Zaznacz stronę

Dziury w tarczy antykryzysowej – Specustawa w związku z pandemią Covid-19

Dnia 31 marca 2020 roku Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”. Dodatkowo wydane zostały rozporządzenia wykonawcze do Tarczy. Finalne rozwiązania różnią się od wcześniejszych projektów.

Poniżej przedstawiamy Państwu rozwiązania, które zostały ostatecznie pominięte oraz zwracamy uwagę na pułapki dla podatników.

 

 

Brak regulacji w zakresie przyspieszenia zwrotu z rachunków VAT
  • W Tarczy brak rozwiązań mających na celu przyspieszenie zwrotu VAT z rachunków split payment ani jakiekolwiek innych uproszczeń w tym zakresie.
  • Znane są jednak wytyczne przekazane do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej, zgodnie z którymi wnioski o zwalnianie rachunków split payment mają być rozpatrywane pierwszej kolejności.

 

 

Brak odroczenia terminu na dopełnienie obowiązków ewidencyjnych CbC-P
  • W Tarczy zabrakło odroczenia obowiązków w zakresie CbC-P, które większość podatników należących do grup kapitałowych (grup podmiotów) miała obowiązek wypełnić do 31 marca 2020 roku

 

 

Brak jednorodnego odroczenia terminów płatności podatków
  • Tarcza nie przewiduje jednorodnych ułatwień w uzyskaniu decyzji o odroczeniu terminu płatności podatków, rozłożenia na raty zapłaty podatków (lub zaległości podatkowych) oraz umorzenia zaległości podatkowych – poza kilkoma wpadkowymi rozwiązaniami (np. odroczenia płatności rocznego CIT, odroczenia płatności niektórych zaliczek na PIT pobranych przez płatników z tytułu wypłacanych wynagrodzeń, odroczenia płatności podatku od przychodów z budynków).
  • W szczególności przepisy nie przewidują żadnego wydłużenia terminów płatności z tytułu VAT.
  • Jedynym jednorodnym ułatwieniem dla podatników w tym zakresie jest możliwość uzyskania zwolnienia z opłaty prolongacyjnej (tylko w niektórych przypadkach).

 

 

Brak odroczenia terminów ewidencji VAT

Tarcza nie przewiduje odroczenia obowiązków ewidencyjnych VAT, takich jak obowiązki składania deklaracji VAT (VAT-7 i VAT-7K), informacji podsumowujących (VAT-UE) czy też plików JPK-VAT

 

 

Brak zwolnienia PCC
  • Z Tarczy usunięto zapisy dotyczące zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych dla pożyczek udzielanych przedsiębiorcom.

 

 

Odroczenie w zakresie tzw. milczącej interpretacji podatkowej
  • Tarcza przewiduje natomiast możliwość przedłużenia o kolejne trzy miesiące terminu na wydanie interpretacji indywidualnej.
  • Przepisy te spowodują odroczenie na co najmniej trzy kolejne miesiące możliwości uzyskania tzw. „milczącej interpretacji” – co może mieć negatywne skutki dla podatników.

 

 

Konieczność zapłaty odsetek w przypadku uchybienia terminowi na rozliczenie PIT za 2019 roku
  • Rozliczenie PIT w terminie do 31 maja 2020 roku wywołuje takie skutki, jakby podatnik złożył czynny żal. Oznacza to konieczność zapłaty odsetek za przekroczenie terminu zapłaty PIT (w przeciwieństwie do rozliczenia CIT w terminie do dnia 31 maja 2020 roku).

 

Dodatkowo Tarcza przewiduje wyłączenie stosowania przepisów o bezczynności organów, przewlekłości lub naruszenia przez organ prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

 

Pomagamy Klientom w bieżących sprawach podatkowych, w tym również związanych z koniecznością przygotowania biznesu do nowych realiów prowadzenia działalności w czasach pandemii COVID – 19

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Agata Dziwisz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl