Zaznacz stronę

Prawo wodorowe – nowe regulacje prawne pilnie potrzebne dla rozwoju rynku wodoru

18 stycznia 2024 | Aktualności, Wiedza

Wodór ma umożliwić zelektryfikowanie i zdekarbonizowanie unijnej gospodarki. Zwiększenie generacji rozproszonej i elastyczne zarządzanie energią z OZE wymaga wykorzystania wodoru, który może pełnić rolę surowca, paliwa, nośnika i magazynu energii. Wodór znajdzie zastosowanie przede wszystkim w energetyce, transporcie, przemyśle i budownictwie, pozwalając tym samym na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

W praktyce, wprowadzenie innowacyjnych technologii wodorowych wygeneruje potrzebę budowy infrastruktury wodorowej (m.in. sieci, elektrolizerów). Powstaną też pojazdy i maszyny zasilanych wodorem, a nowe projekty wodorowe będą wspierały rozwój regionalny i transgraniczny.

Znaczenie nowych regulacji prawnych dla realizacji inwestycji wodorowych

Jednak powstanie łańcucha wartości gospodarki wodorowej wymaga przyjęcia regulacji prawnych określających m.in. zasady prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania – przesyłu – magazynowania – obrotu i transportu wodoru.

Wydane strategie wodorowe na poziomie UE i krajowym określają wizję funkcjonowania gospodarki wodorowej, w tym cele w zakresie wolumenu produkcji wodoru i zastosowanie w poszczególnych sektorach.

Unijny i krajowy prawodawca przygotowują regulacje prawne, które rozszerzą rynek gazu ziemnego o wodór. Będą one podstawą m.in. działalności nowych operatorów wodorowych, prowadzenia inwestycji w zakresie terminali wodorowych i obrotu wodorem.

Określone zostaną m.in. rozdział operatorski, zasady koncesjonowania działalności wodorowej i udzielanie zachęt dla prowadzenia działalności w zakresie wodoru.

Wielkoskalowy potencjał rozwoju polskiego rynku wodoru

Obecnie Polska jest trzecim pod względem wielkości europejskim producentem wodoru niskoemisyjnego, który wykorzystywany jest w procesach przemysłowych (m.in. chemii i metalurgii). Przyjęte unijne ambicje klimatyczne zobowiązują Polskę do skierowania produkcji przede wszystkim na wodór odnawialny, który pozwoli zwiększyć udział OZE i obniżyć emisje także w tzw. trudnych do zdekarbonizowania sektorach gospodarki.

Źródło: Magazyn Polska Chemia

Data: listopad-grudzień 2024

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wojciech Wrochna

Aleksandra Pinkas

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl