Zaznacz stronę

Zniesienie ograniczeń dotyczących wywozu lub zbycia poza terytorium polski środków do dezynfekcji, gogli ochronnych oraz maseczek chirurgicznych

19 kwietnia 2020 r. (w niedzielę) weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii („Rozporządzenie COVID – 19”).

Rozporządzenie COVID – 19 znosi dotychczasowe ograniczenia dotyczące wywozu lub zbycia poza terytorium Polski środków przeznaczonych do dezynfekcji, gogli ochronnych. jak również maseczek chirurgicznych.

Oznacza to, że od dnia 20 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy planujący wywóz lub zbycie rzeczonych produktów nie mają już obowiązku powiadamiania o tym zamiarze właściwego wojewodę. W praktyce można znowu mówić o swobodnym przepływie ww. towarów (w tym eksporcie, oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów WDT).

 

Utrzymanie obowiązku zgłaszania wywozu lub zbycia maseczek z filtrem, rękawiczek, kombinezonów oraz ochraniaczy na buty

 

Rozporządzenie COVID – 19 wciąż utrzymuje ograniczenia dotyczące zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium Polski masek typu FFP2/ FFP3, rękawiczek lateksowych, rękawiczek nitrylowych, kombinezonów typu TYVEK oraz ochraniaczy na buty. W stosunku do tych towarów na przedsiębiorcach dalej ciąży obowiązek powiadomienia o  zamiarze ich zbycia właściwego wojewodę. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 36 godzin przed zamiarem ich wywozu. W praktyce powiadomienie należy wysłać na dedykowany w tym celu adres e-mail właściwego wojewody.

Po przyjęciu zgłoszenia wojewoda przekazuje je niezwłocznie Ministrowi Zdrowia oraz może wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wydanie zakazu zbycia produktów objętych zgłoszeniem poza terytorium Polski. W praktyce zdarzają się przypadki, że wojewodowie występują do Prezesa Rady Ministrów jednocześnie z wnioskiem o zakazanie zbycia ww. produktów ochronnych, jak również z wnioskiem o nakazanie ich sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Milena Kazanowska – Kędzierska
Radca Prawny, Starszy Prawnik
T: +48 539 908 918
E:  m.kazanowska@kochanski.pl