Zaznacz stronę
Forteam Pałac

Forteam Investments Ltd. zajmuje pałac rodziny Świtalskich w Sowińcu

Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił kolejnego, czwartego zabezpieczenia roszczeń Forteam Investments Ltd., spółki inwestycyjnej należącej do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital Partners Management, w trwającym sporze z Mariuszem Świtalskim. Tym razem decyzją sądu zajęty został pośrednio, tj. przez zajęcie udziałów, cały majątek spółki Druga – Sowiniec Capital, w posiadaniu której znajduje się m.in. pałac w Sowińcu, otaczający go teren, klub polo wraz z końmi.

Objęta zabezpieczeniem rezydencja w Sowińcu obejmuje 279-hektarowy park, pałac o powierzchni ponad 3000 metrów, w którym mieści się 14 sypialni, 24 łazienek, kryty basen i kort tenisowy. Na jej terenie znajduje się również: prywatna przystań nad Wartą, lądowisko dla helikopterów, pas startowy, stajnia, dwa pełnowymiarowe boiska do gry w polo oraz ujeżdżalnia. Całość w 2015 r. była wyceniona na 50 mln euro.

Ponadto zabezpieczenie sądu obejmuje wszystkie certyfikaty inwestycyjne Świtalski FIZ oraz wynikające z nich prawa majątkowe, w tym akcje w innych spółkach kontrolowanych przez rodzinę Świtalskich. Co więcej, sąd unormował i szczegółowo określił przysługujące Forteam prawa i obowiązki pozwalające zachować uzyskane w zabezpieczeniu prawa majątkowe.

Powstrzymanie kolejnej próby zbywania majątku

Jeszcze przed wydanym przez sąd postanowieniem o czwartym zabezpieczeniu, podmioty kontrolowane przez rodzinę Świtalskich podejmowały próby sprzedaży swoich aktywów by utrudnić Forteam dochodzenie swoich roszczeń. 20 sierpnia br. Świtalscy chcieli umorzyć większość swoich akcji w spółce Druga – Sowiniec Capital sp. z o. o. sp. k. a następnie wyemitować nowe akcje dla pana Piotra Rogowskiego. Jednak dzięki szybkiej reakcji Forteam udało się zablokować tę operację. Sąd w wydanym w październiku zabezpieczeniu zawiesił postępowanie rejestrowe w KRS, tak aby powstrzymać dalsze wyprowadzanie majątku ze spółki Druga – Sowiniec Capital.

– Postanowieniem sądu udało zająć się najważniejsze aktywa Mariusza Świtalskiego, a także powstrzymać przed dalszym ukrywaniem i wyprowadzaniem majątku. To kolejny krok, który znacznie przybliża nas do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu i egzekucji należności wynikających z gwarancji udzielonych przez Pana Świtalskiego. Jest to też ostrzeżenie dla potencjalnych partnerów biznesowych Pana Świtalskiego i jego wspólników, by ostrożnie sprawdzali czy majątek danego podmiotu nie został zajęty na skutek udzielonych zabezpieczeń – powiedział Christopher DeLise, Prezes funduszu Delta Capital.

Trzy poprzednie zabezpieczenia

Uzyskane w październiku zabezpieczenie jest kolejnym pozytywnym dla Forteam rozstrzygnięciem sądu. Pierwsze, z lutego br., zabezpieczyło roszczenia przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group. Mimo tego Mariusz Świtalski zbywał i ukrywał swój majątek, przez co Forteam zmuszony był kierować dalsze wnioski o zabezpieczenie. W efekcie kolejne postanowienie sądu zostało uzyskane pod koniec kwietnia br. i obejmowało część majątku dzieci Mariusza Świtalskiego. Trzecie zabezpieczanie dotyczy 45,94% akcji spółki Czerwona Torebka, które bezprawnie zostały zbyte przez Świtalski FIZ.

Wszystkie cztery zabezpieczenia zostały uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie w dalszym postępowaniu cywilnym przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu w związku z naruszeniem przez niego umowy gwarancyjnej zawartej z Forteam Investments w 2015 r. Roszczenie Forteam opiewa na ponad 300 mln zł.

Dla przypomnienia: 8 maja 2015 r., Forteam zakupił od Czerwonej Torebki 100% akcji Małpka S.A., właściciela sieci sklepów Małpka Express. W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18%) Czerwonej Torebki. Podpisując Umowę sprzedaży, Strony zdawały sobie sprawę z trudnego położenia spółki Małpka. W samej umowie wskazano, że strony mają świadomość, iż w celu osiągnięcia progu rentowności tej spółki wymagane jest dalsze znaczne finansowanie.

Dlatego też, dodatkowo Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam Umowę Gwarancyjną, która gwarantowała Forteam uzyskanie gwarantowanego zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży sieci sklepów Małpka Express podmiotowi trzeciemu. Mariusz Świtalski złożył na piśmie oświadczenie, iż dysponuje on osobiście majątkiem niezbędnym do wywiązania się z zawartej Umowy Gwarancyjnej.

Gdy Forteam próbował sprzedać Małpka Express w 2018 r., nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży określoną w Umowie Gwarancyjnej, pomimo zaangażowania renomowanego, niezależnego banku inwestycyjnego, który przeprowadził profesjonalny proces sprzedaży. Mariusz Świtalski nie skorzystał z prawa pierwszej oferty i również nie odkupił Małpki Express za gwarantowaną cenę.

W związku z tym, 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Mariusza Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteam na podstawie Umowy Gwarancyjnej. Mimo to, Mariusz Świtalski i spółki od niego zależne nie uregulowały swoich zobowiązań wobec Forteam, co w konsekwencji spowodowało konieczność złożenia wniosku o zabezpieczenie i wstąpienia na drogę powództwa cywilnego. W związku z działaniami Mariusza Świtalskiego, Forteam zostało zmuszone do podjęcia kolejnych kroków dążących do zabezpieczenia części majątku jego dzieci oraz innych podmiotów, do których Świtalski wytransferował własne mienie.

W procesie sporu Forteam Investments Ltd. z Mariuszem Świtalskim od początku doradzają prawnicy Kochański & Partners: Marek JeżewskiMichał König.