Zaznacz stronę

„Wakacje upadłościowe” być może już niebawem

Jak wskazywaliśmy w poprzednim naszym artykule dotyczącym kwestii restrukturyzacji i upadłości w kontekście panującej obecnie pandemii COVID-19, te szczególne okoliczności zasadniczo nie wpływają na bezwzględne terminy i warunki zgłoszenia upadłości w przypadku niewypłacalności.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zgłoszenie upadłości przez reprezentantów przedsiębiorcy jest nie tyle ich uprawnieniem, co przede wszystkim obowiązkiem, z którym wiążą się surowe zasady odpowiedzialności osobistej.

Po dacie publikacji pierwszego naszego artykułu Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowały projekt nowelizacji przepisów prawa upadłościowego. Nowelizacja ta znalazła się w kolejnej specustawie, uchwalonej przez Sejm (Senat nie wniósł poprawek) i przekazanej Prezydentowi zgodnie z tokiem procesu legislacyjnego (ustawa z dnia 9 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

 

Aktualne regulacje Prawa upadłościowego

Obecnie obowiązujące Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) służy wyważeniu interesów wierzycieli i dłużników. Jednym z jego kluczowych przepisów jest art. 21. Obliguje on osobę uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorcy do złożenia wniosku do właściwego sądu o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia. Jeśli osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy obowiązku tego nie wypełni, może odpowiadać prywatnym majątkiem za szkody wywołane odwleczoną w czasie upadłością firmy.

Niezależnie od aktualnej pandemii, w dniu 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy nowelizującej Prawo upadłościowe (uchwalone jeszcze w 2019 r.), mające przede wszystkim na celu umożliwienie sprawniejszego rozwiązywania problemu nadmiernego zadłużenia.

Nowelizacja ta wprowadzana była z myślą o przede wszystkim o dłużnikach.

Podobnie najnowsze proponowane zmiany mają na celu zabezpieczenie pozycji dłużnika (jego reprezentantów) – pozycji,
w której przez COVID-19 może znaleźć się wielu przedsiębiorców.

Wydłużenie terminu na zgłoszenie upadłości

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, termin na zgłoszenie upadłości przez dłużnika, który popadł w stan niewypłacalności z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wyniesie trzy miesiące od dnia odwołania stanu epidemii.

W ustawie znajduje się również domniemanie, że jeżeli stan niewypłacalności zaistniał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, powstał on z powodu obowiązywania tego stanu.

Dzięki proponowanej zmianie menedżerowie firm będą mogli skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej i ewentualnie restrukturyzacji tak, by ratować biznes i oddalić od przedsiębiorcy widmo upadłości, a nie rozważać złożenie wniosku o upadłość czy też złożenie rezygnacji.

 

Korzyść dla wierzycieli?

Głównym argumentem ekonomicznym, oprócz długofalowego wpływu na gospodarkę masowej upadłości przedsiębiorców, jest to, iż lepiej dla wierzyciela, żeby jego wierzytelność została zaspokojona nawet z opóźnieniem, niż miałby zgłaszać swoje roszczenie do masy upadłości, gdzie poziom zaspokojenia daje margines ściągalności. Dodatkowo, jest kilka bezpieczników dla wierzycieli.

Po pierwsze, nowe przepisy obejmą tylko dłużników, których kłopoty powstały w związku z epidemią (w tym przewidziane
w ustawie domniemanie takiego stanu rzeczy może zostać obalone).

Po drugie wierzyciele nie zostali pozbawieni możliwości prowadzenia egzekucji przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi
(w oparciu o posiadane tytuły wykonawcze).

Po trzecie wreszcie, sprawy restrukturyzacyjne (mające z definicji być korzystniejsze dla wierzycieli aniżeli upadłość) zostały zaliczone do kategorii spraw pilnych.

 

Europejski standard?

Uchwalone rozwiązania są podobne do tych, które wprowadziły już niektóre państwa europejskie – i tak np. w Niemczech obowiązuje rozwiązanie, które przewiduje zawieszenie obowiązku zgłoszenia upadłości do 30 września 2020 r. oraz wyłącza odpowiedzialność menedżerów za niezgłoszenie takich wniosków. Również w Hiszpanii zawieszono obowiązek zgłoszenia upadłości w okresie pandemii.

Uchwalone rozwiązania uznajemy za potrzebne. Kluczowe jest, by proces legislacyjny zakończył się jak najszybciej i przewidziane „wakacje upadłościowe” weszły w życie.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Rafał Rapala
Radca prawny, Starszy Partner, Szef Praktyki Prawa Korporacyjnego oraz Praktyki Transakcyjnej
T: +48 608 444 650
E:  r.rapala@kochanski.pl

Karol Połosak
Adwokat, Counsel w Praktyce Prawa Korporacyjnego oraz Praktyce Transakcyjnej
T: +48 608 377 788
E:  k.polosak@kochanski.pl

Michał Nowodworski
Prawnik w Praktyce Prawa Korporacyjnego oraz Praktyce Transakcyjnej
T: +48 604 122 712
E:  m.nowodworski@kochanski.pl