Zaznacz stronę

Stan epidemii bez wpływu na termin składania ofert wstępnych w aukcji na rezerwacje częstotliwości

Epidemia wirusa SARS-Cov-2 rodzi obawy o przyszłość. Ale uczy nas też czegoś bardzo ważnego. Jak ułożyć na nowo nasze życie, naszą pracę. Jak bezpiecznie i szybko robić zakupy. Jak kontaktować się z bliskimi, gdy nie można spotkać się z nimi osobiście. Jak iść do szkoły, do pracy, na uczelnię, nie wychodząc z domu. Jak szybko skonsultować się z lekarzem, nie czekając na wizytę w szpitalu czy przychodni. Co jest naprawdę potrzebne, a z czego w zasadzie możemy zrezygnować. Sytuacja związana z epidemią uświadamia nam, że potrzebujemy szybkiej i sprawnej komunikacji i jeszcze sprawniejszego przesyłu danych.

 

Zgodnie z komunikatem Prezesa UKE z dnia 23 marca br. wprowadzenie z dniem 20 marca stanu epidemii na terenie RP pozostaje bez wpływu na termin składania ofert wstępnych w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3480-3800 MHz, który upływa 23 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00. Aukcja próbna i licytacja mają się odbyć najwcześniej 15 maja 2020 r.

 

Warto przypomnieć, że ustawą z 30 sierpnia 2019 r. zmieniono ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Jak wynika z uzasadnienia projektu, jednym z jej głównych celów było usunięcie barier administracyjno-prawnych i stworzenie podstaw do rozwoju nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Kolejne zmiany ustawy mają wejść w życie w dniu 19 września 2020 roku, a następnie w 2021 roku. Oprócz ww. ustawy bazowej, zmieniono również szereg innych aktów prawnych, takich jak ustawa o drogach publicznych, ustawa samorządowe, ustawa o lasach, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o ochronie przyrody, Prawo telekomunikacyjne, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, a także ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Ponadto, od 1 stycznia br. obowiązuje też rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, a od dnia 19 lutego br. również rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego br. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, które stwarzają dodatkowe ramy prawne dla realizacji inwestycji w sieć nowej generacji.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Anna Jargut
Radca prawny, Counsel
T: +48 604 468 404
E: a.jargut@kochanski.pl