Zaznacz stronę

Praktyka Rynków Kapitałowych Kochański & Partners z nowym liderem

Polska Giełda Papierów Wartościowych przyciąga coraz więcej zagranicznych inwestorów. W pierwszym półroczu 2020 roku ich udział w obrotach na GPW wyniósł aż 58%. Reagując na pozytywne tendencje biznesowe, firma prawnicza Kochański & Partners wzmacnia swoją praktykę Rynków Kapitałowych. Wraz z początkiem października na jej czele w randze partnera stanął Jarosław Grzywiński.

Jarosław jest specjalistą w zakresie prawa rynków kapitałowych, prawa spółek handlowych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych. Doradzał zagranicznym i krajowym inwestorom, bankom oraz instytucjom finansowym m.in. w kwestiach regulacyjnych związanych z rynkiem kapitałowym czy organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w różnych jurysdykcjach. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu prospektów emisyjnych i doradztwie w procesach IPO, zarówno na polskim rynku, jak i na giełdzie w Londynie, Frankfurcie i Hong Kongu. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu emisji obligacji, restrukturyzacji zobowiązań finansowych oraz inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners zasiadał w Board of Directors jednej z największych platform equity trading AQUIS Exchange, z siedzibą w Londynie. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bondspot S.A. oraz Wiceprezesem Rady Giełdy, Przewodniczącym Komitetu Regulacji & Corporate Governance Rady Giełdy. Jako ekspert bierze udział w pracach komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ukończył m.in. podyplomowe studia prawnicze na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Oxford w Wielkiej Brytanii.

Jest prawnikiem rekomendowanym w prestiżowych rankingach Legal 500 oraz Chambers.

Jarosław Grzywiński