Zaznacz stronę

Nowe progi unijne oraz średni kurs złotego w zamówieniach publicznych

12 stycznia 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Zgodnie z postanowieniami europejskich dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, co dwa lata Komisja Europejska weryfikuje i aktualizuje wysokość tzw. progów unijnych (określonych w euro), które implikują konieczność zastosowania właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wartość tych progów wyrażoną w walutach tych państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie funkcjonują w strefie euro.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w oparciu o komunikat Komisji, publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie, w którym przedstawia wartość aktualnych progów oraz kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Nowe wartości obowiązują od 1 stycznia 2024 r.

Nowe progi unijne oraz zaktualizowany kurs złotego

Najnowsze obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 6 grudnia 2023 r. przewiduje wzrost średniego kursu złotego w stosunku do euro do kwoty 4,6371 (poprzedni przelicznik – obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku – wynosił 4,4536).

Ponadto obwieszczenie zawiera znowelizowane wartości progów unijnych.

Tabelka

Porównanie nowych progów z wartościami obowiązującymi w poprzednim okresie (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.)

Jak wynika z powyższego zestawienia, wartości progów unijnych w zdecydowanej większości przypadków uległy podwyższeniu.

Jak wspieramy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

  • Pomagamy w przygotowaniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego – specyfikacji warunków zamówienia, umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • Analizujemy oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Reprezentujemy zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl