostępna tutaj