Zaznacz stronę

WIPO Proof – nowe narzędzie dla ochrony praw twórców

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) wprowadziła nowe, przełomowe rozwiązanie. Dzięki WIPO Proof twórcy uzyskają możliwość oficjalnego potwierdzenia istnienia utworu w postaci cyfrowego pliku w konkretnej dacie.

W przeciwieństwie do znaków towarowych czy wzorów przemysłowych, utwory nie są skatalogowane w jednym rejestrze. Istnieją co prawda pewne rozwiązania dające możliwość potwierdzenia konkretnej daty powstania utworu, lecz są to jedynie doraźne metody. Najnowsze narzędzie zaproponowane przez WIPO umożliwi uzyskanie oficjalnego potwierdzenia istnienia utworu w postaci cyfrowego pliku w konkretnej dacie. Jest to szczególnie istotne np. w sporach sądowych pomiędzy autorami dwóch utworów, w których rozstrzygnięcie jest zależne od daty pierwszeństwa jednego z utworów.

 

Proponowane kategorie, jakie należy przypisać utworom w toku rejestracji w portalu WIPO, są bardzo szerokie i dają możliwość zakwalifikowania utworów w ramach następujących rodzajów utworów:

  • tajemnica handlowa (nieujawniona wiedza specjalistyczna)
  • praca twórcza (zarówno audio, wizualna lub literacka)
  • kreatywne projektowanie (logo marki, wzór, tekstylia, architektura i inne)
  • projektowanie przemysłowe (schemat techniczny, plany, procesy i inne)
  • kod (dla oprogramowania, aplikacji, gier i innych)
  • badania (notatki laboratoryjne, raporty lub inne ustalenia)
  • dane (trening algorytmu AI, sekwencjonowanie genetyczne i inne)
  • dokument podpisany cyfrowo (umowy, pisma, certyfikaty i inne)
  • inne (np. dokumentacja uszkodzeń lub niepodpisane dokumenty)

 

WIPO zapewnia o pełnym bezpieczeństwie całego systemu, który funkcjonuje od końca maja 2020 r. Jego zaletą jest brak konieczności wysyłania pliku na zewnętrzne serwery. Bezpieczny, jednokierunkowy algorytm WIPO Proof będzie współpracował lokalnie z przeglądarką, tworząc unikalny cyfrowy kod – „digital fingerprint” – z przypisanym cyfrowym stemplem potwierdzającym datę jego wygenerowania. Koszt uzyskania tokena to 20 CHF. W ramach opłaty dane o tokenie będą przechowywane przez WIPO, w celu umożliwienia weryfikacji jego autentyczności, przez 5 lat.

Co istotne, platforma zapewnia możliwość darmowej weryfikacji tokenów wygenerowanych w ramach narzędzia. Istnieje również możliwość wykupienia podpisanego przez organizację certyfikatu autentyczności tokena w formie pdf.

Warto podkreślić, że oficjalne potwierdzenie dotyczy jedynie daty i nie jest potwierdzeniem, że dany wytwór działalności intelektualnej jest utworem.

Proponowane narzędzie należy ocenić pozytywnie, jako pozwalające twórcom, za relatywnie niską opłatą, uzyskać poświadczenie, które będą mogli wykorzystać właściwie na całym świecie. Ponieważ rozwiązanie jest nowe, brak jeszcze orzeczeń, które potwierdzałyby jego uznawanie przez polskie sądy. Nie wydaje się jednak, aby miały odmawiać znaczącej mocy dowodowej WIPO Proof. Można nawet przypuszczać, że w praktyce sądy będą przyznawać WIPO Proof podobne znaczenie jak urzędowemu potwierdzeniu daty.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Krzysztof Zięba
Radca prawny, Partner, Szef Praktyk FMCG Handlu Detalicznego i Motoryzacji oraz Prawa Handlu i Dystrybucji
T: +48 660 765 928
E:  k.zieba@kochanski.pl

Tomasz Szambelan
Adwokat, Prawnik
T: +48 608 593 042
E: t.szambelan@kochanski.pl