Zaznacz stronę

COVID-19 I Kompleksowe wsparcie finansowo-prawne dla branży hotelarskiej

Kancelaria Kochański & Partners jest ponad stuosobową, zorientowaną na biznes firmą prawniczą zdecydowaną dostarczać swoim Klientom innowacyjne i efektywne rozwiązania prawne, z zastosowaniem najbardziej profesjonalnych standardów dla branży prawniczej.

Kancelaria posiada ekspertyzę w doradztwie prawnym i finansowym na rzecz branży nieruchomości, w tym podmiotów działających w segmencie hotelowym. Na przełomie 2019 oraz 2020 roku kancelaria doradzała przy jednej z największych transakcji w regionie CEE, wartej 1,06 mld euro, świadcząc swoje usługi na rzecz AccorInvest Group przy akwizycji 98,6% akcji polskiej sieci hotelowej Orbis S.A.

Doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego dla sektora nieruchomości hotelowych, pozwala nam zaoferować Państwu kompleksowe wsparcie prawne w szczególności w zakresie:

1.Organizacji finansowania dłużnego, w tym:

  • wsparcia bieżących potrzeb płynnościowych,
  • restrukturyzacji zadłużenia,
  • finansowania zmian właścicielskich (wykup, rekapitalizacja),
  • finansowania nakładów inwestycyjnych (rozbudowa, rozszerzenie działalności).

2. Leasingu zwrotnego nieruchomości, organizacji i przeprowadzenia procesu sale and leaseback nieruchomości (co umożliwia pozyskanie środków finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu korzystania z nieruchomości), w tym m.in. identyfikacji inwestora branżowego uczestniczącego w transakcji.

3. Sprzedaży biznesu hotelowego lub sprzedaży poszczególnych nieruchomości (assetów) czy portfela nieruchomości
w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności.

Nasze doświadczenie w branży, współpraca z kancelariami zagranicznymi oraz ekspercka wiedza naszych specjalistów pozwoli na bezpiecznie przeprowadzenie każdej transakcji, w sposób maksymalnie zabezpieczający Państwa interesy.

Co więcej, z uwagi na kwestie ochrony osobistego majątku członków zarządu spółek spodziewamy się dużej ilości postępowań restrukturyzacyjnych, układowych i upadłościowych. Wspólnie z Państwem jesteśmy gotowi do analizy scenariuszy wypływu opisanych postępowań na Państwa Biznes.

Do Państwa dyspozycji, poza Departamentem Nieruchomości, pozostają pozostałe działy kancelarii, które  świadczą pomoc prawną we wszystkich obszarach, na które wpływ ma stan zagrożenia epidemicznego, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego. Nasza kancelaria aktualnie działa w trybie 24/7.

Skontaktuj się z nami:

Paweł Cholewiński
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Nieruchomości
T: +48 883 323 475
E: p.cholewinski@kochanski.pl

Szymon Balcerzak
Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego i Analiz
T: +48 602 672 947
E: s.balcerzak@kochanski.pl