Zaznacz stronę

Zapowiedź kontroli inspekcji pracy w związku z pandemią COVID-19

 

 

W związku z tym, że liczba chorych na COVID-19 zauważalnie rośnie, od 8 sierpnia weszły w życie przepisy wprowadzające dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem epidemii w tzw. strefie czerwonej i żółtej. Obszary zaliczane do stref z podwyższonym reżimem sanitarnym będą, w zależności od liczby zakażonych, na bieżąco aktualizowane.

Pracodawcy, zwłaszcza ci, których siedziby znajdują się w obrębie szczególnie zagrożonych stref, powinni na bieżąco śledzić wytyczne dotyczące przeciwdziałania zakażeniom COVID-19.

Zestawienie zaleceń i wytycznych opracowanych przez poszczególne ministerstwa we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym można znaleźć na stronie GIS:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

W szczególności są to:

 

Zalecenia i proponowane procedury zawierają wskazówki co do schematów postępowania wobec zagrożenia SARS-CoV-2, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż. Na bazie tych ogólnych zaleceń pracodawcy powinni zadbać o przygotowanie szczegółowych wewnętrznych procedur dostosowanych do specyfiki i poziomu ryzyka w danym zakładzie pracy.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą kontrolować przestrzeganie reżimu sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny (lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny) mogą także w trakcie stanu epidemii wydawać osobom prawnym indywidualne decyzje mające na celu przeciwdziałanie epidemii.

Niezależnie od działań podejmowanych przez inspektorów sanitarnych, Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała zintensyfikowanie prowadzonych kontroli u pracodawców. Inspektorzy będą kontrolować, czy pracodawcy:

  • zapewnili pracownikom odpowiednie środki profilaktyczne;
  • dokonali aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • wprowadzili odpowiednie procedury bezpieczeństwa pozwalające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
  • poinformowali pracowników o nowych procedurach;
  • zapewnili odpowiednie szkolenie pracowników zarówno w zakresie wprowadzonych procedur, jak i zasad stosowania środków ochrony indywidualnej.

 

Zapraszamy do kontaktu

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl