Zaznacz stronę

Global Arbitration Review „Investment Treaty Arbitration” – Poland

18 stycznia 2024 | Aktualności, Wiedza

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Achmea podważył zgodność traktatów inwestycyjnych (ang. investment treaties) zawartych między państwami członkowskimi z prawem Unii Europejskiej.

Pokłosiem tego było podjęcie przez Polskę działań mających na celu „wyeliminowanie” z międzynarodowego obrotu prawnego traktatów zawartych z innymi państwami członkowskimi UE. W rezultacie liczba traktatów inwestycyjnych, którymi związana jest Polska, zmalała o jedną trzecią.

Na tym tle pojawia się pytanie…

Którzy inwestorzy mogą w dalszym ciągu liczyć na ochronę traktatową swoich inwestycji w Polsce?

Marek Jeżewski i Krzysztof Walczyk przygotowali praktyczny przewodnik po polskim prawie inwestycyjnym dla prestiżowego czasopisma Global Arbitration Review.

Celem publikacji jest wsparcie zagranicznych inwestorów w podejmowaniu świadomych decyzji przy planowaniu inwestycji w Polsce.

Autorzy dokonali analizy blisko 40, pozostających nadal w mocy, traktatów inwestycyjnych  przedstawiając standardy ochrony inwestorów oraz mechanizmy rozwiązywania sporów inwestycyjnych.

Analizie poddane zostały m.in. następujące zagadnienia:

  • Standard sprawiedliwego i słusznego traktowania (ang. fair and equitable treatment)
  • Standard ochrony i bezpieczeństwa inwestycji (ang. protection and security)
  • Zasady dotyczące wywłaszczenia (ang. expropriation)
  • Klauzula najwyższego uprzywilejowania (ang. most-favoured nation clause)
  • Klauzula parasolowa (ang. umbrella clause)
  • Długość okresu ‘cooling-off’
  • Dostęp do sądów powszechnych
  • Możliwość wszczęcia postępowania arbitrażowego

Zakres cech wyróżniających traktaty inwestycyjne zawarte przez Polskę

Poza elementami, które występują niemalże w każdym traktacie, jak chociażby klauzula najwyższego uprzywilejowania, przewodnik wskazuje kilka – czasem nieoczywistych – wyjątków, które odznaczają się na tle przyjętej praktyki traktatowej.

Publikacja zawiera również praktyczne aspekty związane z prowadzeniem sporu inwestycyjnego przeciwko Polsce oraz kluczowe regulacje prawne dotyczące wykonywania wyroków arbitrażowych.

W tym kontekście, warto pamiętać, że Polska nie jest stroną Konwencji Waszyngtońskiej, wobec czego nie ma wobec niej zastosowania art. 54 Konwencji, który przewiduje mechanizm „automatycznego” uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych wydanych pod auspicjami tejże konwencji.

Czy, pomimo praktycznego wymarcia traktatów wewnątrz UE, zagraniczni inwestorzy mogą zapewnić ochronę swoich polskich inwestycji na gruncie innych traktatów? Odpowiedź leży w uważnym i przemyślanym konstruowaniu inwestycji w taki sposób, aby były objęte odpowiednią ochroną.

Źródło: Global Arbitration Review

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Marek Jeżewski

Krzysztof Walczyk

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Marek Jeżewski

Dr Marek Jeżewski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Rozwiązywania Sporów

+48 795 548 314

m.jezewski@kochanski.pl