Zaznacz stronę

Wymogi EBA i KNF – outsourcing i chmura obliczeniowa

Termin:

Czas:

Miejsce:

Kochanski Eba Knf Outsourcing Chmura Obliczeniowa

Rok 2020 w sektorze bankowości był niewątpliwie rokiem chmury. Takie miano zawdzięczamy opublikowaniu 23 stycznia 2020 Komunikatu UKNF, rosnącej liczbie wdrożeń clouda oraz wymuszonym przez COVID-19 aktualizacjom terminów na dostosowanie się do postanowień Komunikatu.

Jak poprawnie dostosować się do nowych wymogów w szczególności w zakresie umów, nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi czy zarządzania ciągłością działania? Czy zastosowane przez Państwa modele działania są poprawne
w odniesieniu do oczekiwań regulatora? – na te pytania odpowiadali m.in. Szymon Ciach, Radca prawny, Senior Associate i Piotr Kaniewski, Adwokat, Senior Associate w Kochański & Partners i inni eksperci z zakresu wymogów EBA i KNF.

W toku spotkania omówiono także:

  • obowiązki przedkontraktowe i kontraktowe w relacji z podwykonawcą,
  • przedumowny audyt kontrahenta w świetle przepisów prawa – praktyka,
  • praktyczna strona wdrożenia chmury obliczeniowej w banku,
  • outsourcing a przepisy o ochronie danych osobowych.

Szkolenie skierowane było w szczególności do instytucji finansowych, instytucji płatniczych, dostawców usług outsourcingowych.

Wymogi EBA i KNF - outsourcing i chmura obliczeniowa


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/