Zaznacz stronę

Kochański & Partners doradcą przy konsolidacji trzech spółek akcyjnych z grupy kapitałowej FORMASTER

Firma prawnicza Kochański i Partnerzy (K&P) była doradcą prawnym w zakresie procedury konsolidacji (połączenie przez przejęcie) trzech spółek akcyjnych z grupy kapitałowej FORMASTER, największego w Polsce producenta i dystrybutora filtrów dzbankowych (filtry marki DAFI). Połączeniu podlegały Spółki FORMASTER S.A. jako spółka przejmująca oraz DAFI PRO S.A. oraz DAFI MARKET S.A. jako spółki przejmowane.

Całkowita wartość łączonych spółek wynosi ponad 300 mln PLN. Na skutek połączenia powstał podmiot z łącznym obrotem rocznym 150 mln PLN, zatrudniający 220 pracowników, posiadający dwie nowoczesne hale produkcyjne oraz innowacyjne centrum badawcze.

Proces wsparcia prawnego świadczonego przez Kochański & Partners obejmował w szczególności: przeprowadzenie procedury połączenia spółek na gruncie prawa korporacyjnego, wsparcie w zakresie zagadnień podatkowych i rachunkowych, analizy na gruncie prawa pracy, analizy regulacji związanych z ochroną środowiska oraz sukcesją administracyjnoprawną, analizy dotyczące łączenia się podmiotów znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych.

Istotnym aspektem konsolidacji był fakt, iż jedna z łączących się spółek objęta była procedurą likwidacji, zatem konieczne było uprzednie uchylenie likwidacji i zsynchronizowanie tego z procedurą połączeniową.

Projekt kierowany był przez Bartosza Koska (Partnera, Szefa Praktyki Prawa Gospodarczego) oraz Pawła Mardasa (Partnera, Szefa Praktyki Fuzji i Przejęć), a w skład zespołu wchodzili: Agata Dziwisz (Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego), Anna Gwiazda (Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy), Dr Andrzej Malec (Partner, Doradca Podatkowy, Certyfikowany Księgowy), Dr Agnieszka Serzysko (Partner, Szef Sektora Usług Finansowych), Szymon Balcerzak (Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego i Analiz), Dr Izabela Andrzejewska-Czernek (Starszy Prawnik), Joanna Kośmider (Starszy Prawnik), Karolina Jasiulewicz (Prawnik).