Zaznacz stronę

Podatki a zmiany w kryptoświecie: czy halving Bitcoina zbiegnie się z nowymi przepisami Ministerstwa Finansów

12 kwietnia 2024 | Aktualności, Tax Focus, The Right Focus, Wiedza

Dynamika prawa podatkowego bardzo przypomina tę znaną ze świata kryptowalut. Zbliżający się Halving Bitcoina, zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące nowych przepisów o kryptoaktywach, a także rozliczenie podatku PIT z tytułu obrotu wirtualnymi walutami to tylko część zmian czekających w najbliższych tygodniach na miłośników kryptowalut.

Jakie konsekwencje przyniesie połączenie tych wydarzeń dla przedsiębiorców i inwestorów? Sprawdzamy.

30 kwietnia 2024 roku mija termin rozliczenia przychodów ze zbycia kryptowalut

W najbliższych tygodniach upływa termin na rozliczenie przychodów oraz kosztów związanych z obrotem kryptowalutowymi. Podatnicy muszą pamiętać, żeby złożyć deklarację przed końcem kwietnia 2024 roku.

Warto również pamiętać, że jeśli podatnik nie osiągnął przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, ale ponosił wydatki na ich zakup, powinien zadeklarować to w zeznaniu PIT-38. Brak takiego wskazania uniemożliwi następcze uznanie ich za koszty uzyskania przychodu.

Należy również pamiętać, że opodatkowaniu podlega tylko:

  • Wymiana kryptowalut na waluty fiducjarne np. na euro, dolara amerykańskiego czy polską złotówkę
  • Zapłata walutą wirtualną za usługę, towar, prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną
  • Regulowanie zobowiązań za pomocą kryptowalut

W przypadku wymiany jednej wirtualnej waluty na drugą transakcja pozostaje neutralna podatkowo.

Z kolei kosztami uzyskania przychodu są wydatki, które podatnik poniósł na zakup walut wirtualnych oraz wydatki związane z ich zbyciem. Od tak obliczonego dochodu stawka podatku dochodowego wynosi 19 proc.

Czy halving Bitcoin zbiegnie się z nowymi definicjami podatkowymi

Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą na świecie, działającą na zdecentralizowanej platformie opartej na technologii blockchain. Warto wspomnieć, że na świecie możliwe jest wydobycie wyłącznie 21 milionów Bitcoinów. W ramach halvingu, co 4 lata dochodzi do 50 proc. spadku za jego wydobycie. W II połowie kwietnia 2024 r. nastąpił kolejny, w wyniku którego nagroda spadła z 6,25 Bitcoina do 3,125 Bitcoina za jeden „wydobyty” blok.

Co ciekawe, najbliższy halving może zbiec się z nowymi regulacjami dotyczącymi kryptowalut.

W lutym bieżącego roku Ministerstwo Finansów opublikowało bowiem projekt ustawy, który skupia się na wdrożeniu dwóch unijnych rozporządzeń oraz stworzeniu podstaw prawnych dla funkcjonowania kryptoaktywów. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie ram skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Rozszerzone zostaną również kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kontroli nad krypto.

W obszarze podatkowym przewiduje się, modyfikacje w obu ustawach dotyczących opodatkowania dochodów (PIT oraz CIT).

Dotychczasowe odesłanie definicji waluty wirtualnej do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostanie zastąpione autonomiczną definicją uregulowaną w ustawach podatkowych. Nowe brzmienie art. 4a pkt 22a Ustawy o CIT oraz art. 5a pkt. 33a Ustawy o PIT będzie wyglądać następująco:

„walucie wirtualnej – oznacza to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 30),
  4. d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. e) wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.”,

Jak zapewnia ustawodawca, zmiana definicji spowodowana była zbyt szeroką interpretacją „waluty wirtualnej”. Co równie ważne, nowa definicja waluty wirtualnej nie będzie prowadziła do przepisów poza podatkowych.

Dodatkowo w obu ustawach zostanie wprowadzona nowa definicja podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu walutami wirtualnymi. Będą to m.in. podmioty prowadzące wymianę pomiędzy walutami i środkami płatniczymi, czy wymianę pomiędzy walutami wirtualnymi.

Obecnie trwają już konsultacje społeczne. Choć ustawodawca zapewnia, że nowa ustawa o kryptoaktywach ma na celu kontynuację zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w zakresie przedmiotowym obowiązującym przed zmianami dokonanymi niniejszą ustawą, dopiero w praktyce dowiemy się jak organy podatkowe będą stosować się do nowych zmian.

Podsumowanie

Podatnicy muszą pamiętać o zbliżającym się  terminie rozliczenia przychodów i kosztów związanych z transakcjami kryptowalutowymi oraz koniecznością złożenia deklaracji do końca kwietnia 2024 roku.

Na rynek kryptowalut mogą też wpłynąć halving Bitcoina oraz zmiany w definicjach podatkowych. Mimo zapewnień ustawodawcy o kontynuacji zasad opodatkowania, prowadzone są konsultacje społeczne, co sugeruje, że dopiero praktyczne zastosowanie nowych przepisów wyjaśni ich rzeczywisty wpływ na podatników i inwestorów w kryptoświecie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jakub Dittmer

Jan Janukowicz

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.