Zaznacz stronę

Ustawa antylichwiarska, czyli rzut oka na instytucje pożyczkowe po 1 stycznia 2024 r.

16 stycznia 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

W ostatnich latach rynek kredytów konsumenckich znacznie ewoluował, głównie za sprawą zwiększonego zainteresowania regulatorów. I to zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zmiany te, projektowane głównie z myślą o ochronie konsumentów, obejmowały między innymi obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych oraz wprowadzenie obowiązku badania zdolności kredytowej przez instytucje pożyczkowe. To jeszcze nie koniec, bo w przyszłości możemy spodziewać się jeszcze większych zmian w tym sektorze.

Zmiany w instytucjach pożyczkowych

Od 1 stycznia 2024 r., wyniku uchwalenia tzw. ustawy antylichwiarskiej, instytucje pożyczkowe zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.  Nadzór KNF skupi się m.in. na:

  • Analizie źródeł pochodzenia środków, z których udzielany jest kredyt konsumencki
  • Badaniu sprawozdawczości kwartalnej i rocznej
  • Poprawności udzielania kredytu konsumenckiego

Zmiany te oznaczają nowe wymogi dotyczące formy prawnej, minimalnego kapitału zakładowego oraz konieczności funkcjonowania rady nadzorczej w instytucjach pożyczkowych.

Dla wielu podmiotów wymagania te mogą stanowić poważne wyzwanie, zwłaszcza w kontekście potrzeby podniesienia kapitału zakładowego i wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadzór KNF a ochrona konsumentów

Nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości. W Polsce to precedens, że organ zajmujący się stabilnością rynku finansowego przejmuje także część zadań związanych z ochroną konsumentów, co wcześniej leżało w kompetencji Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego.

Wpływ zmian ustawy antylichwiarskiej na rynek instytucji pożyczkowych

Nowe regulacje i nadzór KNF mogą mieć istotny wpływ na rynek instytucji pożyczkowych.

Z jednej strony, wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymogów może doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości na rynku kredytów konsumenckich.

Z drugiej strony, rygorystyczne wymagania i potencjalne kary finansowe mogą tworzyć wyzwania  zwłaszcza dla tych, które będą miały trudności z dostosowaniem się do nowych regulacji.

Instytucje pożyczkowe będą musiały spełniać również inne wytyczne nadzoru, mające zagwarantować pewność i bezpieczeństwo obrotu. Zmiany te, w połączeniu z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi zgodności z regulacjami, mogą z kolei wpłynąć na rentowność oferowanych produktów i usług. Firmy będą musiały dostosować się do nowych limitów, co może wpłynąć na ich strategię cenową i ofertę produktową.

Dyrektywa CCD2 i jej wpływ na rynek

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredycie konsumenckim (CCD2) wprowadza istotne zmiany, które będą miały wpływ na funkcjonowanie instytucji pożyczkowych. Kluczowe obejmują m.in.:

  • Podniesienie górnej granicy kwotowej kredytów konsumenckich
  • Poszerzenie katalogu umów kwalifikujących się jako kredyt konsumencki
  • Wprowadzenie ograniczeń dotyczących oprocentowania RRSO

Ustawa antylichwiarska budzi wątpliwości

Obecnie instytucje pożyczkowe stają przed wyzwaniem zrozumienia, interpretacji oraz określenia zakresu stosowania regulacji w ich modelach biznesowych.

Wyraźnie widać to na przykładzie Komunikatu Chmurowego czy też przepisów DORA, do których będą musiały się dostosować, i to już do końca tego roku. Pytań i obszarów jest oczywiście więcej i w najbliższym czasie trzeba się będzie nad nimi bardzo dokładnie pochylić, aby zachować zgodność z wymogami.

Na tym etapie kwestie te są bardzo intensywnie dyskutowane. Na pewno jednak wymagają wsparcia, które umożliwi optymalne dostosowanie się do nowych wymogów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jan Ziomek

Maciej Kuranc

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Jan Ziomek

Jan Ziomek

Adwokat / Partner, FinTech / Praktyka Sektorowa NewTech

+48 736 429 981

j.ziomek@kochanski.pl

Maciej Kuranc

Maciej Kuranc

Aplikant Radcowski / Prawnik / Praktyka NewTech / Ochrona Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwo

+48 22 326 9600

m.kuranc@kochanski.pl