Zaznacz stronę

Ład korporacyjny w erze AI i Big Data. O czym powinny pamiętać firmy

12 kwietnia 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Sztuczna inteligencja i duże zbiory danych (Big Data) otwierają wiele możliwości, jeśli chodzi o wspieranie firm, ich zarządów, kierownictwa oraz pozostałych pracowników. Dzięki wykorzystaniu zdobyczy nowoczesnej techniki możemy osiągnąć znaczący rozwój przedsiębiorstwa. Możliwości w tym zakresie są naprawdę duże, a tempo rozwoju branży technologicznej nie zwalnia.

Warto jednak spojrzeć również na drugą stronę medalu, tj. wysokie ryzyka prawne, jakie wiążą się z wykorzystaniem nowych technologii. Za przykład niech posłuży rzeczywista sytuacja, w której pracownik wykorzystał AI do stworzenia materiałów na stronę internetową. Okazało się, że AI zaproponowała istniejący już tekst dostępny w Internecie, w wyniku czego firma została oskarżona o plagiat.

Dlatego też spółki muszą ostrożnie podchodzić do kwestii zezwalania na korzystanie z nowych technologii na różnych poziomach struktury korporacyjnej. Polityki wewnętrzne powinny być opracowywane w ścisłym porozumieniu z informatykami oraz prawnikami. Ponadto firmy powinny być wyczulone na kwestie odpowiedzialności w umowach z poszczególnymi dostawcami rozwiązań opartych na AI.

W jaki sposób AI i Big Data wpływają na zachowanie należytej staranności przez zarządy

Zachowanie należytej staranności wiąże się z dokonywaniem przeglądów i oceny dużych zbiorów dokumentów na różnych płaszczyznach (np. handlowej, technicznej, księgowej, podatkowej, prawnej itp.). Oczywiście w pewnym stopniu zarządy mogą korzystać ze wsparcia zewnętrznych doradców. Niemniej dbałość o nieraz duże ilości danych lub dokumentów pozostaje w gestii samej spółki.

Nowoczesne oprogramowanie umożliwia skanowanie dokumentów przy użyciu słów kluczowych lub określonych parametrów. Ponadto narzędzia oparte na AI są w stanie oznaczać i profilować dokumenty, w tym: umowy, raporty, wiadomości e-mail itp.

Przede wszystkim znacznie ułatwia to wyszukiwanie określonych dokumentów. Może również wspierać i przyspieszać analizę dużych zbiorów, w szczególności tych o podobnym charakterze. Na przykład narzędzie oparte na AI może wykrywać i podsumowywać różnice lub zmiany w dokumentach sporządzonych na podstawie szablonów. Wreszcie, co nie mniej ważne, AI pomaga zautomatyzować takie zadania jak korygowanie, klasyfikowanie i grupowanie danych lub wykrywanie anomalii, pozwalając tym samym na znaczną poprawę wydajności oraz na bardziej efektywne wykorzystanie czasu i umiejętności członków zarządu.

Jak AI i Big Data wpływają na obowiązki powiernicze zarządu

Spółki powinny realizować cele wyznaczone przez ich właścicieli. W zdecydowanej większości przypadków jednym z głównych celów będzie utrzymanie rozwoju firmy, generowanie przychodów i ostatecznie zysków na oczekiwanym poziomie, a tym samym dostarczanie wartości akcjonariuszom lub wspólnikom.

Oczywiście istnieją różne modele biznesowe i aspekty charakterystyczne dla poszczególnych branż, w tym mechanizmy cenowe i poziomy marż. Jednak w każdej organizacji istnieje szereg różnych procesów, które mogą być wspierane przez AI i Big Data w celu uzyskania większej wydajności i skuteczności.

Z perspektywy członków zarządu, oprócz samego prowadzenia działalności gospodarczej, kluczowe jest zarządzanie spółką zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, posiadanie odpowiednich procedur zapewnienia zgodności z przepisami i nadzorowanie podlegających im członków kierownictwa. Nie ulega wątpliwości, że AI może usprawnić procesy i zautomatyzować rutynowe zadania, np. prowadzić szczegółową ewidencję i zapewniać zgodność z zasadami ładu korporacyjnego lub ogólną zgodność z przepisami prawa, tym samym umożliwiając członkom zarządu poświęcanie większej ilości czasu i zasobów na wywiązywanie się z podstawowych obowiązków, takich jak planowanie strategiczne i podejmowanie decyzji biznesowych.

Obserwujemy również, że sztuczna inteligencja zmienia procesy podejmowania decyzji w różnych branżach. Jej potencjał w tym zakresie może być nieograniczony. Dzięki zdolności do szybkiego i wydajnego przetwarzania ogromnych ilości danych sztuczna inteligencja może pomagać członkom zarządu w podejmowaniu decyzji biznesowych.

W jaki sposób AI i Big Data wpływają na plany komunikacji z akcjonariuszami/ wspólnikami, dostawcami itp.

Korzystanie z technologii dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji znacząco zmienia komunikację strategiczną w przedsiębiorstwach.

Truizmem jest stwierdzenie, że informacje mają dziś kluczowe znaczenie. Jednocześnie jesteśmy nimi przeładowani. Z tego względu poszczególni interesariusze oczekują precyzyjnie wyselekcjonowanych i przystępnie przedstawionych danych, przekazywanych im z uzgodnioną lub wynikającą z przepisów częstotliwością.

Oczywistym jest, że Big Data i AI mają wpływ na tradycyjne narzędzia komunikacji korporacyjnej i zwiększają wymagania poszczególnych interesariuszy. Przedsiębiorstwa nie mogą tych wymagań ignorować, jeśli nie chcą zaszkodzić swoim modelom biznesowym. Dlatego muszą być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami ze świata technologii cyfrowych.

AI pomaga również tworzyć interaktywne wizualizacje danych, które ułatwiają zrozumienie wyników analiz. Co więcej, sztuczna inteligencja w połączeniu z automatyzacją może przygotowywać projekty raportów, które będą następnie prezentowane poszczególnym interesariuszom poprzez agregowanie danych z różnych źródeł i korzystanie z ustalonych szablonów. Wreszcie, AI może kontrolować proces komunikacji, zapewniając dotrzymywanie terminów i spełnianie oczekiwań poszczególnych interesariuszy.

Aby utrzymać dialog z interesariuszami nimi na wysokim poziomie, komunikacja korporacyjna musi być prowadzona z wykorzystaniem Big Data i sztucznej inteligencji. W przyszłości będzie jeszcze w większym stopniu oparta na danych i zautomatyzowana, więc zarządy będą musiały coraz częściej brać ten fakt pod uwagę.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Karol Połosak

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: