Zaznacz stronę

„Podręcznik bezpiecznego powrotu do pracy”: dlaczego potrzebny?

W związku ze znoszeniem znacznej części ograniczeń wprowadzonych na skutek wystąpienia epidemii COVID-19, wielu pracodawców rozważa stopniowy powrót do pracy w zakładach pracy. Decyzja w tym zakresie powinna zostać poprzedzona kompleksową oceną ryzyka zawodowego, przystosowania zakładu pracy pod względem technicznym, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz możliwych zmian w zakresie czasu pracy powracających pracowników.

Pracodawca rozważający powrót do świadczenia pracy w trybie „przed COVID-19”, lub też dalej prowadzący działalność w takim trybie, powinien mieć na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz rekomendacje przedstawione m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy.

O nowych wytycznych i regulacjach związanych ze świadczeniem pracy w okresie trwania pandemii COVID-19 pracodawca powinien poinformować pracowników. Powinni oni otrzymać w tym zakresie kompleksowe i precyzyjne instrukcje, tak by możliwe było ich pełne współdziałanie z pracodawcą w celu zminimalizowania ryzyk związanych z COVID-19.

Oferujemy Państwu przygotowanie „Podręcznika bezpiecznego powrotu do pracy” i przeprowadzenie Państwa przez proces powrotu do pracy. Modelowy Podręcznik powinien opisywać nowe zasady pracy w zakładzie, z uwzględnieniem zarówno obowiązujących regulacji prawnych i rekomendacji odpowiednich urzędów, jak i specyfiki funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiamy przykładowe informacje, do jakich powinien odnosić się Podręcznik:
Droga do pracy
 • rekomendacje odnośnie korzystania ze wspólnych przejazdów (tzw. car pooling) i ograniczenia podróżowania komunikacją miejską
 • zapewnienie miejsc parkingowych na terenie zakładu pracy
 • zasady korzystania z wind
 • korzystanie z różnych wejść
Rozkład czasu pracy
 • wprowadzenie systemu ruchomego czasu pracy
 • stosowanie pracy rotacyjnej (tzw. hot desk)
 • podzielenie pracowników na stałe zespoły
Środki ochrony osobistej
 • zapewnienie maseczek ochronnych i przyłbic
 • sytuacje, w których zakrycie nosa i ust jest obowiązkowe
Działania przeciwepidemiczne
 • zasady korzystania ze środków dezynfekcyjnych
 • stosowanie rękawiczek jednorazowych
 • wprowadzenie polityki clean desk
 • zasady dezynfekcji biurek, klawiatur, myszek, klamek, blatów
Wymagane odległości
 • zasady zachowania dystansu fizycznego
 • rozproszenie biurek
 • oddzielenie stanowisk pracy przegrodami
 • izolowanie krytycznych grup pracowników
Przestrzenie wspólne
 • ograniczenia w korzystaniu z szatni i łazienek
 • zasady korzystania z sal konferencyjnych
 • korzystanie ze wspólnego sprzętu biurowego
Planowanie posiłków
 • planowanie pobytu w kuchni i stołówce
 • korzystanie z kuchenek, mikrofalówek, czajników i ekspresów
 • zamawianie posiłków do pracy

 

W założeniu Podręcznik powinien kończyć się listą najczęściej zadawanych pytań, by umożliwić pracodawcy rozwianie wszelkich wątpliwości pracowników dotyczących ich powrotu do pracy.

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E:  a.gwiazda@kochanski.pl