Zaznacz stronę

Tarcza antykryzysowa pomoże w zachowaniu terminu na sprzeciw

Podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje istotne zmiany dotyczące biegu terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Zgodnie z art. 31 j. ust. 1. ustawy, w okresie od dnia 8 marca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, nie rozpoczyna się. Natomiast w przypadku już rozpoczętego terminu, ulega on przerwaniu. Termin rozpocznie swój bieg na nowo od dnia 1 lipca 2020 roku.

Powyższe ma również zastosowanie do biegu terminu:

1.na złożenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język polski,

2.na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego.

Proponowany zapis należy ocenić pozytywnie. Wprowadzone zmiany są o tyle istotne, że bezskuteczny upływ terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego wyłącza możliwość obrony wcześniejszych praw w tym trybie.

Zaproponowane rozwiązanie usuwa zatem ryzyko wystąpienia negatywnych skutków upływu terminu. Obecnie większość przedsiębiorstw koncentruje swoją uwagę na zapewnieniu ciągłości swojej działalności. Brak rozpoczęcia upływu terminu lub przerwanie jego biegu pozwoli na skuteczną obronę posiadanych praw w późniejszym czasie. Co istotne, wprowadzone regulacje nie wyłączają uprawnienia do podejmowania działań w tym zakresie.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Krzysztof Zięba
Radca prawny, Partner
T: +48 660 765 928
E:  k.zieba@kochanski.pl

Tomasz Szambelan
Adwokat, Prawnik
T: +48 608 593 042
E: t.szambelan@kochanski.pl