Zaznacz stronę

Polecenie pracy zdalnej możliwe także po 4 września

Kwestia pracy zdalnej wykonywanej na polecenie pracodawcy w związku z COVID-19 stała się przedmiotem najnowszych zmian w przepisach. Znowelizowane regulacje wejdą w życie już 5 września br.

20 sierpnia br. została ogłoszona nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Specustawa”). Znowelizowane przepisy obejmują m.in. regulacje związane z możliwością polecenia pracownikowi przez pracodawcę wykonywania pracy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej w związku z COVID-19 do 4 września 2020 r. Po tym okresie przepisy dotyczące tej kwestii miały przestać obowiązywać (zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 36 ust. 1 Specustawy). Oznaczałoby to, że od 5 września 2020 r. pracodawcy nie mogliby wydawać polecenia pracy zdalnej w oparciu o przepisy Specustawy.

Nowelizacja Specustawy (zawarta w art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2020 r. poz. 1423) spowodowała, że przepisy dotyczące pracy zdalnej (tj. art. 3 Specustawy) przestały być przepisami czasowymi i będą obowiązywać także po 4 września 2020 r. Oznacza to, że praca zdalna po tej dacie, w oparciu o Specustawę, będzie dalej możliwa.

Ponadto przepisy dotyczące pracy zdalnej zostały doprecyzowane poprzez dokładne wskazanie okresu, w którym pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej w związku z COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-10 przez cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Pracodawca może więc organizować pracę zdalną zarówno w okresie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii, jak i po odwołaniu tych stanów, tak by zadbać o bezpieczeństwo pracowników.

Planowane jest także wprowadzenie przepisów o pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej resort opracowuje przepisy wprowadzające możliwość pracy zdalnej także po zakończeniu okresu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii, bez związku z COVID-19. Jak dotąd, nie ma jeszcze szczegółów regulacji; jak tylko pojawią się nowe informacje w tej kwestii, będziemy je Państwu przekazywać na bieżąco.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl