Zaznacz stronę

Ustawa antylichwiarska, czyli rzut oka na instytucje pożyczkowe po 1 stycznia 2024 r.

16 stycznia 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

W ostatnich latach rynek kredytów konsumenckich znacznie ewoluował, głównie za sprawą zwiększonego zainteresowania regulatorów. I to zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zmiany te, projektowane głównie z myślą o ochronie konsumentów, obejmowały między innymi obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych oraz wprowadzenie obowiązku badania zdolności kredytowej przez instytucje pożyczkowe. To jeszcze nie koniec, bo w przyszłości możemy spodziewać się jeszcze większych zmian w tym sektorze.

Zmiany w instytucjach pożyczkowych

Od 1 stycznia 2024 r., wyniku uchwalenia tzw. ustawy antylichwiarskiej, instytucje pożyczkowe zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.  Nadzór KNF skupi się m.in. na:

  • Analizie źródeł pochodzenia środków, z których udzielany jest kredyt konsumencki
  • Badaniu sprawozdawczości kwartalnej i rocznej
  • Poprawności udzielania kredytu konsumenckiego

Zmiany te oznaczają nowe wymogi dotyczące formy prawnej, minimalnego kapitału zakładowego oraz konieczności funkcjonowania rady nadzorczej w instytucjach pożyczkowych.

Dla wielu podmiotów wymagania te mogą stanowić poważne wyzwanie, zwłaszcza w kontekście potrzeby podniesienia kapitału zakładowego i wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadzór KNF a ochrona konsumentów

Nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości. W Polsce to precedens, że organ zajmujący się stabilnością rynku finansowego przejmuje także część zadań związanych z ochroną konsumentów, co wcześniej leżało w kompetencji Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego.

Wpływ zmian ustawy antylichwiarskiej na rynek instytucji pożyczkowych

Nowe regulacje i nadzór KNF mogą mieć istotny wpływ na rynek instytucji pożyczkowych.

Z jednej strony, wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymogów może doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości na rynku kredytów konsumenckich.

Z drugiej strony, rygorystyczne wymagania i potencjalne kary finansowe mogą tworzyć wyzwania  zwłaszcza dla tych, które będą miały trudności z dostosowaniem się do nowych regulacji.

Instytucje pożyczkowe będą musiały spełniać również inne wytyczne nadzoru, mające zagwarantować pewność i bezpieczeństwo obrotu. Zmiany te, w połączeniu z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi zgodności z regulacjami, mogą z kolei wpłynąć na rentowność oferowanych produktów i usług. Firmy będą musiały dostosować się do nowych limitów, co może wpłynąć na ich strategię cenową i ofertę produktową.

Dyrektywa CCD2 i jej wpływ na rynek

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredycie konsumenckim (CCD2) wprowadza istotne zmiany, które będą miały wpływ na funkcjonowanie instytucji pożyczkowych. Kluczowe obejmują m.in.:

  • Podniesienie górnej granicy kwotowej kredytów konsumenckich
  • Poszerzenie katalogu umów kwalifikujących się jako kredyt konsumencki
  • Wprowadzenie ograniczeń dotyczących oprocentowania RRSO

Ustawa antylichwiarska budzi wątpliwości

Obecnie instytucje pożyczkowe stają przed wyzwaniem zrozumienia, interpretacji oraz określenia zakresu stosowania regulacji w ich modelach biznesowych.

Wyraźnie widać to na przykładzie Komunikatu Chmurowego czy też przepisów DORA, do których będą musiały się dostosować, i to już do końca tego roku. Pytań i obszarów jest oczywiście więcej i w najbliższym czasie trzeba się będzie nad nimi bardzo dokładnie pochylić, aby zachować zgodność z wymogami.

Na tym etapie kwestie te są bardzo intensywnie dyskutowane. Na pewno jednak wymagają wsparcia, które umożliwi optymalne dostosowanie się do nowych wymogów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jan Ziomek

Maciej Kuranc

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Jan Ziomek

Jan Ziomek

Adwokat / Partner, FinTech / Praktyka Sektorowa NewTech

+48 736 429 981

j.ziomek@kochanski.pl

Maciej Kuranc

Maciej Kuranc

Aplikant Radcowski / Prawnik / Praktyka Nowych Technologii i Danych Osobowych

+48 22 326 9600

m.kuranc@kochanski.pl