Zaznacz stronę

Prawo wodorowe – nowe regulacje prawne pilnie potrzebne dla rozwoju rynku wodoru

18 stycznia 2024 | Aktualności, Wiedza

Wodór ma umożliwić zelektryfikowanie i zdekarbonizowanie unijnej gospodarki. Zwiększenie generacji rozproszonej i elastyczne zarządzanie energią z OZE wymaga wykorzystania wodoru, który może pełnić rolę surowca, paliwa, nośnika i magazynu energii. Wodór znajdzie zastosowanie przede wszystkim w energetyce, transporcie, przemyśle i budownictwie, pozwalając tym samym na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

W praktyce, wprowadzenie innowacyjnych technologii wodorowych wygeneruje potrzebę budowy infrastruktury wodorowej (m.in. sieci, elektrolizerów). Powstaną też pojazdy i maszyny zasilanych wodorem, a nowe projekty wodorowe będą wspierały rozwój regionalny i transgraniczny.

Znaczenie nowych regulacji prawnych dla realizacji inwestycji wodorowych

Jednak powstanie łańcucha wartości gospodarki wodorowej wymaga przyjęcia regulacji prawnych określających m.in. zasady prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania – przesyłu – magazynowania – obrotu i transportu wodoru.

Wydane strategie wodorowe na poziomie UE i krajowym określają wizję funkcjonowania gospodarki wodorowej, w tym cele w zakresie wolumenu produkcji wodoru i zastosowanie w poszczególnych sektorach.

Unijny i krajowy prawodawca przygotowują regulacje prawne, które rozszerzą rynek gazu ziemnego o wodór. Będą one podstawą m.in. działalności nowych operatorów wodorowych, prowadzenia inwestycji w zakresie terminali wodorowych i obrotu wodorem.

Określone zostaną m.in. rozdział operatorski, zasady koncesjonowania działalności wodorowej i udzielanie zachęt dla prowadzenia działalności w zakresie wodoru.

Wielkoskalowy potencjał rozwoju polskiego rynku wodoru

Obecnie Polska jest trzecim pod względem wielkości europejskim producentem wodoru niskoemisyjnego, który wykorzystywany jest w procesach przemysłowych (m.in. chemii i metalurgii). Przyjęte unijne ambicje klimatyczne zobowiązują Polskę do skierowania produkcji przede wszystkim na wodór odnawialny, który pozwoli zwiększyć udział OZE i obniżyć emisje także w tzw. trudnych do zdekarbonizowania sektorach gospodarki.

Źródło: Magazyn Polska Chemia

Data: listopad-grudzień 2024

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wojciech Wrochna

Aleksandra Pinkas

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl