Zaznacz stronę
4

Serce Europy bije dziś na Wschodzie

Równo dwa lata temu, 24 lutego 2022 r. obudziliśmy się w rzeczywistości, która nie miała się prawa wydarzyć. Rosja napadła na Ukrainę, a świat wstrzymał oddech przewidując, że ta – mniejsza i słabsza –  polegnie w ciągu kilku najbliższych dni.

Jak wspaniale się wszyscy pomylili! Agresorzy do dzisiaj nie pokonali oporu i nie zdobyli swoich celów. Obnażyli za to swoje słabości, rozwiewając przy okazji zachodnie złudzenia, że z Rosją da się budować jakiekolwiek relacje. A obrońcy nie tylko nie poddali się bez walki, ale od dwóch ciężkich lat zawstydzają międzynarodową społeczność swoją odwagą, determinacją i niezłomnością, inteligentnym i skutecznym działaniem oraz naprawdę innowacyjnym wykorzystaniem dostępnych sprzętów i technologii.

I choć skala zniszczeń, liczba ofiar i wielkość strat wojennych są niewyobrażalne, to Ukraina nie upadła. Państwo działa i wypełnia swoje obowiązki, jego przedstawiciele są aktywni na arenie międzynarodowej, a żołnierze wciąż walczą. Odważnie broniąc nie tylko własnych granic, ale też bezpieczeństwa i wolności w naszej części świata.

Dlatego Europie nie wolno przestać działać na rzecz tego kraju i jego obywateli.

Jak widzimy w tym naszą rolę? Jako duża firma prawnicza mamy szansę działać na wielu płaszczyznach, pragmatycznie i skutecznie. I to właśnie robimy.

Ukrainian Desk w Kochański & Partners zrealizował ponad 25 ukraińsko-polskich projektów biznesowych

Aby zapewnić wysokiej jakości skuteczną i terminową pomoc dla ukraińskich przedsiębiorstw,  stworzyliśmy Ukrainian Desk, na którego czele stanął Markiyan Malskyy, wybitny ukraiński prawnik, adwokat i ekspert w zakresie arbitrażu międzynarodowego oraz honorowy konsul Austrii we Lwowie.

Od początku wojny obsłużyliśmy już ponad 25 komercyjnych projektów związanych z Ukrainą, co czyni nas kancelarią nr 1 w Polsce dla tego rodzaju przedsięwzięć.

A potencjał jest ogromny, począwszy od przemysłu i obronności, poprzez szeroki obszar obejmujący usuwanie skutków wojny, medycynę, logistykę, infrastrukturę, metalurgię i wykorzystanie zasobów naturalnych, aż do wszelkiej produkcji oraz innowacje i nowe technologie.

Dzisiaj wśród największych inwestorów obecnych w Ukrainie wymienić można m.in.:

  • Kingspan – realizuje projekty inwestycyjne o wartości ponad 280 mln USD
  • Arcelor Mittal – w ciągu ostatnich dwóch lat zainwestował już około 250 mln USD
  • Onur Group – przeznaczył 50 milionów USD na wydobycie rudy grafitu

Ambitne plany realizują również koncerny Nestle (45 mln USD), Carlsberg (1,5 mld UAH), Henkel (60 mln EUR), Bayer (60 mln EUR) czy Philip Morris International (30 mln USD).

Prawie 25 mln USD na budowę i organizację Parku Przemysłowego we Lwowie wyłożył też Europejski Bank  Odbudowy i Rozwoju.

W planach i projektach na najbliższe dwa lata są jeszcze m.in.: warte ok. 600 mln USD inwestycje Veon w infrastrukturę Kyivstar, budowa zakładu przetwarzania odpadów na energię elektryczną w Tarnopolu o wartości 900 mln EUR (Madoqua Renewables) oraz  3 projekty firmy Bayraktar, na które firma planuje wydać 100 mln USD.

Ponadto Ryanair zapowiada, że przeznaczy 500 mln USD na infrastrukturę do obsługi technicznej i dalsze 3 mld USD na flotę, Grupa EFI Igora Liska rozpocznie budowę nowej fabryki Feednova w regionie Czerkasów za 25 mln USD. Za 70 mln EUR powstanie też pierwszy w Ukrainie kompleks szklarni geotermalnych Triosan Holding.

Swoje zaangażowanie, które do tej pory wyniosło ok 100 mln EUR, zwiększy także polska firma Laude, a jednym z pierwszych jej kroków było przeniesienie działalności logistycznej z Rosji, właśnie do Ukrainy.

(Re)Build (New) Ukraine – skutecznie łączymy polski i ukraiński biznes

Naszą rolę we wspieraniu Ukrainy rozumiemy bardzo szeroko, dlatego od czysto ludzkiego zrywu z pierwszych dni wojny, organizowania i udzielania schronienia oraz pomocy humanitarnej szybko przeszliśmy do bardziej uporządkowanych działań, które dzisiaj możemy podzielić na kilka obszarów, sięgających daleko poza biznes.

Arbitraż

W szeregu spraw przeciwko Federacji Rosyjskiej przede wszystkim pomagamy klientom w dochodzeniu odszkodowań za zniszczenia wojenne i wynikające z nich straty biznesowe i finansowe zarówno w drodze międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego, jak i egzekwowania wyroków sądów ukraińskich.

Biznes

W ramach autorskiego programu (Re)Build (New) Ukraine wspieramy biznes, aktywnie animując polsko-ukraińskie przedsięwzięcia.

Regularnie organizujemy szkolenia, seminaria i webinaria, podczas których dzielimy się praktyczną wiedzą na temat udziału w projektach związanych z odbudową Ukrainy, pokazujemy przykłady tych udanych i zrealizowanych, pomagamy w finansowaniu inwestycji oraz pozyskiwaniu międzynarodowych inwestorów, partnerów i kapitału.

W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziliśmy kilkanaście tego rodzaju wydarzeń, podczas których mówiliśmy o możliwościach relokacji i potencjale biznesowym, trwających i planowanych przetargach oraz praktycznych doświadczeniach związanych z prowadzeniem działalności w Ukrainie. Gośćmi naszych spotkań byli m.in. ambasadorowie Ukrainy i Japonii oraz przedstawiciele firm hiszpańskich i japońskich zainteresowani aktywnym uczestnictwem w powojennej odbudowie kraju.

Nauka

Systemowo wspieramy również Polsko-Ukraińsko-Kanadyjską Fundację Stypendialną KALYNA, która zbiera fundusze na działania służące budowaniu polsko-ukraińskiego porozumienia.

Są to m.in.

  • Stypendia studenckie dla dzieci żołnierzy ukraińskich poległych w Donbasie
  • Stypendia naukowe i artystyczne na badania dotyczące wspólnych relacji
  • Granty dla autorów książek oraz organizatorów wydarzeń artystycznych, kulturalnych lub społecznych poruszających tematykę historii i stosunków polsko-ukraińskich

Wszystkie przyznawane przez KALYNĘ stypendia mają charakter kontraktu i są powiązane z wykonaniem konkretnych zadań z obszaru polsko-ukraińskiego pojednania. Fundatorem i członkiem Rady Fundacji jest Piotr Kochański.

Przyszłość

Łączne szkody i straty wojenne wynoszą dziś ponad 800 mld USD, a szkody w infrastrukturze przekroczyły już 150 mld USD. Wartości te rosną z dnia na dzień, dlatego nasz zespół Ukrainian Desk wykonuje jeszcze jedno bardzo ważne zadanie.

Na bieżąco monitoruje skalę i zasięg wojennych zniszczeń. Dzięki temu nie tylko dobrze rozumiemy obecne, najbardziej palące potrzeby np. w zakresie dostarczania towarów i sprzętu, ale też skutecznie identyfikujemy szanse biznesowe np. mapując planowane zamówienia publiczne.

Dysponujemy więc unikalną wiedzą, dzięki czemu możemy być skutecznym doradcą i partnerem dla tych, którzy są  dzisiaj zainteresowani szybkim zakończeniem wojny i odbudową silnej, demokratycznej Ukrainy, która będzie częścią zjednoczonej europejskiej wspólnoty.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Markiyan Malskyy


Zapraszamy do kontaktu:

Dr hab. Markiyan Malskyy

Dr hab. Markiyan Malskyy

Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

+48 734 462 582

m.malskyy@kochanski.pl