Zaznacz stronę
6

ICLG – Telecoms, Media and Internet Laws and Regulations 2024, czyli przegląd polskich regulacji prawnych na rynku telekomunikacji i mediów audiowizualnych

The International Comparative Legal Guides to uznana, międzynarodowa seria publikacji i  jednocześnie praktyczny przewodnik po prawie transgranicznym. W tym roku byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie polskiego wkładu do raportu ICLG – Telecoms, Media and Internet Laws and Regulations 2024, który przedstawia obszerną analizę regulacji prawnych obowiązujących w Polsce oraz sytuację na krajowym rynku telekomunikacji, dystrybucji mediów audiowizualnych oraz cyberbezpieczeństwa.

Polski sektor telekomunikacyjny

W naszym raporcie szczegółowo omawiamy zasady funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego. Wskazujemy rodzaje zezwoleń na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej, zasady ich przenoszenia, czas trwania oraz związane z nimi ograniczenia. Zwracamy uwagę na kwestie infrastruktury, dostępu do gruntów i szczegółowe przepisy dotyczące ich użytkowania na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych. Poruszamy także temat specjalnych licencji i wymagań dla usług VoIP oraz szczególnych zasad dotyczących korzystania z numerów telefonów i prezentacji dynamicznej identyfikacji linii dzwoniącej.

Wykorzystanie widma radiowego

W kontekście sektora radiofonii raport analizuje procesy zezwalające na korzystanie z widma radiowego, w tym procedury jego przydzielania oraz omawia kwestie związane z licencjami na częstotliwości i możliwości ich zmian.

Cyberbezpieczeństwo

W naszym raporcie przedstawiamy ramy prawne regulujące kwestie cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dla operatorów telekomunikacyjnych. Analizujemy ramy prawne dotyczące możliwości uzyskiwania przez państwo (np. policję, służby bezpieczeństwa) dostępu do prywatnych komunikatów oraz możliwości przechwytywania połączeń. Badamy także szczególne wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa w sektorze telekomunikacji, usług chmurowych i platform mediów społecznościowych.

Regulacje dla pośredników i platform

Szczególnie istotne są regulacje dotyczące firm działających jako pośrednicy lub platformy, łączących konsumentów z towarami, usługami i treściami. Omawiamy propozycje i przepisy regulujące działalność platform mediów społecznościowych w odniesieniu do treści i bezpieczeństwa online.

Dystrybucja mediów audiowizualnych

Raport dokładnie omawia także polski sektor dystrybucji mediów audiowizualnych, obejmujący zarówno tradycyjne transmisje telewizyjne, jak i popularne usługi streamingowe, które, dzięki wprowadzeniu platform cyfrowych, w ostatnim czasie przechodzą proces transformacji.

Liberalizacja rynku i inwestycje zagraniczne

W raporcie przedstawiamy stan liberalizacji sektora telekomunikacji i mediów, przy rosnących inwestycjach zagranicznych, limitach inwestycyjnych oraz presji ze strony konkurencji. Uważnie przyglądamy się też skutkom wpływu przystąpienia Polski do UE na gwałtowny wzrost liczby mediów będących własnością podmiotów zagranicznych.

Reżimy prawne dla nadawców

W zestawieniu omawiamy również poszczególne reżimy prawne dotyczące różnych typów działających w Polsce nadawców, z podziałem na media publiczne i niepubliczne.

Koncesje na nadawanie programów

Przeanalizowaliśmy również warunki otrzymania, wydawanych przez KRRiT, koncesji na nadawanie programów i zbadaliśmy kwestie przenoszenia takich koncesji na inne podmioty.

ICLG – Telecoms, Media and Internet Laws and Regulations 2024

Raport „ICLG – Telecoms, Media and Internet Laws and Regulations 2024” zapewnia kompleksowy wgląd w regulacje i sytuację sektora telekomunikacji, radiofonii i cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Przedstawiliśmy w nim złożone i dynamicznie zmieniające się środowisko prawne, podkreślając znaczenie dostosowania się do globalnych standardów i wymogów technologicznych, a także konieczność ochrony konsumentów i zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Pełną treść raportu znajdziesz tutaj.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jan Ziomek

Mateusz Ostrowski

Bartłomiej Galos

Maciej Kuranc


Zapraszamy do kontaktu:

Jan Ziomek

Jan Ziomek

Adwokat / Partner, FinTech / Praktyka Sektorowa NewTech

+48 736 429 981

j.ziomek@kochanski.pl

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

+48 606 385 813

m.ostrowski@kochanski.pl