Zaznacz stronę

Eksperci Kochanski & Partners współautorami komentarza do prawa energetycznego

Komentarz do prawa energetycznego wydawnictwa C.H. Beck to pierwsze i unikatowe obszerne omówienie ustaw dotyczących regulacji energetycznych, dokonane przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Współautorami publikacji są eksperci kancelarii Kochański & Partners – dr. iur. Michał Będkowski-Kozioł (Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe) oraz mec. Wojciech Wrochna, LL.M (Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny).

Publikacja „Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz” pod redakcją dr hab. Marzeny Czarneckiej i r. pr. Tomasza Ogłódka ukazała się w ramach serii Duże Komentarze Becka.

Komentarz zawiera pogłębioną analizę wszystkich artykułów ustaw, innych krajowych aktów prawnych oraz rozwiązań prawa unijnego, z uwzględnieniem dorobku polskiej judykatury. W publikacji omówione zostały również najnowsze przepisy i zmiany legislacyjne z zakresu sektora energetycznego oraz planowane projekty w tym obszarze.

Komentarz dostarcza również praktycznej wiedzy w zakresie:

  • zasad kształtowania polityki energetycznej państwa,
  • zasad i warunków zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii,
  • działalności przedsiębiorstw energetycznych,
  • kompetencji i zasad działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  • przepisów o koncesjach i taryfach energetycznych,
  • przepisów o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

Publikacja, stanowiąca przydatny i kompleksowy przewodnik po licznych regulacjach i zmianach w prawie energetycznym, skierowana jest nie tylko do przedstawicieli środowisk prawniczych, lecz również do przedsiębiorców z sektora energetycznego oraz pracowników organów administracji odpowiedzialnych za reglamentację rynku energetycznego.

Zapraszamy do lektury!