Zaznacz stronę

Webinarium Restrukturyzacyjne. Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw

Termin:

Czas:

Miejsce:

Kochanski Restrukturyzacje Alternatywne Formy Finansowania

Związek Banków Polskich, firma prawnicza Kochański & Partners oraz CVI Dom Maklerski byli gospodarzami webinaru poświęconego alternatywnym formom finansowania przedsiębiorstw, w tym uzupełniającym finansowanie bankowe oraz nowym rozwiązaniom restrukturyzacyjnym dostępnym dla dłużników w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 i Dyrektywy Drugiej Szansy (w kontekście planowanej transpozycji dyrektywy) z uwzględnieniem perspektywy wierzycieli, szczególnie tych zabezpieczonych.

Pierwsza część szkolenia obejmowała prezentację na temat finansowania typu mezzanine jako potencjalnego źródła finansowania komplementarnego wobec kredytów bankowych, przedstawienie kluczowych cech takiego finansowania oraz potencjalnych rozwiązań prawnych dla ustrukturyzowania finansowania mezzanine w uzupełnieniu finansowania bankowego. Finansowanie mezzanine wpływa pozytywnie na cashflow firmy, na czym zyskuje zarówno podmiot finansowany, jak również bank jako senior lender zainteresowany utrzymaniem strumienia spłaty kredytu.

W tym panelu udział wzięli eksperci: Marcin Leja – Prezesa Zarządu CVI Dom Maklerski, wiodącego asset managera oferującego finansowanie mezzanine w ramach zarządzanych przez CVI funduszy inwestycyjnych oraz mec. Paweł Mardas, Partner w Kochański & Partners, specjalista w zakresie M&A oraz finansowań dłużnych.

Druga część szkolenia odnosi poświęcona była rozwiązaniom restrukturyzacyjnym funkcjonującym w oparciu o Tarczę Antykryzysową 4.0 oraz planowanych w kontekście transpozycji Dyrektywy Drugiej Szansy. Omówiono także kwestie  wybranych mechanizmów przywołanych aktów prawnych dla sytuacji prawnej wierzycieli, w tym w szczególności w kontekście udzielonych finansowań bankowych.

Tę część poprowadzili eksperci w zakresie reorganizacji, restrukturyzacji oraz postępowań upadłościowych w Kochański & Partners: mec. Olgierd Świerzewski, specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem regulacyjnym, a także przeprowadzania analiz i ocen wpływu zmian regulacyjnych na działalność firm oraz mec. Karol Połosak, specjalista w zakresie prawa spółek, prawa handlowego, prawa upadłościowego oraz prawa cywilnego.