Zaznacz stronę
4

Dyrektywa DAC7: Rewolucja w opodatkowaniu e-commerce i nowe wyzwania dla Polski

Operatorzy platform cyfrowych! To już ostatni moment, żeby podjąć odpowiednie działania i uniknąć wysokich kar oraz surowych konsekwencji prawnych!

Uchwalona 22 marca 2021 r. Dyrektywa DAC7 wprowadza przełomowe zmiany w opodatkowaniu handlu online. I nakłada na operatorów platform nowe obowiązki sprawozdawcze związane z gromadzeniem i przekazywaniem informacji o sprzedawcach oraz informowaniem organów podatkowych o dochodach uzyskiwanych za ich pośrednictwem.

Przedsiębiorcom nieprzygotowanym na te zmiany, naruszającym zasady należytej staranności oraz niedopełniającym obowiązku przekazania informacji o sprzedawcach grożą wysokie kary – nawet do 1 miliona złotych, a także odpowiedzialność karno-skarbowa.

Dodatkowo, z powodu opóźnienia w implementacji dyrektywy DAC7, operatorzy platform internetowych mogą zostać zobowiązani do raportowania danych za lata 2023 i 2024 również wstecznie. Ostateczny termin na spełnienie tych obowiązków mijałby zatem 31 stycznia 2025 roku.

Przedsiębiorstwa objęte regulacjami DAC7 muszą więc podjąć szybkie działania w celu dostosowania się do nowych wymagań. W przygotowaniu się do nowych realiów już od dłuższego czasu pomagają firmy oferujące doradztwo podatkowe.

Źródło: Business Insider

Data: 6.03.2024

Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Katarzyna Pustułka-Wiater

Sławomir Wnuczek