Zaznacz stronę

Nowe sposoby podziałów transgranicznych szansą na transfery technologiczne w sektorze New Tech

10 stycznia 2024 | Aktualności, Wiedza

Bez wątpienia branża New Tech jest dzisiaj na fali wschodzącej, również w obszarze fuzji i przejęć (M&A). Ostatnia nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła nową formę podziału spółki – przez wyodrębnienie – i uregulowała proces podziału transgranicznego. Sprawdzamy, jak te zmiany wpłyną na dotychczasową praktykę transferów technologicznych.

Wykorzystanie potencjału innowacji. Giganci i start-upy

Rozwój branży technologicznej odbywa się z wykorzystaniem międzynarodowego transferu technologii, którego nieodzownym aspektem są fuzje i przejęcia (M&A).

Najwięksi rynkowi gracze swoje innowacyjne projekty opierają bowiem nie tylko na prowadzeniu własnych badań, ale również na współpracy z mniejszymi podmiotami. Bogactwo zasobów rozwiniętych przedsiębiorstw nie powinno zatem przyćmiewać istotnej roli, jaką, w procesie globalizacji technologicznej, odgrywają startupy i inne zwinne firmy stawiające swoje pierwsze biznesowe kroki.

Fuzje i przejęcia jako narzędzie transferu technologii

W praktyce, procesowi komercjalizacji własności intelektualnej często towarzyszy tworzenie spółek celowych. Dotychczas  transfer IP wraz z otaczającą ją infrastrukturą obywał się w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki SPV.

Alternatywą dla tego rozwiązania niewątpliwie stanie się nowy tryb podziału spółek, w którym do wyodrębnienia części działalności, do spółki bezpośrednio zależnej od spółki tego dokonującej, będzie można doprowadzić w ramach jednej czynności. A to znacząco ułatwi reorganizację.

Wyodrębnienie wyspecjalizowanej spółki celowej będącej nośnikiem technologicznego know-how będzie też niemałą zachętą dla potencjalnych inwestorów.

Nowelizacja  KSH wprowadziła także do polskiego porządku prawnego proces podziału transgranicznego. Tym samym, wewnętrzne reorganizacje w ramach działalności technologicznych przedsiębiorstw uzyskały możliwość zagranicznej ekspansji, stając się globalnym nośnikiem transferu technologii.

Wyzwania i szanse branży New Tech

Fuzje i przejęcia przyczyniają się do szybszego rozwoju technologii oraz zwiększenia konkurencyjności firm na globalnym rynku. Sprzyjają wielopłaszczyznowemu transferowi technologii, stanowiąc narzędzie współdzielenia wiedzy, doświadczeń oraz środków.

Jednocześnie branża New Tech będzie musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i pokonać całkiem sporo barier, które mogą stanąć na drodze temu procesowi. Do ich grona należy zaliczyć choćby różnice kulturowe czy prawno-regulacyjne. Już samo zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony własności intelektualnej stanowi nie lada wyzwanie.

Jednak, nawet w obliczu nieuniknionych trudności, jedno jest pewne. Nowe metody krajowych oraz międzynarodowych reorganizacji z całą pewnością odegrają istotną rolę w transakcjach technologicznych, które w niedalekiej przyszłości zdominują rynek M&A.

Źródło: Prawo.pl

Data: 15.01.2024

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Natalia Kotłowska-Wochna

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Natalia Kotłowska-Wochna

Natalia Kotłowska-Wochna

Radca prawny / Head of New Tech M&A / NewTech / Szefowa biura w Poznaniu

+48 606 689 185

n.kotlowska@kochanski.pl