Zaznacz stronę

Nowe progi unijne oraz średni kurs złotego w zamówieniach publicznych

12 stycznia 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Zgodnie z postanowieniami europejskich dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, co dwa lata Komisja Europejska weryfikuje i aktualizuje wysokość tzw. progów unijnych (określonych w euro), które implikują konieczność zastosowania właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wartość tych progów wyrażoną w walutach tych państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie funkcjonują w strefie euro.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w oparciu o komunikat Komisji, publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie, w którym przedstawia wartość aktualnych progów oraz kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Nowe wartości obowiązują od 1 stycznia 2024 r.

Nowe progi unijne oraz zaktualizowany kurs złotego

Najnowsze obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 6 grudnia 2023 r. przewiduje wzrost średniego kursu złotego w stosunku do euro do kwoty 4,6371 (poprzedni przelicznik – obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku – wynosił 4,4536).

Ponadto obwieszczenie zawiera znowelizowane wartości progów unijnych.

Tabelka

Porównanie nowych progów z wartościami obowiązującymi w poprzednim okresie (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.)

Jak wynika z powyższego zestawienia, wartości progów unijnych w zdecydowanej większości przypadków uległy podwyższeniu.

Jak wspieramy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

  • Pomagamy w przygotowaniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego – specyfikacji warunków zamówienia, umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • Analizujemy oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Reprezentujemy zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl