Zaznacz stronę

SME Fund 2024 – Dofinansowanie na ochronę znaków towarowych i wzorów w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP

19 lutego 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Od 22 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji programu SME Fund 2024, dzięki któremu polscy i ukraińscy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot opłat urzędowych m.in. za rejestrację znaków towarowych i wzorów.

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który realnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w ochronie własności intelektualnej. I jest o tyle istotny, że w znacznej części pozwala na dofinansowanie kosztów zgłoszenia, które nierzadko stanowią główną przeszkodę w dbaniu o ochronę praw własności intelektualnej.

Wnioski można składać nieprzerwanie do 6 grudnia 2024 r. Warto się jednak spieszyć, bo ilość środków jest ograniczona, a o ich przyznaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Nawet do 1000 EURO dofinansowania

W programie wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat urzędowych na wybrane czynności.

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo, które chce dokonać zgłoszenia znaku towarowego i/lub wzoru, może otrzymać zwrot kosztów w kwocie do 1000 EURO poniesionych na:

  • Opłaty urzędowe pobierane przez urzędy ds. własności intelektualnej (w tym Urząd Patentowy RP i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO) za zgłoszenie znaku towarowego i/lub wzoru, za dodatkowe klasy oraz za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu unijnym i krajowym (zwrot do 75 proc.)
  • Opłaty urzędowe pobierane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) za zgłoszenie znaku towarowego i/lub wzoru, opłaty za wyznaczenie poszczególnych krajów – w tym późniejsze opłaty za wyznaczenie krajów spoza UE (z ograniczeniami) (zwrot do 50 proc.).

Zatem, przykładowo jeśli spółka chce zarejestrować znak w 4 klasach w Urzędzie Patentowym RP to łączna opłata urzędowa wyniesie 2500 PLN, a kwota uzyskanej dotacji wyniesie 1875 PLN.

W przypadku zgłoszenia unijnego znaku towarowego w EUIPO dla takiej samej liczby klas, spółka zapłaci 300 EURO i oszczędzi aż 900 EURO (łączna opłata wynosi 1200 EURO).

Dla kogo SME FUND 2024

Fundusz SME FUND 2024 przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii Europejskiej. W przypadku podmiotów z Polski są to:

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
  • Spółki prawa handlowego tj.: spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne i proste spółki akcyjne.

Wszystkie muszą spełniać warunek małego lub średniego przedsiębiorstwa, czyli zatrudniać mniej niż 250 pracowników oraz mieć roczny obrót do 50 mln EURO lub całkowity bilans roczny do 43 mln EURO.

Procedura uzyskania i zrealizowania dotacji jest przejrzysta, a do samego wniosku należy dołączyć:

  • Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa
  • Zaświadczenie VAT albo zaświadczenie o posiadaniu numeru NIP
  • Oświadczenie osób upoważnionych – jeśli wniosek składa pełnomocnik

Fundusz SME FUND 2024 przeznaczony jest także dla MŚP, które mają siedzibę w Ukrainie i posiadają numer identyfikacji podatkowej TIN.

Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przy czym nie można wnioskować o dofinansowanie na usługi, na które uzyskano wcześniej wsparcie krajowe lub unijne.

Kiedy należy składać wnioski

Wnioski można składać do 6 grudnia 2024 r. Dotacje są dostępne przez cały rok aż do momentu wykorzystania wszystkich środków.

Co istotne, Fundusz MŚP na 2024 r. jest ostatnią inicjatywą w ramach tej edycji. Oznacza to, że najprawdopodobniej to ostatnia okazja na uzyskanie dotacji na tak preferencyjnych warunkach finansowania.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Tomasz Szambelan

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Zapraszamy do kontaktu: