Zaznacz stronę

Bieżące działania prawne na wypadek braku kluczowych osób

Bieżące działania prawne na wypadek kwarantanny, izolacji, objęcia kordonem sanitarnym kluczowych osób w firmie / przedsiębiorstwie.

 

W firmach i przedsiębiorstwach przykłady:

 • ustanawianie prokury i innych pełnomocnictw lub ich odwołanie (przegląd sytuacji),
 • uzupełnianie składów zarządów, także w spółkach zależnych i grupach kapitałowych,
 • pobranie aktualnych wypisów, wyciągów, odpisów itp. z rejestrów, w tym ksiąg wieczystych itp.,
 • udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw sądowych i innych tego wymagających;
 • pełnomocnictwa szczególnego,
 • aktualizacja lub ustanowienie pełnomocnictw w banku i innych, podobnych instytucjach.

 

Działania operacyjne:

 • spłaty kredytów lub podpisywanie umów,
 • odnawianie linii kredytowych,
 • renegocjowanie warunków dostaw/ odbioru/ innych umów cywilnych,
 • przegląd umów i powiadamianie kontrahentów np. o sile wyższej, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach,
 • finalizowanie odłożonych umów,
 • zapewnienie pełnomocnictw dla osób przebywających za granicą,
 • wnoszenie opłat od pełnomocnictw i innych o podobnym charakterze,
 • uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzenia działalności gospodarczej w danym miejscu,
 • finalizowanie odłożonych spraw administracyjnych.

 

Działania w sferze prywatnej – przykłady:

 • podobne, jak wcześniej wymienione działania, które mają zastosowanie również w obszarze prywatnym, np. darowizny lub pełnomocnictwa dla bliskich,
 • sporządzanie testamentów,
 • inne sprawy formalne zaniedbane lub konieczne w obecnej sytuacji.

 

Poza wymienionymi działaniami należy zwrócić uwagę na inne sprawy prawne, które zostaną zidentyfikowanie.

Warto mieć na uwadze, że urzędy, sądy oraz inne instytucje mogą mieć ograniczenia w funkcjonowaniu, niemniej w dalszym ciągu wiele procesów i spraw jest możliwych do zrealizowania poza nimi.

 

Kancelaria Kochański & Partners pomaga w realizacji powyższych działań, również w formie zdalnej.

Jako jedyna z 20 największych firm prawniczych w Polsce kancelaria Kochański & Partners ma zaadoptowany i wdrożony pełen Firm Remote Control Secured Home Office Locations Working System, co pozwala nam zachować integralność i ciągłość obsługi klientów.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aleksander Galos
Radca prawny, Partner
T: +48 660 765 916
E: a.galos@kochanski.pl

Ewa Różewicz-Czulak
Prawnik
T: +48 795 147 634
E: e.rozewicz@kochanski.pl