Zaznacz stronę

Tarcza Antykryzysowa – dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

W dniu 31 marca 2020 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będąca jednym z elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej (regulacje następnie zmienione ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Wśród przyjętych rozwiązań znalazły się w szczególności regulacje dotyczące dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników u tych przedsiębiorców, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych.

 

Przestój ekonomiczny czy obniżony wymiar czasu jako podstawa dofinansowania?

 

Wariant I – Przestój ekonomiczny

Pracownicy pozostają w gotowości do wykonania pracy, ale jej nie wykonują  z przyczyn niedotyczących pracownika.

Warunki:

pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone, nie więcej jednak niż o 50% i nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru etatu danego pracownika.

Wysokość dofinansowania:

50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (1.300 zł przy pełnym etacie) + składki na ubezpieczenie (233,09 zł) = łącznie 1.533,09 zł brutto

Przykładowa symulacja:

Pracownik zatrudniony na pełen etat zarabia 4.000 zł brutto (koszt pracodawcy ok. 4.800 zł). Pracodawca obniżył wynagrodzenie o 30% (do 2.800 zł brutto). Dofinansowanie, jakie może uzyskać pracodawca, wynosi 1.300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia) + składki (tj. 1.533,09 zł brutto).

Ostatecznie zatem koszt pracodawcy wyniesie ok. 1.837 zł (tj. wynagrodzenie 2.800 zł brutto (koszt pracodawcy ok. 3.370 zł) – 1.533,09 zł)

 

Wariant II – Obniżony wymiar czasu pracy

Pracownicy wykonują pracę, ale w krótszym wymiarze czasu pracy niż uzgodniony w umowie.

Warunki:

pracodawca obniża wymiar czasu pracy maksymalnie  o 20%, nie mniej niż do 0.5 etatu, skutkiem czego jest proporcjonalne obniżenie  wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość dofinansowania:

50% obniżonego wynagrodzenia za pracę, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS (2.079,43 zł) + składki na ubezpieczenie (372,84 zł) = łącznie 2.452,27 zł brutto.

Przykładowa symulacja:

Pracownik zatrudniony na pełen etat zarabia 4.000 zł brutto (koszt pracodawcy ok. 4.800 zł). Pracodawca obniżył wymiar czasu pracy o 20% (do 0,8 etatu), w związku z czym wynagrodzenie pracownika uległo obniżeniu do kwoty 3.200 zł brutto. Dofinansowanie, jakie może uzyskać pracodawca wynosi 1.600 zł (50% obniżonego wynagrodzenia) + składki (260,16 zł), czyli łącznie 1.860,16 zł brutto. Ostatecznie zatem koszt pracodawcy wyniesie ok. 1.940 zł (tj. wynagrodzenie 3.200 zł brutto (koszt pracodawcy ok. 3.800 zł) – 1.860,16 zł).

 

Pierwsze wnioski o dofinansowanie z FGŚP zostały już złożone w pierwszym tygodniu kwietnia. Warto decyzję o składaniu wniosku podjąć jak najszybciej. Kancelaria Kochański i Partnerzy oferuje kompleksowe wsparcie prawne w ubieganiu się o świadczenia uregulowane w specustawie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl